ششمین جلسه، پنجمین دوره ویژه برنامه های علامه طباطبائی (قدس سره)

یکصد و شصت و هفتمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع معرفت النفس و خداشناسی از منظر علامه طباطبائی“ با ارائه “حجت الاسلام خزائلی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.