چهارمین جلسه، پنجمین دوره ویژه برنامه های علامه طباطبائی (قدس سره)

یکصد و نود و ششمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع کیفیت تصحیح خطاها در حس از منظر علامه طباطبائی“ با ارائه “حجت الاسلام سلیمانی امیری“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۵ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.