مصاحبه مطبوعاتی پنجمین ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی

مصاحبه مطبوعاتی پنجمین ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی شنبه ۱۸ آبان ۹۸ در دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در ابتدا گزارشی از برنامه ها و فعالیت های مجمع عالی حکمت اسلامی بویژه در یکسال اخیر در بخش های مختلف پژوهشی، آموزشی، انتشارات، نشریات علمی ، فعالیت شعب، جلسات تخصصی گروه های علمی و … ارائه کرد.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبایی از سال ۱۳۹۴ افزود: از سال ۱۳۹۴ مجمع عالی حکمت اسلامی در راستای معرفی شخصیت علمی و تبیین اندیشه های علامه طباطبایی در ایام ارتحال این حکیم متاله تصمیم به برگزاری  ویژه برنامه های بزرگداشت کرد که تاکنون چهار دوره برگزار و امسال از ۱۸ لغایت ۳۰ آبان ویژه برنامه هایی در قم، تهران، تبریز، شیراز و مشهد برگزار می شود.

خراسانی با اشاره به برنامه های برگزار شده افزود تاکنون و در هر چهار دوره ۵۳ برنامه در قالب نشست های تخصصی گروه های علمی، همایش های نیم روزه و گردهمایی اساتید علوم عقلی برگزار شده که مجموعه مباحث این ویژه نامه در قالب ۴ جلد تحت عنوان یادنامه علامه طباطبایی (دفتر اول تا چهارم) منتشر شده است.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در خصوص پنجمین ویژه نامه افزود: پنجمین ویژه برنامه بزرگداشت با ۱۱ نشست تخصصی از سوی گروه های علمی و برگزاری ۵ نشست علمی در قم، تهران،تبریز، مشهد و شیراز و دهمین گردهمایی علوم عقلی از ۱۸ لغایت ۳۰ آبان برگزار می شود.

خراسانی با اشاره به برگزاری  دهمین گردهمایی افزود: دهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی چهارشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۱۸ با سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی و با همکاری دارالقرآن علامه طباطبایی در دارالقرآن علامه واقع در خیابان شهدا، کوچه ۲۱، نبش چهارراه برگزار خواهد شد.

ویژه برنامه های بزرگداشت در راستای تحقق دبیرخانه دائمی بزرگداشت  علامه طباطبایی  از سال ۱۳۹۴ و در ایام ارتحال علامه طباطبایی از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی و با همکاری مراکز مختلف علمی برگزار می شود.