خانه گروه های علمی گروه فلسفه جلسات گروه فلسفه

جلسات گروه فلسفه

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۷۲ بررسی ادلّه حرکت جوهری (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین میرزا احمد اسدی
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۷۳ شهید مطهری و مخالفان فلسفه حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفری
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۷۴ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(۳) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۷۵ بررسی نسبت بین حرکت جوهری و تجدد امثال حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۷۶ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(جلسه چهارم) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۷۷ ارائه بحث با موضوع” برهان قوه و امکان برحرکت وجوهر “ حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۷۸ نقد شبهات در برهان پذیری خدا (جلسه پنجم) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۷۹ بررسی مباحث هیئت در المیزان حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۸۰ نقد شبهات در برهان پذیری خدا (جلسه ششم) حجت الاسلام والمسلمین  سلیمانی امیری
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

 

 

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵۸ تبین مساله بداء در اندیشه صدرالمتالهین وامام خمینی (ره) حجت الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبائی
۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶  ۱۵۹ دوام فیض از نگاه فلسفه وآموزه های دینی(۱) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰  ۱۶۰  دوام فیض از نگاه فلسفه وآموزه های دینی(۲) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۶۱ بیان یکی از ادله حرکت جوهری و بررسی و نقد آن حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۶۲ مباهله از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۶۳ نظرات و سیر فلسفی علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶۴ روش شناسی نقد عقل  اسلامی در آراء محمد ارکون دکتر  حامد  علی اکبر زاده
۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۶۵ ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر جریانی مهم ّ امّا ناآشنا در ایران معاصر دکتر ابراهیم دادجو نمایش
۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۶۶ قسم سوم حمل؛ قسیم حمل اولی و شایع حضرت آیت الله فیاضی نمایش
۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۶۷ معنای زندگی از منظر صدرالمتالهین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش
۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۶۸ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(۱) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۶۹ نقش حکمت الهی در انقلاب اسلامی (با تکیه بر نامه امام خمینی به گورباچف) حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۷۰ نقد شبهات در برهان پذیری خدا(۲) حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری

 

 

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶٫ ۱۴۳ بررسی انتقادی دیدگاه تفکیکی استاد حکیمی در کتاب « معاد جسمانی در حکمت متعالیه» حجت الاسلام والمسلمین رضا آذریان
۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۴۴ عالم ذر حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۴۵ تجرد نفس نباتی از منظر ملاصدرا وعلامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن غفاری
۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۴۶ اعتبار سنجی خبر واحد در اثبات معارف و مسائل هستی شناختی حجت الاسلام والمسلمین اعلایی بنابی
۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۴۷ تعیین بعد بین المرکزین والاوج از دیدگاه فاضل خفری(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۴۸ تعیین بعد بین المرکزین والاوج از دیدگاه فاضل خفری(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
۷ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۴۹ سبک زندگی از دیدگاه ملاصدرا(۱) حجت الاسلام والمسلمین محمدی پیرو نمایش
۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۵۰ سبک زندگی از دیدگاه ملاصدرا(۲) حجت الاسلام احمد محمدی پیرو
۹  ۱۳۹۶/۰۹/۰۸  ۱۵۱ بی صفتی ذات از نظر علامه طباطبائی و تحلیل آن(۱) حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی نمایش
۱۰  ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۱۵۲ بی صفتی ذات از نظر علامه طباطبائی و تحلیل آن(۲) حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی نمایش
۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۵۳ نقش معلومات فلسفی در شکل گیری معنای متن حجت الاسلام والمسلمین احمد فربهی نمایش
۱۲  ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۵۴ فلسفه دین از دیدگاه علامه جعفری  حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی
۱۳  ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۵۵ بررسی وضعیت فلسفه در حوزه  حجت الاسلام والمسلمین حسین قاسمی
۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸  ۱۵۶ حقیقت معنا  آیت ا…فیاضی
۱۵  ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵۷ نقد برنظریه دوام حرکت جوهری  حجت الاسلام والمسلمین سیدجابرموسوی راد
۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۵۸ راهکارهای برون رفت فلسفه از وضعیت کنونی حجت الاسلام حسین قاسمی

 

 

جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۱۲۹ برنامه ریزی جلسات وموضوعات گروه اعضاء محترم گروه
۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۰ نگرش صدرایی به آزمایشهای بنیامین لیبت در باب اراده آگاهانه حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده
۳ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ۱۳۱ نگرش قرآنی به غرض خلقت از منظر فلاسفه حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
۴ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۲ گزارشی از کتاب برهان صدیقین علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۳ مبداء حرکت از دیدگاه ملاصدرا وانیشتین حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش
۶ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۱۳۴ مبداء حرکت از دیدگاه ملاصدرا وانیشتین “(پرسش وپاسخ) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قشه ای
۷ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۵ بازخوانی نظریه تفسیر قرآن به قرآن حجت الاسلام والمسلمین فربهی نمایش
۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۶ ماهیت عالم ذر(۱) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی
۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۳۷ ماهیت عالم ذر(۲) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۸ ماهیت عالم ذر(۳) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی
۱۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳۹ نقد وبررسی کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه(۱) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۴۰ نقد وبررسی کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه(۲) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۱۴۱ ارتباط عالم ذر با مباحث ژنتیک حجت الاسلام علیرضا احمد خانبیگی
۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ۱۴۲ ارتباط عالم ذر با مباحث ژنتیک(۲) حجت الاسلام علیرضا احمد خانبیگی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۱۱۴ دوگانه انگاری جوهری و فیزیکالیسم جوهری آقای دکتر پور اسماعیل نمایش
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۱۵ برهان طرد علّی به سود فیزیکالیسم دکتر پور اسماعیل نمایش
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۱۱۶ طبیعت گرایی بیولوژیک دکتر حسن زاده نمایش
۴ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ۱۱۷ عقل واطلاقات آن در علوم وفنون(۱) حجت الاسلام والمسلمین اسدی نمایش
۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱۱۸ ” عقل واطلاقات آن در علوم وفنون “(۲) حجت الاسلام والمسلمین اسدی نمایش
۶ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۱۹ تبیین ونقد نظریه فلسفی وحی حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۲۰ طرح ارتقاء آموزش فلسفه در حوزه حجت الاسلام والمسلمین رضائیان نمایش
۸ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ۱۲۱ برهان واقعیت “بروجود خدا از منظر علامه طباطبائی (ره)” حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۹ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۲۲ فلسفه پیشا سقراطی-حکمت اسلامی:امکان محاوره ای فرا تاریخی دکتر حسین کلباسی اشتری نمایش
۱۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ ۱۲۳ گزارشی از تحقیق وتحصیل فلسفه در انگلستان حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
۱۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۲۴ عملکرد مغز و اعصاب در زمینه ادراک وآگاهی دکتر ناصحی نمایش
۱۲ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ ۱۲۵ تغذیه طبیعی (۱) دکتر حسن زاده
۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۱۲۶ تغذیه طبیعی (۲) دکتر حسن زاده
۱۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۱۲۷ فلسفه پیشا سقراطی-حکمت اسلامی:امکان محاوره ای فرا تاریخی دکتر حسین کلباسی اشتری
۱۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۱۲۸ مبداءحرکت از دیدگاه ملاصدرا،نیوتن وانیشتین حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۰۲ عشق مجازی در حکمت متعالیه و پاسخ به اشکالات آن حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۰۳ رابطه بین تصویر کامل از وحدت وجود شخصی وجود و اصالت الوجود حجت الاسلام والمسلمین الهی منش نمایش
۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ ۱۰۴ ماهیت داشتن واجب آیت الله فیاضی نمایش
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۱۰۵ نقد نقد سنخیت حجت الاسلام والمسلمین قیومی نمایش
۵ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۱۰۶ بررسی نظریه سنخیت در مکتب تفکیک (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
۷ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۰۷ ۱-سیاست گذاری جلسات گروه علمی فلسفه
۲-تعیین موضوعات جلسلت علمی
۳-بررسی مباحث و موضوعات در رابطه با فلسفه ذهن
۸ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ ۱۰۸ مفهوم شناسی نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب آقای دکتر ذاکری
۹ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ ۱۰۹ دیدگاه های معاصر در فلسفه ذهن آقای دکتر ذاکری نمایش
۱۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۱۱۰ دیدگاه های معاصر درباره مسئله نفس و بدن آقای دکتر ذاکری نمایش
۱۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۱۱۱ تعیین زمان بین الطلوعین(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۲ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۱۱۲ تعیین زمان بین الطلوعین(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۳ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۱۳ نسبت خلق وحق ،ازمنظر عقل ونقل حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۸۷ رساله فی تفسیر النسبه الحکمیه حضرت آیت الله فیاضی نمایش
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۸۸ ملاک نیازمندی اشیاء به علت در آیات و روایات حجت الاسلام والمسلمین غفاری
۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۸۹ پاسخ به برخی شبهات مخالفان فلسفه حجت الاسلام والمسلمین مظفری
۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۹۰ ماهیت بنابر اصالت وجود صدرایی و تاثیر آن در قول به مثل حجت الاسلام والمسلمین قیومی نمایش
۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۹۱ نقد و بررسی روایات متضمن ذمّ فلسفه حجت الاسلام والمسلمین مظفری
۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۹۲ تعیین برنامه و موضوعات نیمسال دوم ۱۳۹۲ اعضاء گروه
۷ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ۹۳ بررسی وحدت وجود (۱) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۹۴ بررسی وحدت وجود (۲) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۹ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۹۵ بررسی وحدت وجود (۳) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ ۹۶ بررسی وحدت وجود (۴) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
۱۱ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۹۷ چگونگی نفی وحدت عددی از خدا حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی پور نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ ۹۸ روش بایسته ی فلسفه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
۱۳ ۱۳۹۲/۱۱۲۳ ۹۹ از سوبژکتیویسم فلسفه غرب تا رئالیسم فلسفه اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۱۰۰ فلسفه تطبیقی چیست؟ (۱) حجت الاسلام والمسلمین مهدی منفرد نمایش
۱۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۱۰۱ فلسفه تطبیقی چیست؟ (۲) حجت الاسلام والمسلمین مهدی منفرد
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۷۰ رابطه صفات خدا باذات خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ ۷۱ معیار برهان صدیقین حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ ۷۲ رابطه نفس وبدن در ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین منفرد
۴ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ ۷۳ معاد راسخان فی العلم (۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ ۷۴ معاد راسخان فی العلم (۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
۶ ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ ۷۵ بررسی وتعین موضوعات برای نیم سال دوم ۹۱ اعضاء گروه
۷ ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ ۷۶ بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (۱) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ۷۷ بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (۲) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۷۸ بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (۳) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
۱۰ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ۷۹ عوارض مشخصه یا مکثره حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی نمایش
۱۱ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ۸۰ معاد جسمانی حجت الاسلام والمسلمیناسدی نمایش
۱۲ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ ۸۱ تعدد نفس و روح (دوگانه انگاری ارسطو)(۱) حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
۱۳ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۸۲ تعدد نفس و روح (دوگانه انگاری ارسطو)(۲) حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
۱۴ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ ۸۳ استحاله حرکت آیت الله محمدتقی واعظی نمایش
۱۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ۸۴ باور به خدا،شرط باور به هر گزاره ایجابی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
۱۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ۸۵ ضرورت علّی و فاعل مختار حجت الاسلام و المسلمین رمضانی نمایش
۱۷ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۸۶ ضرورت علّی و فاعل مختار حجت الاسلام و المسلمین رمضانی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ ۵۵ فی مساله ارتفاع النقیضین عن المرتبه الثالثه حضرت آیت ا…… فیاضی
۲ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۵۶ نفس الامر حضرت آیت ا…… فیاضی
۳ ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ ۵۷ اثبات نشئهء قبل از حدوثى نفوس انسانى حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
۴ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ ۵۸ مباحث نفس فارابی حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۵ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ ۵۹ بازخوانی حدوث جسمانی نفس با تکیه بر مبنای صدرائی حجت الاسلام والمسلمین گرجیان
۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ۶۰ علم حصولی وحضوری به ماهیت وجود از منظر ملا صدرا ونقد وبررسی آن حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۷ ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ ۶۱ عینیت وجود وماهیت حضرت آیت ا…… فیاضی
۸ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ۶۲ مراد علامه طباطبائی از اصالت وجود واعتباریت ماهیت حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
۹ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ۶۳ غیرتجربی واصیل بودن وجود ومحمول مابعد طبیعی نبودن آن حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
۱۰ ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ ۶۴ قضایای حقیقی (۱) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۱ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ ۶۵ قضایای حقیقی (۲) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
۱۲ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ۶۶ تعدد نفس درانسان حضرت آیت ا…… فیاضی
۱۳ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ ۶۷ نقد قائده کل حادث زمانی مسبوق به ماده وقوه حضرت آیت ا… فیاضی نمایش
۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ۶۸ تاملی در یک نقد حجت الاسلام والمسلمین معلمی نمایش
۱۵ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ ۶۹ رابطه صفات خدا باذات خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۳۸ نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(۳) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۲ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۳۹ تاثیر اندیشه های فلوطین برفلسفه اسلامی حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده
۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۴۰ نفس انسان متغیری ثابت ومجردی سیال حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۴۱ استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(۱) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۵ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ ۴۲ استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(۲) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۶ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ ۴۳ استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(۳) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۷ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۴۴ سلسله نقدهای فلسفه های رایج (۱) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۸ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ ۴۵ سلسله نقدهای فلسفه های رایج (۲) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۹ ۱۳۸۹/۰۷/۲۸ ۴۶ سلسله نقدهای فلسفه های رایج (نقد دیدگاه مشاء) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۰ ۱۳۸۹/۰۸/۱۲ ۴۷ معنی الموت والمعاد(۱) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۱ ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ ۴۸ معنی الموت والمعاد(۲) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۲ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ ۴۹ معاد جسمانی حجت الاسلام والمسلمین زمانی
۱۳ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ ۵۰ سوالاتی حول معاد جسمانی –ملا صدرا وتابعان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
۱۴ ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ ۵۱ معاد جسمانی از منظر آقا علی مدرس وعلامه غروی اصفهانی حجت الاسلام والمسلمین غفاری
۱۵ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ ۵۲ سلسله نقد های فلسفه های رایج (نقدتشکیک درتشکیکی الوجود فلسفه صدرائی۱ حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۶ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ ۵۳ سلسله نقد های فلسفه های رایج (نقدتشکیک درتشکیکی الوجود فلسفه صدرائی۲ حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۷ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ ۵۴ جمع بین قاعده ذوات الاسباب با امکان اثبات واجب الوجود حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ ۲۳ نوآوری های فلسفه اسلامی تا عصر ابن سینا(۲) حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
۲ ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ ۲۴ انقسام علّیت به خارجی و تحلیلی حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۳ ۱۳۸۸/۰۲/۱۶ ۲۵ نتایج تفکیک بین علّیت خارجی وتحلیلی حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۴ ۱۳۸۸/۰۲/۳۰ ۲۶ نظریه هستی انگارانه شّر حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۵ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ ۲۷ گزارشی از وضعیت حکمت، فلسفه،عرفان ومعنویت دردانشگاهها وجامعه ی آمریکا پروفسور حامد الگار
۶ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ ۲۸ فی زیاده الوجودعلی الماهیه فی تحلیل العقل وفی الخارج حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۷ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ ۲۹ اصالت موجود و شیخ اشراق حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده
۸ ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ ۳۰ مواد ثلاث در منطق و فلسفه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۹ ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ ۳۱ لو وجبت العله الغائیه لفعل الفاعل المختارلم یبق موقع للاختیار حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۱۰ ۱۳۸۸/۰۹/۱۱ ۳۲ حکمت متعالیه عرفان یا فلسفه حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۱ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ ۳۳ برسی معانی وجود نزد برخی از فیلسوفان غربی حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۱۲ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ ۳۴ بررسی معانی وجود در فلسفه تحلیلی غرب(۱) حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۱۳ ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ ۳۵ بررسی معانی وجود در فلسفه تحلیلی غرب(۲) حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
۱۴ ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ ۳۶ نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(۱) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۱۵ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۳۷ نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(۲) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۷/۰۱/۲۱ ۱۰ بحث اصاله الوجود و اعتباریت ماهیت جناب آقای سید علی طاهری خرم آبادی
۲ ۱۳۸۷/۰۲/۰۴ ۱۱ اصاله الوجو د(۱) حجج الاسلام والمسلمین فیاضی وعشاقی
۳ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ ۱۲ اصاله الوجود(۲) حجج الاسلام والمسلمین فیاضی وعشاقی
۴ ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ۱۳ تقریر برهان صدیقین علامه طباطبائی«ره» حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
۵ ۱۳۸۷/۰۷/۲۴ ۱۴ تعیین محور مباحث گروه فلسفه درسال تحصیلی۸۸-۸۷ اعضای گروه
۶ ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ ۱۵ ملا زمه موجودیت بالذات با وجوب ذاتی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۷ ۱۳۸۷/۰۹/۰۶ ۱۶ تفاسیر مختلف از وحدت شخصیه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
۸ ۱۳۸۷/۰۹/۲۰ ۱۷ الترجیح بلا مرجح حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۹ ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ ۱۸ ضرورت عِلّی در فلسفه، ادله وآثار(۱) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۱۰ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ ۱۹ ضرورت عِلّی در فلسفه، ادله وآثار(۲) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۱۱ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ ۲۰ امکان فلسفه شهودی حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۱۲ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ ۲۱ تعیین و اولویت بندی موضوعات ومباحث درون گروهی اعضای گروه
۱۳ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ ۲۲ نوآوری های فلسفه اسلامی تا عصر ابن سینا(۱) حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
جلسات گروه فلسفه سال ۱۳۸۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۸۶/۰۸/۰۲ ۱ جلسه مقدماتی جهت راه‌اندازی گروه و تبیین اهداف تشکیل گروه‌های علمی آقایان فیاضی و معلمی به همراه جمعی از اعضاء
۲ ۱۳۸۶/۰۸/۰۲ ۲ برنامه ریزی جلسات گروه اعضای گروه
۳ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ ۳ تکافؤ متضایفین حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۴ ۱۳۸۶/۰۹/۱۵ ۴ تحلیل ونقد آراء در شرح حدیث معرفت خدا به خدا(۱) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۵ ۱۳۸۶/۰۹/۲۸ ۵ تحلیل ونقد آراء در شرح حدیث معرفت خدا به خدا(۲) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۶ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ ۶ لفظی یا معنوی بودن نزاع اصاله الوجود والماهیه حجت الاسلا م والمسلمین غرویان
۷ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ ۷ تفسیر اصاله الوجود واعتبار ماهیت حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
۸ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ ۸ برهان صدقین آثار ونتایج آن حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی
۹ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ ۹ برهانی از نوع صدقین بر وجود خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی