یکصد و نود و هفتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و نود و هفتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع تحلیل انتقادی دیدگاه هیوم در باب اعتقادات طبیعی“ با ارائه “آقای دکتر میثم شادپور“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۹ آذر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.