میزگرد علمی

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

مکان

خلاصه

چکیده

۱ ۶۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ مفهوم شناسی و شاخصه های عقلانیت وحیانی سید یدالله یزدان پناه و حمید پارسانیا قاسم ابراهیمی­ پور نمایش نمایش
۲
۳
۴

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

مکان

خلاصه

چکیده

۱ ۵۳ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ تداخل موجودات یا معیّت قیومیه غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان نمایش نمایش
۲ ۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین یاسر پوراسماعیل و محمد سادات منصوری محمد رضاپور
۳ ۵۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ فلسفه سیاسی صدرالمتألهین مرتضی جوادی آملی، نجف لک زایی و بهرام دلیر مهدی امیدی نمایش نمایش
۴ ۵۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ نوآوری های کلامی علامه خفری محمدتقی سبحانی و محمدصفر جبرئیلی مهدی کریمی
۵ ۵۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در علوم اجتماعی ابوالفضل کیاشمشکی علی امینی نژاد نمایش نمایش
۶ ۵۸ ۱۳۹۶/۰۹/۹ نقد و بررسی معنویت مدرن سید احمد غفاری قره باغ و محمد جعفری جواد گلی
۷ ۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ رابطه فقه و اخلاق آیت الله اعرافی و آیت الله محسن اراکی محمد هدایتی نمایش نمایش
۸ ۶۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ نقش عقل عملی در علوم انسانی سید یدالله یزدان پناه و علی مصباح محمد فتحعلی خانی
۹ ۶۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ نقد قرائت انسانی از دین ابوالفضل ساجدی و احمدحسین شریفی محمد جعفری نمایش نمایش
۱۰ نشست علمی ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ظرفیت های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی احمد واعظی و محمود حکمت نیا محمد حسینی
۱۱ ۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ زمان در ماوراء طبیعت (جلسه دوم) غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدتقی یوسفی نمایش نمایش
۱۲ ۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ فلسفه علم کلام سیدسجاد ایزدهی، عبدالحسین خسروپناه، عزالدین رضانژاد محمدصفر جبرئیلی

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

مکان

خلاصه

چکیده

۱ ۴۴ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ بازشناسی جریان های تکفیری معاصر عزالدین رضانژاد محمدباقر خراسانی نمایش نمایش
۲ ۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف علی اکبر رشاد، عبدالحسین خسروپناه و حمید پارسانیا مجتبی مصباح نمایش نمایش
۳ ۴۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران ناصرالدین علی تقویان، مسعود آذربایجانی و خانم جمیله علم الهدی هادی موسوی نمایش نمایش
۴ ۴۷ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ نقش علامه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسلامی حمید پارسانیا، یدالله یزدان پناه علی امینی نژاد نمایش نمایش
۵ ۴۸ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ «ماچرا اینجاییم؛ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن» حامد صفایی پور و ابراهیم آزادگان سید محمدتقی موحد ابطحی نمایش نمایش
۶ ۴۹ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تبیین و بررسی حیث التفاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس محمدعلی عبداللهی و علیرضا قائمی­ نیا رحمت الله رضایی نمایش نمایش
۷ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ زمان در ماوراء طبیعت غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمد تقی یوسفی نمایش نمایش
۸ ۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی حمید پارسانیا، علیرضا صدرا و نجف لک زایی شریف لک زایی نمایش نمایش
۹ ۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینک در این زمینه میثم توکلی بینا، علیرضا جلالی فر و علی عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی نمایش نمایش

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی نجف لک زایی و علیرضا صدرا محمدباقر خراسانی
۲ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ بازخوانی و باز تعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی حمید پارسانیا و عبدالحسین خسروپناه علی امینی نژاد
۳ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ علم تفصیلی خدا به ماسوی الله قبل از خلق غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی علی امینی نژاد
۴ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی احمد احمدی و احمد بهشتی علی امینی نژاد
۵ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ نقد و بررسی نظریه این­ همانی ذهن و مغز احمدرضا همتی و امیر صائمی محمدتقی یوسفی
۶ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ عدم تناهی واجب تعالی، مفهوم، مبانی و نتایج غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان
۷ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ انسان و سلامت محمدصادق شجاعی رضا حیبی
۸ DVD نشست علمی ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ انرژی در فیزیک و فلسفه مهدی گلشنی و علی عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ نقش صدرالمتالهین در علوم اسلامی(ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام) حسن رمضانی و علی امینی نژاد
۲ DVD نشست علمی ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ برهان وجودی در اندیشه اسلامی (۲) علی افضلی و عسکری سلیمانی امیری محمد جعفری هرندی
۳ DVD نشست علمی ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا مسعود آذربایجانی، رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد
۴ DVD نشست علمی ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا و شیوه های شکوفایی فطرت رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد
۵ DVD نشست علمی ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ جایگاه اعیان ثابته در علم خدا حسن رمضانی و حسن معلمی علی امینی نژاد

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار سید یدالله یزدان پناه و حسن رمضانی علی امینی نژاد
۲ DVD نشست علمی ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دومین نشست ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی علی اکبر رشاد و علیرضا اعرافی علی شیروانی
۳ DVD نشست علمی ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ برهان وجودی در اندیشه اسلامی علی افضلی، غلامرضا فیاضی و علی شیروانی محمد جعفری هرندی

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس محمد غروی، حسن معلمی و رضا اکبری مهدی ذاکری
۲ DVD همایش علمی ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ مهدویت، نگاهی به پژوهش‌های نو آیت الله محمد امامی کاشانی و علی عباسی عزالدین رضانژاد
۳ DVD نشست علمی ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی غلامرضا فیاضی، حسن رمضانی و سلیمانی امیری محمد رضاپور
۴ DVD نشست علمی ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ اراده آزاد و موجبیت؛ آزادی یا جبر اجتماعی مسعود آذربایجانی، محمود رجبی و اکبر میرسپاه حسین بستان
۵ DVD نشست علمی ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه غلامرضا فیاضی و علی اکبر رشاد مسعود آذربایجانی
۶ DVD نشست علمی ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی محمد غروی، حمید شهریاری و محمد عباس زاده جهرمی بهروز مینایی

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ علیت در علم و فلسفه غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی علی عباسی
۲ DVD نشست علمی ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ چیستی فلسفه تطبیقی غلامعلی حداد عادل و حمید پارسانیا محمد فتحعلی خانی
۳ DVD نشست علمی ۱۳۹۰/۰۸/۰۵ قانون و نظریه‌های علوم طبیعی از نگاه فلسفه ابوالفضل کیاشمشکی و منصور نصیری ابوالحسن حسنی
۴ DVD نشست علمی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ رابطه نفس و بدن ۱ غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت علی شیروانی
۵ DVD نشست علمی ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ بررسی مسئله استقراء علی عباسی و منصور نصیری سید محمدتقی موحد ابطحی
۶ DVD نشست علمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ رابطه نفس و بدن ۲ سید محمد غروی، غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت علی شیروانی

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD همايش علمي ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ همایش دين و فلسفه آیت الله عبدالله جوادی آملی،آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و غلامرضا اعوانی علی عباسی
۲ DVD نشست علمی ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ ماده در فلسفه و فیزیک غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی علی عباسی
۳ DVD نشست علمی ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ زمان در فلسفه و فیزیک رضا حاجی ابرهیم، علی عباسی و مهدی منفرد ابوالفضل کیاشمشکی
۴ DVD نشست علمی ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ تأثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر پروفسور راجو حمید پارسانیا

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۸۸/۰۷/۱۶ معرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی محمدمهدی مهندسي و سید یدالله يزدان‌پناه محمدمهدی گرجيان
۲ DVD نشست علمی ۱۳۸۸/۰۹/۰۵ علم دینی، چیستی و امکان مسعود آذربایجانی، حسین بستان و حسین سوزن چی محمد فتحعلی خانی
۳ DVD نشست علمی ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ نقد و بررسي معرفت‌شناسي كانت احمد احمدی و غلامعلی حداد عادل محمد محمدرضائی
۴ DVD نشست علمی ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ فلسفه حقوق بشر همایون همتی علی عباسی

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع محمد تقي سبحاني، سيد محمد كاظم طباطبايي و يوسفي غروي علی عباسي
۲ DVD نشست علمی ۱۳۸۷/۰۷/۲۵ نقد و بررسی عرفان های کاذب
عبدالحسین خسروپناه، محمد فنايي

اشكوري و احمد حسین شريفي

ابوالفضل كياشمشكي
۳ DVD نشست علمی ۱۳۸۷/۰۸/۰۲ وحی و زبان قرآن مرتضي جوادي، علیرضا قائمي‌نيا و ابوالفضل ساجدي علی عباسي
۴ DVD نشست علمی ۱۳۸۷/۰۸/۳۰ تبیین وحی از منظر عرفان و نقد برداشتهای ناروا
حمید پارسانيا، محمدمهدی مهندسي و

سید یدالله يزدان‌پناه

محسن ميري
۵ DVD نشست علمی ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ وحی و تجربه دینی علیرضا قائمي‌ نیا و ابوالفضل ساجدي علی شيرواني

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
۱ DVD نشست علمی ۱۳۸۶/۰۹/۲۲ ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ۱
علی رباني گلپايگاني
و

علي مؤمني

حسن معلمي
۲ DVD نشست علمی ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ۲
علی رباني گلپايگاني
و

نجم‌الدين طبسي

حمیدرضا رضانيا