خانه گروه های علمی گروه فلسفه اخلاق جلسات گروه فلسفه اخلاق

جلسات گروه فلسفه اخلاق

جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/01/26 103 نقش اخلاق در تعالی حقوق حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش 
2 1397/02/09 104 تعریف مفاهیم اخلاقی در منابع دینی حجت الاسلام والمسلمین محمد عالم زاده نوری
3 1397/02/23 105 حجیت دلیل نقلی در اثبات گزاره های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمد عالم زاده نوری
4 1397/04/03 106 بررسی انتقادی رابطه دین واخلاق حجت الاسلام دکترامین رضا عابدی نژاد
5 1397/06/18 107 بررسی هستی شناسی اخلاق در دیدگاه فارابی حجت الاسلام حسین احمدی
6 1397/07/01 108 رابطه زبانی دین واخلاق حجت الاسلام دکترامین رضا عابدی نژاد
7 1397/07/15 109 گزارش کتاب نزهة‌العشاق فی مکارم الاخلاق “اثر زین‌الدین علی بن محمد بن دُقماق حسینی حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
8 1397/08/20 110 ” تفسیرجدیدی از اعتباریات علامه طباطبائی با نگاهی بر تفسیر المیزان ورساله اعتباریا ت(نقدی برنسبی گرایی اخلاقی حجت الاسلام احسان ترکاشوند
9 1397/08/27 111 بررسی تطبیقی نظریه الزام اخلاقی در اندیشه علامه واستاد مصباح حجت الاسلام دکتر عابدی نژاد نمایش
10 1397/09/11 112 معیار ارزش اخلاقی در دیدگاه مسکویه حجت الاسلام حسن محیطی
11 1397/09/25 113 زیربنای حسد و حسدورزی حجت الاسلام شهسواری نمایش
12 1397/10/23 114 تفاوت فعل اخلاقی وطبیعی و معیارآن دواز دیدگاه شهید مطهری حجت الاسلام خزائلی نمایش
13
14
15
16
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/20 87 نقش فرا اخلاق در اخلاق کاربردی(1) حجت الاسلام والمسلمین محمدی پیرو نمایش 
2 1396/02/03 88 نقش فرا اخلاق در اخلاق کاربردی(2) حجت الاسلام والمسلمین محمدی پیرو نمایش 
3 1396/02/17 89 تبیین نظام اخلاقی مولوی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی نمایش 
4 1396/02/31 90 تبیین نظام اخلاقی مولوی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی نمایش 
5 1396/02/16 91 توجیه باور در فایده گرایی اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
6 1396/07/23 92 مبالغه وگزاف آرایی در گزاره های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین عالم زاده نوری
7 1396/07/30 93 تحلیل مفهوم رنج از دیدگاه فلسفی حجت الاسلام والمسلمین سعادت الحسینی
8 1396/08/07 94 تحلیل رابطه رنج با کمال اخلاقی از سه منظر فلسفی، قرآنی روایی و عرفانی حجت الاسلام والمسلمین سعادت الحسینی
9  1396/09/05  95  تحلیل گونه شناختی مصلحت از نظر علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکترمهدی برهان
10 1396/09/19  96  تحلیل هستی شناختی مصلحت از نظر علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکترمهدی برهان نمایش 
11 1396/10/03 97  اثبات برتری لذّت در مکتب اخلاقی اسلام نسبت به لذّات مکاتب لذّت گرا و سودگرا حجت الاسلام دکترجمال سروش نمایش 
12  1396/10/17 98  تحلیل و بررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی محمدبن زکریا رازی  حجت الاسلام دکترمحیطی نمایش 
13 1396/11/01 99  رابطه اخلاق و علوم نزد فارابی  حجت الاسلام حسین احمدی
14 1396/11/15 100  تحلیل فلسفی آزادی در دانش های ارزشی حجت الاسلام علی امین احمدی
15  1396/11/29  101  تحلیل فلسفی مبدئیت توحید برای فضائل اخلاقی  حجت الاسلام تقی محدر
16 1396/12/13 102 تاثیرتفاوت های جنسیتی برداوری های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین علی جمعه مظفری نمایش 
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/15 71 مبانی ارزش شناختی تربیت در فلسفه اسلامی با تاکید بر آراء ملاصدرا وعلامه طباطبائی (رحمت الله علیهما)(2) حجت الاسلام والمسلمین علی کارشناس
2 1395/01/29 72 اخلاق علم آموزی در اسلام حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
3 1395/02/12 73 اخلاق نقد با تاکید برروش منتقدان حکمت وعرفان اسلامی(1) حجت الاسلام والمسلمین واحد جوان نمایش
4 1395/02/26 74 اخلاق نقد با تاکید برروش منتقدان حکمت وعرفان اسلامی(2) حجت الاسلام والمسلمین واحد جوان نمایش
5 1395/03/09 75 نقش اراده در کارهای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
6 1395/06/14 76 بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال 95و96″توسط اعضاء محترم گروه اعضاء محترم گروه
7 1395/06/28 77 بررسی معرفت شناختی گزاره های اخلاقی از منظر ایت ا… مصباح حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم زاده
8 1395/08/09 78 روش شناسی استنباط آموزه های اخلاقی از منابع دینی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریفی
9 1395/08/23 79 تربیت اخلاقی از دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد فقیهی
10 1395/09/14 80 ” تربیت اخلاقی از دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی”(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد فقیهی
11 1395/10/05 81 گزاره های اخلاقی معلل درقرآن وروایات ومفهوم آن حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعالم زاده نوری نمایش
12 1395/10/19 82 حل مشکل ابهام در سور قضایای مطلق اخلاقی در قرآن و حدیث حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری
13 1395/11/03 83 فقه واخلاق حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری
14 1395/11/17 84 بررسی تناسب اعمال با نتایج اخروی آنها در آیات وروایات حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری
15 1395/12/01 85 معیارهای ارزش فعل اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری نمایش 
16 1395/12/15 86 واقع گرایی اخلاقی بهترین تبیین برای اختلاف اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین بهروزمحمدی منفرد
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/01/16 54 لغزش معنا شناختی در نظریات اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مبینی نمایش
2 1394/01/30 55 لغزش معنا شناختی در نظرات اخلاقی(2) حجت الاسلام والمسلمین مبینی
3 1394/02/13 56 نسبت ارزش صدق اخلاقی واخلاقی زیستن حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
4 1394/02/27 57 نسبت فقه واخلاق حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
5 1394/03/10 58 همسنجی اخلاق و فقه آقای حسینی سورکی نمایش
6 1394/06/15 59 بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال 94 و95 بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال 94 و95
7 1394/06/29 60 خود گرایی وخدا گرایی در نظریه ضروره بالقیاس حجت الاسلام والمسلمین آقای حسین احمدی نمایش
8 1394/07/12 61 رابطه معرفت وعمل حجت الاسلام والمسلمین اکبریان نمایش
9 1394/08/10 62 روش های تربیت اخلاقی در المیزان حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
10 1394/08/24 63 تحلیل معنا شناختی وهستی شناختی مصلحت از دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین مهدی برهان
11 1394/09/22 64 تحلیل معنا شناختی وهستی شناختی مصلحت از دیدگاه علامه طباطبائی ” (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین مهدی برهان نمایش
12 1394/10/06 65 تبیین درون گرایانه معرفتی معیارهای ارزشی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
13 1394/10/20 66 بررسی مطلوب نهایی اخلاق اسلامی با تاکید برنظریه فناء در عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین واحد جوان نمایش
14 1394/11/04 67 مبانی،اصول ونتایج اخلاق عرفانی با تاکید برآراء علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
15 1394/11/18 68 اصول ونتایج اخلاق عرفانی با تاکید برآراء علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
16 1394/12/02 69 نتایج اخلاق عرفانی با تاکید برآراء علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
17 1394/12/16 70 مبانی ارزش شناختی تربیت در فلسفه اسلامی با تاکید بر آراء ملاصدرا وعلامه طباطبائی (رحمت الله علیهما)(1) حجت الاسلام والمسلمین علی کارشناس
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/01/17 37 بداهت اصول قضایای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم زاده
2 1393/02/07 38 وابستگی گزاره های اخلاقی به گزاره های دیگر حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح نمایش
3 1393/02/21 39 تأثیر قاعده ملازمه عقل و شرع در اخلاق آقای میثم غلامی
4 1393/03/04 40 نقش عقل عملی در فعل اخلاقی از دیدگاه مرحوم سبزواری حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
5 1393/06/23 41 بررسی شناخت گرایی نظریه محقق اصفهانی در جمله های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین حسین احمدی
6 1393/07/06 42 بررسی نسبت دیدگاه اخلاقی ابن سینا با واقع گرایی اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین تقی محدر نمایش
7 1393/07/27 43 اخلاق متغیر و ثابت حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
8 1393/08/18 44 اطلاق و نسبیت فضایل اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین علی جمعه مظفری
9 1393/09/02 46 اطلاق و نسبیت فضایل اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین علی جمعه مظفری
10 1393/09/16 47 نظریه نسبیت اخلاق حجت الاسلام والمسلمین آقای خزائلی
11 1393/10/08 48 برهان پذیری جمله های اخلاق در دیدگاه شهید مطهری(ره) حجت الاسلام و المسلمین حسین احمدی نمایش
12 1393/10/21 49 معانی ذاتی در قاعده حسن و قبح ذاتی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم زاده نمایش
13 1393/11/05 50 بی طرفی و سودگرایی اخلاقی آقای حسین سورکی
14 1393/11/05 51 واقع گرایی اخلاقی برپایه تحلیل فلسفی فعل اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
15 1393/11/05 52 مباحث درون گروهی اعضاء گروه
16 1393/12/17 53 تاملاتی معنا شناختی در حقیقت ارزشی اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مبینی نمایش
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/02/08 23 واقع گرایی و دفع تزاحمات اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین شریفی نمایش
2 1392/02/22 24 واقع گرایی و دفع تزاحمات اخلاقی (2) حجت الاسلام والمسلمین شریفی نمایش
3 1392/03/05 25 اخلاق رسانه، اصول اخلاقی حاکم بر رسانه ملی حجت الاسلام والمسلمین فولادی
4 1392/03/19 26 مبانی انسان شناختی اخلاق پزشکی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
5 1392/07/07 27 تعیین موضوعات سال جاری اعضاء گروه
6 1392/07/21 28 چالشهای اخلاقی شدن فضای سایبری حجت الاسلام والمسلمین رحمتی نمایش
7 1392/08/05 29 راه کارهای اخلاقی تر شدن فضای مجازی حجت الاسلام والمسلمین رحمتی نمایش
8 1392/09/03 30 عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
9 1392/09/17 31 تفسیری نو از معنا شناسی (باید اخلاقی) در دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین حسین احمدی نمایش
10 1392/10/15 32 مسئله شناسی جنسیتی فلسفه اخلاق )1) خانم مدملی
11 1392/11/13 33 مسئله شناسی جنسیتی فلسفه اخلاق (2) خانم مدملی نمایش
12 1392/11/27 34 معرفت شناسی “الزام اخلاقی” در دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین حسین احمدی
13 1392/12/11 35 عقلی و عقلانی بودن قضایای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم زاده نمایش
14 1392/12/25 36 بداهت اصول قضایای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم زاده
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/20 9 سقط جنین ازمنظر الهیات اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین آل بویه نمایش
2 1391/02/03 10 خود گروی اخلاقی در اندیشه حکیمان مسلمان حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
3 1391/2/17 11 اعتدال اخلاقی ارسطوبا توجه به پاره ای ازآموزهای قران هچون آیه شریفه (السابقون السابقون اولئک المقربون) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
4 1391/02/31 12 بررسی پیشنهادات برای موضوع محوری گروه اعضاءگروه
5 1391/03/28 13 بداهت گروی اخلاقی (با تأکید بر آراء هومر) حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
6 1391/06/26 14 نسبت تجربه اخلاقی با تجربه دینی(1) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
7 1391/07/09 15 نسبت تجربه اخلاقی با تجربه دینی(2) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
8 1391/07/23 16 اخلاق توحیدی وتجربه اخلاقی دکتر فتحعلی خانی
9 1391/08/07 17 نیت در ارزش اخلاقی(1) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح نمایش
10 1391/10/03 18 نیت در ارزش اخلاقی(2) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
11 1391/10/17 19 ضرورت آگاهی از معیارهای ارزش های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
12 1391/11/15 20 معنا شناسی اخلاق کاربردی حجت الاسلام والمسلمین شریفی نمایش
13 1391/11/29 21 رابطه خیر وجود شناختی و خیر اخلاقی دکتر فتحعلی خانی
14 1391/12/13 22 گفتگویی در اخلاق اسلامی پروفسور کوین رین هارت نمایش
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/07/17 1 بررسی برنامه های گروه اعضاءگروه
2 1390/08/01 2 بررسی برنامه های گروه(جلسه دوم) اعضاءگروه
3 1390/08/29 3 زن وحق تصمیم گیری در باره بدن حجت الاسلام والمسلمین آل بویه
4 1390/09/27 4 انسان شخصی حجت الاسلام والمسلمین آل بویه
5 1390/11/09 5 ارزشهای اخلاقی ومعیار آن حجت الاسلام والمسلمین معلمی نمایش
6 1390/11/23 6 واقع گرائی اخلاقی در اندیشه صدرائی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد نمایش
7 1390/12/07 7 معنای باید اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
8 1390/12/21 8 شان اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین پاکپور