هشتمین جلسه، پنجمین دوره ویژه برنامه های علامه طباطبائی (قدس سره)

یکصد و نود و یکمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “رابطه ایمان و تجربه دینی از دیدگاه علامه طباطبائی“ با ارائه “آقای دکتر ابوالفضل روحی” با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۸ آبان ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.