“از حقیقت تا اعتبار از منظر علامه طباطبایی“ در جلسه گروه علمی فلسفه غرب

سومین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “از حقیقت تا اعتبار از منظر علامه طباطبایی با ارائه “دکتر سید حمید طالب زاده” و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۸ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.