اولین جلسه،پنجمین دوره ویژه برنامه های علامه طباطبائی (قدس سره)

سومین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “ از حقیقت تا اعتبار از منظر علامه طباطبایی با ارائه “دکتر سید حمید طالب زاده” و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۸ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.