خبرنامه جدید حکمت اسلامی منتشر شد.

خبرنامه جدید حکمت اسلامی مربوط به دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ با شماره ۵۸ منتشر شد.

در شماره ۵۸ خبرنامه حکمت اسلامی محتوای نشست های علمی فروردین و خرداد ۱۳۹۸ با موضوعاتی چون: «چیستی حکمت عملی و ضرورت احیاء آن در جهان معاصر»، «اندیشه های شهید مطهری و تمدن نوین اسلامی»،  و … جهت استفاده علاقمندان منتشر شده است .

همچنین گزارشی اجمالی از فعالیت و برنامه های جلسات گروه های علمی دفتر مرکزی مجمع عالی و گروههای علمی در دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ و اخبار علمی و فرهنگی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند خبرنامه جدید حکمت اسلامی را از اینجا مشاهده نمایند.