“نقش سکولاریزم و اومانیسم در شکل‌گیری فلسفه کانت” در جلسه گروه علمی معرفت شناسی

یکصد و نود و پنجمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع نقش سکولاریزم و اومانیسم در شکل‌گیری فلسفه کانت (جلسه دوم)“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۱ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.