گروه فلسفه ‎های مضاف

گروه علمی فلسفه های مضاف از سال ۱۳۸۵ و از اولین گروه های علمی مجمع عالی حکمت اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت این گروه تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت و با توجه به گستردگی موضوعات و مباحث از تابستان ۱۳۹۰ گروه فلسفه های مضاف تعطیل و گروه های علمی فلسفه دین، فلسفه علوم انسانی، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق فعالیت خود را آغاز نمودند.

لیست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسه های مضاف+ خلاصه بحث