خانه گروه های علمی گروه فلسفه جلسات گروه فلسفه

جلسات گروه فلسفه

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۷۲ بررسی ادلّه حرکت جوهری (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین میرزا احمد اسدی
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۷۳ شهید مطهری و مخالفان فلسفه حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفری
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۷۴ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(۳) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۷۵ بررسی نسبت بین حرکت جوهری و تجدد امثال حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۷۶ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(جلسه چهارم) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۷۷ ارائه بحث با موضوع” برهان قوه و امکان برحرکت وجوهر “ حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۷۸ نقد شبهات در برهان پذیری خدا (جلسه پنجم) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۷۹ بررسی مباحث هیئت در المیزان حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۸۰ نقد شبهات در برهان پذیری خدا (جلسه ششم) حجت الاسلام والمسلمین  سلیمانی امیری
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۸۱ بررسی مباحث هیئت در المیزان “(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۸۲ تحلیل فلسفی رؤیا درحکمت متعالیه حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۸۳ جایگاه هستی‌شناختی ذات الهی از دیدگاه حکمت متعالیه، عرفان و صوفی‌نمایان، و نقد و بررسی آن حجت الاسلام والمسلمین روح الله سوری
۱۳
۱۴
۱۵

 

 

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵۸ تبین مساله بداء در اندیشه صدرالمتالهین وامام خمینی (ره) حجت الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبائی
۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶  ۱۵۹ دوام فیض از نگاه فلسفه وآموزه های دینی(۱) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰  ۱۶۰  دوام فیض از نگاه فلسفه وآموزه های دینی(۲) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶۱ بیان یکی از ادله حرکت جوهری و بررسی و نقد آن حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۶۲ مباهله از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۶۳ نظرات و سیر فلسفی علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶۴ روش شناسی نقد عقل  اسلامی در آراء محمد ارکون دکتر  حامد  علی اکبر زاده
۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۶۵ ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر جریانی مهم ّ امّا ناآشنا در ایران معاصر دکتر ابراهیم دادجو نمایش
۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۶۶ قسم سوم حمل؛ قسیم حمل اولی و شایع حضرت آیت الله فیاضی نمایش
۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۶۷ معنای زندگی از منظر صدرالمتالهین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش
۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۶۸ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(۱) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۶۹ نقش حکمت الهی در انقلاب اسلامی (با تکیه بر نامه امام خمینی به گورباچف) حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۷۰ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(۲) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری

 

 

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶٫ ۱۴۳ بررسی انتقادی دیدگاه تفکیکی استاد حکیمی در کتاب « معاد جسمانی در حکمت متعالیه» حجت الاسلام والمسلمین رضا آذریان
۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴۴ عالم ذر حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۴۵ تجرد نفس نباتی از منظر ملاصدرا وعلامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن غفاری
۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۴۶ اعتبار سنجی خبر واحد در اثبات معارف و مسائل هستی شناختی حجت الاسلام والمسلمین اعلایی بنابی
۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۴۷ تعیین بعد بین المرکزین والاوج از دیدگاه فاضل خفری(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۴۸ تعیین بعد بین المرکزین والاوج از دیدگاه فاضل خفری(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۴۹ سبک زندگی از دیدگاه ملاصدرا(۱) حجت الاسلام والمسلمین محمدی پیرو نمایش
۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۵۰ سبک زندگی از دیدگاه ملاصدرا(۲) حجت الاسلام احمد محمدی پیرو
۹  ۱۳۹۶/۰۹/۰۸  ۱۵۱ بی صفتی ذات از نظر علامه طباطبائی و تحلیل آن(۱) حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی نمایش
۱۰  ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۵۲ بی صفتی ذات از نظر علامه طباطبائی و تحلیل آن(۲) حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی نمایش
۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۵۳ نقش معلومات فلسفی در شکل گیری معنای متن حجت الاسلام والمسلمین احمد فربهی نمایش
۱۲  ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۵۴ فلسفه دین از دیدگاه علامه جعفری  حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی
۱۳  ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵۵ بررسی وضعیت فلسفه در حوزه  حجت الاسلام والمسلمین حسین قاسمی
۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸  ۱۵۶ حقیقت معنا  آیت ا…فیاضی
۱۵  ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵۷ نقد برنظریه دوام حرکت جوهری  حجت الاسلام والمسلمین سیدجابرموسوی راد
۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۵۸ راهکارهای برون رفت فلسفه از وضعیت کنونی حجت الاسلام حسین قاسمی

 

 

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۱۲۹ برنامه ریزی جلسات وموضوعات گروه اعضاء محترم گروه
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۰ نگرش صدرایی به آزمایشهای بنیامین لیبت در باب اراده آگاهانه حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده
۳ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ۱۳۱ نگرش قرآنی به غرض خلقت از منظر فلاسفه حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
۴ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۲ گزارشی از کتاب برهان صدیقین علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۳ مبداء حرکت از دیدگاه ملاصدرا وانیشتین حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۳۴ مبداء حرکت از دیدگاه ملاصدرا وانیشتین “(پرسش وپاسخ) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قشه ای
۷ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۵ بازخوانی نظریه تفسیر قرآن به قرآن حجت الاسلام والمسلمین فربهی نمایش
۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۶ ماهیت عالم ذر(۱) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی
۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۳۷ ماهیت عالم ذر(۲) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۸ ماهیت عالم ذر(۳) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی
۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳۹ نقد وبررسی کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه(۱) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۴۰ نقد وبررسی کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه(۲) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۴۱ ارتباط عالم ذر با مباحث ژنتیک حجت الاسلام علیرضا احمد خانبیگی
۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۴۲ ارتباط عالم ذر با مباحث ژنتیک(۲) حجت الاسلام علیرضا احمد خانبیگی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۱۱۴ دوگانه انگاری جوهری و فیزیکالیسم جوهری آقای دکتر پور اسماعیل نمایش
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۱۵ برهان طرد علّی به سود فیزیکالیسم دکتر پور اسماعیل نمایش
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۱۱۶ طبیعت گرایی بیولوژیک دکتر حسن زاده نمایش
۴ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ۱۱۷ عقل واطلاقات آن در علوم وفنون(۱) حجت الاسلام والمسلمین اسدی نمایش
۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱۱۸ ” عقل واطلاقات آن در علوم وفنون “(۲) حجت الاسلام والمسلمین اسدی نمایش
۶ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۱۹ تبیین ونقد نظریه فلسفی وحی حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۲۰ طرح ارتقاء آموزش فلسفه در حوزه حجت الاسلام والمسلمین رضائیان نمایش
۸ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ۱۲۱ برهان واقعیت “بروجود خدا از منظر علامه طباطبائی (ره)” حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۲۲ فلسفه پیشا سقراطی-حکمت اسلامی:امکان محاوره ای فرا تاریخی دکتر حسین کلباسی اشتری نمایش
۱۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ ۱۲۳ گزارشی از تحقیق وتحصیل فلسفه در انگلستان حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
۱۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۲۴ عملکرد مغز و اعصاب در زمینه ادراک وآگاهی دکتر ناصحی نمایش
۱۲ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ ۱۲۵ تغذیه طبیعی (۱) دکتر حسن زاده
۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۱۲۶ تغذیه طبیعی (۲) دکتر حسن زاده
۱۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۱۲۷ فلسفه پیشا سقراطی-حکمت اسلامی:امکان محاوره ای فرا تاریخی دکتر حسین کلباسی اشتری
۱۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۱۲۸ مبداءحرکت از دیدگاه ملاصدرا،نیوتن وانیشتین حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۰۲ عشق مجازی در حکمت متعالیه و پاسخ به اشکالات آن حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۰۳ رابطه بین تصویر کامل از وحدت وجود شخصی وجود و اصالت الوجود حجت الاسلام والمسلمین الهی منش نمایش
۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۰۴ ماهیت داشتن واجب آیت الله فیاضی نمایش
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۱۰۵ نقد نقد سنخیت حجت الاسلام والمسلمین قیومی نمایش
۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۱۰۶ بررسی نظریه سنخیت در مکتب تفکیک (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۷ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۰۷ ۱-سیاست گذاری جلسات گروه علمی فلسفه
۲-تعیین موضوعات جلسلت علمی
۳-بررسی مباحث و موضوعات در رابطه با فلسفه ذهن
۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۰۸ مفهوم شناسی نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب آقای دکتر ذاکری
۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ ۱۰۹ دیدگاه های معاصر در فلسفه ذهن آقای دکتر ذاکری نمایش
۱۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۱۱۰ دیدگاه های معاصر درباره مسئله نفس و بدن آقای دکتر ذاکری نمایش
۱۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۱۱ تعیین زمان بین الطلوعین(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۱۱۲ تعیین زمان بین الطلوعین(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۳ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۱۳ نسبت خلق وحق ،ازمنظر عقل ونقل حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۸۷ رساله فی تفسیر النسبه الحکمیه حضرت آیت الله فیاضی نمایش
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۸۸ ملاک نیازمندی اشیاء به علت در آیات و روایات حجت الاسلام والمسلمین غفاری
۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۸۹ پاسخ به برخی شبهات مخالفان فلسفه حجت الاسلام والمسلمین مظفری
۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۹۰ ماهیت بنابر اصالت وجود صدرایی و تاثیر آن در قول به مثل حجت الاسلام والمسلمین قیومی نمایش
۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۹۱ نقد و بررسی روایات متضمن ذمّ فلسفه حجت الاسلام والمسلمین مظفری
۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۹۲ تعیین برنامه و موضوعات نیمسال دوم ۱۳۹۲ اعضاء گروه
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ۹۳ بررسی وحدت وجود (۱) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۹۴ بررسی وحدت وجود (۲) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۹ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۹۵ بررسی وحدت وجود (۳) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ ۹۶ بررسی وحدت وجود (۴) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۱۱ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۹۷ چگونگی نفی وحدت عددی از خدا حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی پور نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ ۹۸ روش بایسته ی فلسفه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۱۲۳ ۹۹ از سوبژکتیویسم فلسفه غرب تا رئالیسم فلسفه اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۱۰۰ فلسفه تطبیقی چیست؟ (۱) حجت الاسلام والمسلمین مهدی منفرد نمایش
۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۰۱ فلسفه تطبیقی چیست؟ (۲) حجت الاسلام والمسلمین مهدی منفرد
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۷۰ رابطه صفات خدا باذات خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۷۱ معیار برهان صدیقین حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ ۷۲ رابطه نفس وبدن در ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین منفرد
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ ۷۳ معاد راسخان فی العلم (۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ ۷۴ معاد راسخان فی العلم (۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۶ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ ۷۵ بررسی وتعین موضوعات برای نیم سال دوم ۹۱ اعضاء گروه
۷ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۷۶ بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (۱) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ۷۷ بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (۲) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۷۸ بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (۳) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۱۰ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ۷۹ عوارض مشخصه یا مکثره حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی نمایش
۱۱ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ۸۰ معاد جسمانی حجت الاسلام والمسلمیناسدی نمایش
۱۲ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ ۸۱ تعدد نفس و روح (دوگانه انگاری ارسطو)(۱) حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
۱۳ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۸۲ تعدد نفس و روح (دوگانه انگاری ارسطو)(۲) حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
۱۴ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ ۸۳ استحاله حرکت آیت الله محمدتقی واعظی نمایش
۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ۸۴ باور به خدا،شرط باور به هر گزاره ایجابی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۱۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ۸۵ ضرورت علّی و فاعل مختار حجت الاسلام و المسلمین رمضانی نمایش
۱۷ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۸۶ ضرورت علّی و فاعل مختار حجت الاسلام و المسلمین رمضانی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ ۵۵ فی مساله ارتفاع النقیضین عن المرتبه الثالثه حضرت آیت ا…… فیاضی
۲ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۵۶ نفس الامر حضرت آیت ا…… فیاضی
۳ ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ ۵۷ اثبات نشئهء قبل از حدوثى نفوس انسانى حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
۴ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ ۵۸ مباحث نفس فارابی حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۵ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ ۵۹ بازخوانی حدوث جسمانی نفس با تکیه بر مبنای صدرائی حجت الاسلام والمسلمین گرجیان
۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ۶۰ علم حصولی وحضوری به ماهیت وجود از منظر ملا صدرا ونقد وبررسی آن حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۷ ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ ۶۱ عینیت وجود وماهیت حضرت آیت ا…… فیاضی
۸ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ۶۲ مراد علامه طباطبائی از اصالت وجود واعتباریت ماهیت حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۹ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ۶۳ غیرتجربی واصیل بودن وجود ومحمول مابعد طبیعی نبودن آن حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
۱۰ ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ ۶۴ قضایای حقیقی (۱) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۱ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ ۶۵ قضایای حقیقی (۲) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۲ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ۶۶ تعدد نفس درانسان حضرت آیت ا…… فیاضی
۱۳ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ۶۷ نقد قائده کل حادث زمانی مسبوق به ماده وقوه حضرت آیت ا… فیاضی نمایش
۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ۶۸ تاملی در یک نقد حجت الاسلام والمسلمین معلمی نمایش
۱۵ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ ۶۹ رابطه صفات خدا باذات خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۳۸ نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(۳) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۳۹ تاثیر اندیشه های فلوطین برفلسفه اسلامی حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده
۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۴۰ نفس انسان متغیری ثابت ومجردی سیال حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۴۱ استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(۱) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۵ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ ۴۲ استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(۲) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ۴۳ استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(۳) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۷ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۴۴ سلسله نقدهای فلسفه های رایج (۱) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ ۴۵ سلسله نقدهای فلسفه های رایج (۲) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۹ ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ ۴۶ سلسله نقدهای فلسفه های رایج (نقد دیدگاه مشاء) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۰ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ ۴۷ معنی الموت والمعاد(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۱ ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ ۴۸ معنی الموت والمعاد(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۲ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ ۴۹ معاد جسمانی حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۳ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ ۵۰ سوالاتی حول معاد جسمانی –ملا صدرا وتابعان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
۱۴ ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ ۵۱ معاد جسمانی از منظر آقا علی مدرس وعلامه غروی اصفهانی حجت الاسلام والمسلمین غفاری
۱۵ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ ۵۲ سلسله نقد های فلسفه های رایج (نقدتشکیک درتشکیکی الوجود فلسفه صدرائی۱ حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۶ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ ۵۳ سلسله نقد های فلسفه های رایج (نقدتشکیک درتشکیکی الوجود فلسفه صدرائی۲ حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۷ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ ۵۴ جمع بین قاعده ذوات الاسباب با امکان اثبات واجب الوجود حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ ۲۳ نوآوری های فلسفه اسلامی تا عصر ابن سینا(۲) حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
۲ ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ ۲۴ انقسام علّیت به خارجی و تحلیلی حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۳ ۱۳۸۸/۰۲/۱۶ ۲۵ نتایج تفکیک بین علّیت خارجی وتحلیلی حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۴ ۱۳۸۸/۰۲/۳۰ ۲۶ نظریه هستی انگارانه شّر حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۵ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ ۲۷ گزارشی از وضعیت حکمت، فلسفه،عرفان ومعنویت دردانشگاهها وجامعه ی آمریکا پروفسور حامد الگار
۶ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ ۲۸ فی زیاده الوجودعلی الماهیه فی تحلیل العقل وفی الخارج حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۷ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ ۲۹ اصالت موجود و شیخ اشراق حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده
۸ ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ ۳۰ مواد ثلاث در منطق و فلسفه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۹ ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ ۳۱ لو وجبت العله الغائیه لفعل الفاعل المختارلم یبق موقع للاختیار حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۱۰ ۱۳۸۸/۰۹/۱۱ ۳۲ حکمت متعالیه عرفان یا فلسفه حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۱ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ ۳۳ برسی معانی وجود نزد برخی از فیلسوفان غربی حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۱۲ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ ۳۴ بررسی معانی وجود در فلسفه تحلیلی غرب(۱) حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۱۳ ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ ۳۵ بررسی معانی وجود در فلسفه تحلیلی غرب(۲) حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۱۴ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ ۳۶ نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(۱) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۵ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۳۷ نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(۲) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۷/۰۱/۲۱ ۱۰ بحث اصاله الوجود و اعتباریت ماهیت جناب آقای سید علی طاهری خرم آبادی
۲ ۱۳۸۷/۰۲/۰۴ ۱۱ اصاله الوجو د(۱) حجج الاسلام والمسلمین فیاضی وعشاقی
۳ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ ۱۲ اصاله الوجود(۲) حجج الاسلام والمسلمین فیاضی وعشاقی
۴ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ۱۳ تقریر برهان صدیقین علامه طباطبائی«ره» حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۵ ۱۳۸۷/۰۷/۲۴ ۱۴ تعیین محور مباحث گروه فلسفه درسال تحصیلی۸۸-۸۷ اعضای گروه
۶ ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ ۱۵ ملا زمه موجودیت بالذات با وجوب ذاتی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۷ ۱۳۸۷/۰۹/۰۶ ۱۶ تفاسیر مختلف از وحدت شخصیه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۸ ۱۳۸۷/۰۹/۲۰ ۱۷ الترجیح بلا مرجح حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۹ ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ ۱۸ ضرورت عِلّی در فلسفه، ادله وآثار(۱) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۱۰ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ ۱۹ ضرورت عِلّی در فلسفه، ادله وآثار(۲) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۱۱ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ ۲۰ امکان فلسفه شهودی حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۱۲ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ ۲۱ تعیین و اولویت بندی موضوعات ومباحث درون گروهی اعضای گروه
۱۳ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ ۲۲ نوآوری های فلسفه اسلامی تا عصر ابن سینا(۱) حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۶/۰۸/۰۲ ۱ جلسه مقدماتی جهت راه‌اندازی گروه و تبیین اهداف تشکیل گروه‌های علمی آقایان فیاضی و معلمی به همراه جمعی از اعضاء
۲ ۱۳۸۶/۰۸/۰۲ ۲ برنامه ریزی جلسات گروه اعضای گروه
۳ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ ۳ تکافؤ متضایفین حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۴ ۱۳۸۶/۰۹/۱۵ ۴ تحلیل ونقد آراء در شرح حدیث معرفت خدا به خدا(۱) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۵ ۱۳۸۶/۰۹/۲۸ ۵ تحلیل ونقد آراء در شرح حدیث معرفت خدا به خدا(۲) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۶ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ ۶ لفظی یا معنوی بودن نزاع اصاله الوجود والماهیه حجت الاسلا م والمسلمین غرویان
۷ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ ۷ تفسیر اصاله الوجود واعتبار ماهیت حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۸ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ ۸ برهان صدقین آثار ونتایج آن حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی
۹ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ ۹ برهانی از نوع صدقین بر وجود خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی