گروه کلام

گروه علمی کلام از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۲۸ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار سه شنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوع علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. هم اکنون حجت الاسلام و المسلمین رضانژاد مدیر و حجت الاسلام والمسلمین اسحاقیان دبیر پژوهشی گروه کلام را برعهده دارند.

   لیست جلسات و موضوعات گروه علمی کلام + خلاصه بحث   

اعضای گروه علمی کلام:

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ اسحاقیان جواد ۱۶ سروش جمال
۲ اسدی میرزا احمد ۱۷ شمسعلی پور منصور
۳ ایراندوست محمد حسین ۱۸ شهسواری حسین
۴ ایزدی محمد علی ۱۹ شیروانی علی
۵ جبرئیلی محمد صفر ۲۰ عرب صالحی محمد
۶ جعفری محمد ۲۱ فیروزجائی اسدالله
۷ خزائلی محمد علی ۲۲ فیضی پور علی اصغر
۸ کارشناس علی ۲۳ قدردان محمد حسن
۹ دیرباز عسکر ۲۴ قیومی محمد باقر
۱۰ رضا نژاد عزالدین ۲۵ کریمی مهدی
۱۱ رضازاده حسن ۲۶ مصطفی پور محمد رضا
۱۲ زمانی قمشه ای علی ۲۷ معلمی حسن
۱۳ زهادت عبدالحمید ۲۸ الهی منش رضا
۱۴ کریمی حمید ۲۹ روحی ابوالفضل
۱۵ علی رضا میرزایی ۳۰ عبدالعزیز دفتری