یکصد و شصت و هشتمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود

یکصد و شصت و هشتمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع پشمینه پوشی سلوکی از منظر اسلام“ با ارائه “حجت الاسلام امینی نژاد“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.