گروه فلسفه سیاسی

 گروه علمی فلسفه سیاسی از جمله گروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۲۰ عضو فعال می باشد که بصورت مستمر هر دو هفته یکبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاری می نمایند که موضوع علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. هم اکنون حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی مدیریت گروه و آقای محمد باقر خراسانی دبیر علمی گروه فلسفه سیاسی را برعهده دارند.

   لیست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه + خلاصه بحث   
اعضای گروه علمی فلسفه سیاسی :
ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ ارجینی حسین ۱۱ طالبی محمد حسین
۲ امیدی مهدی ۱۲ طاهری اسحاق
۳ بهروزی لک غلامرضا ۱۳ لک زایی نجف
۴ پارسا نیا حمید ۱۴ لک زایی شریف
۵ پزشگی محمد ۱۵ معلمی حسن
۶ خراسانی محمدباقر ۱۶ مهاجر نیا محسن
۷ رضائیان علی ۱۷ مهدوی زادگان داود
۸ رضوانی محسن ۱۸ نوروزی محمد جواد
۹ شبان نیا قاسم ۱۹ یزدانی مقدم احمدرضا
۱۰ صدرا علیرضا ۲۰ یوسفی راد