پنجمین جلسه، پنجمین دوره ویژه برنامه های علامه طباطبائی (قدس سره)

بیست و هفتمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع واکاوی نسبت حکمت عملی و اعتباریات در اندیشه علامه طباطبائی” با ارائه “آقای دکتر حسام الدین شریفی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.