گروه معرفت شناسی

» گروه علمی معرفت شناسی از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۱۶ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار شنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوع علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. هم اکنون حضرت حجت الاسلام و المسلمین معلمی مدیر گروه و دکتر عبدی دبیر گروه معرفت شناسی را برعهده دارند.

   لیست جلسات و موضوعات گروه علمی معرفت شناسی + خلاصه بحث   

اعضای گروه علمی معرفت شناسی:

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ جعفری محمد ۱۱ عارفی عباس
۲ دیرباز عسکر ۱۲ عبداللهی مهدی
۳ ذاکری مهدی ۱۳ عبدی حسن
۴ رضا نیا حمید رضا ۱۴ غفاری ابوالحسن
۵ رضاپور محمد ۱۵ فیروزجائی یار علی
۶ سلیمانی امیری عسکری ۱۶ کارشناس علی
۷ شیروانی علی ۱۷ معلمی حسن
۸ طاهری اسحاق ۱۸ نبویان سید اباذر
۹ علی رضا میرزایی ۱۹ سید احمد غفاری قره باغ
۱۰ عبدالعزیز دفتری ۲۰ سید جابر موسوی راد