میزگرد علمی

» لیست میزگردهای علمی

ردیف

نوع محصول

عنوان

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی آقایان
1 DVD نشست علمی 1386/09/22 ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 1
علی رباني گلپايگاني
و

علي مؤمني

حسن معلمي
2 DVD نشست علمی 1386/11/18 ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن 2
علی رباني گلپايگاني
و

نجم‌الدين طبسي

حمیدرضا رضانيا
3 DVD نشست علمی 1387/03/02 نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع محمد تقي سبحاني، سيد محمد كاظم طباطبايي و يوسفي غروي علی عباسي
4 DVD نشست علمی 1387/07/25 نقد و بررسی عرفان های کاذب
عبدالحسین خسروپناه، محمد فنايي

اشكوري و احمد حسین شريفي

ابوالفضل كياشمشكي
5 DVD نشست علمی 1387/08/02 وحی و زبان قرآن مرتضي جوادي، علیرضا قائمي‌نيا و ابوالفضل ساجدي علی عباسي
6 DVD نشست علمی 1387/08/30 تبیین وحی از منظر عرفان و نقد برداشتهای ناروا
حمید پارسانيا، محمدمهدی مهندسي و

سید یدالله يزدان‌پناه

محسن ميري
7 DVD نشست علمی 1387/10/26 وحی و تجربه دینی علیرضا قائمي‌ نیا و ابوالفضل ساجدي علی شيرواني
8 DVD نشست علمی 1388/07/16 معرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی محمدمهدی مهندسي و سید یدالله يزدان‌پناه محمدمهدی گرجيان
9 DVD نشست علمی 1388/09/05 علم دینی، چیستی و امکان مسعود آذربایجانی، حسین بستان و حسین سوزن چی محمد فتحعلی خانی
10 DVD نشست علمی 1388/10/17 نقد و بررسي معرفت‌شناسي كانت احمد احمدی و غلامعلی حداد عادل محمد محمدرضائی
11 DVD نشست علمی 1388/12/20 فلسفه حقوق بشر همایون همتی علی عباسی
12 DVD همايش علمي 1389/07/15 همایش دين و فلسفه آیت الله عبدالله جوادی آملی،آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و غلامرضا اعوانی علی عباسی
13 DVD نشست علمی 1389/10/23 ماده در فلسفه و فیزیک غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی علی عباسی
14 DVD نشست علمی 1389/10/30 زمان در فلسفه و فیزیک رضا حاجی ابرهیم، علی عباسی و مهدی منفرد ابوالفضل کیاشمشکی
15 DVD نشست علمی 1389/12/15 تأثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر پروفسور راجو حمید پارسانیا
16 DVD نشست علمی 1390/01/25 علیت در علم و فلسفه غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی علی عباسی
17 DVD نشست علمی 1390/02/08 چیستی فلسفه تطبیقی غلامعلی حداد عادل و حمید پارسانیا محمد فتحعلی خانی
18 DVD نشست علمی 1390/08/05 قانون و نظریه‌های علوم طبیعی از نگاه فلسفه ابوالفضل کیاشمشکی و منصور نصیری ابوالحسن حسنی
19 DVD نشست علمی 1390/10/01 رابطه نفس و بدن 1 غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت علی شیروانی
20 DVD نشست علمی 1390/11/13 بررسی مسئله استقراء علی عباسی و منصور نصیری سید محمدتقی موحد ابطحی
21 DVD نشست علمی 1390/12/04 رابطه نفس و بدن 2 سید محمد غروی، غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت علی شیروانی
22 DVD نشست علمی 1391/02/28 هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس محمد غروی، حسن معلمی و رضا اکبری مهدی ذاکری
23 DVD همایش علمی 1391/04/01 مهدویت، نگاهی به پژوهش‌های نو آیت الله محمد امامی کاشانی و علی عباسی عزالدین رضانژاد
24 DVD نشست علمی 1391/10/28 اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی غلامرضا فیاضی، حسن رمضانی و سلیمانی امیری محمد رضاپور
25 DVD نشست علمی 1391/11/12 اراده آزاد و موجبیت؛ آزادی یا جبر اجتماعی مسعود آذربایجانی، محمود رجبی و اکبر میرسپاه حسین بستان
26 DVD نشست علمی 1391/12/24 هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه غلامرضا فیاضی و علی اکبر رشاد مسعود آذربایجانی
27 DVD نشست علمی 1391/12/17 ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی محمد غروی، حمید شهریاری و محمد عباس زاده جهرمی بهروز مینایی
28 DVD نشست علمی 1392/08/09 کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار سید یدالله یزدان پناه و حسن رمضانی علی امینی نژاد
29 DVD نشست علمی 1392/08/30 دومین نشست ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی علی اکبر رشاد و علیرضا اعرافی علی شیروانی
30 DVD نشست علمی 1392/09/21 برهان وجودی در اندیشه اسلامی علی افضلی، غلامرضا فیاضی و علی شیروانی محمد جعفری هرندی
31 DVD نشست علمی 1393/03/01 نقش صدرالمتالهین در علوم اسلامی(ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام) حسن رمضانی و علی امینی نژاد
32 DVD نشست علمی 1393/09/06 برهان وجودی در اندیشه اسلامی (2) علی افضلی و عسکری سلیمانی امیری محمد جعفری هرندی
33 DVD نشست علمی 1393/10/11 فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا مسعود آذربایجانی، رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد
34 DVD نشست علمی 1393/12/07 بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا و شیوه های شکوفایی فطرت رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد
35 DVD نشست علمی 1393/12/14 جایگاه اعیان ثابته در علم خدا حسن رمضانی و حسن معلمی علی امینی نژاد
36 DVD نشست علمی 1394/02/18 مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی نجف لک زایی و علیرضا صدرا محمدباقر خراسانی
37 DVD نشست علمی 1394/02/31 بازخوانی و باز تعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی حمید پارسانیا و عبدالحسین خسروپناه علی امینی نژاد
38 DVD نشست علمی 1394/08/14 علم تفصیلی خدا به ماسوی الله قبل از خلق غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی علی امینی نژاد
39 DVD نشست علمی 1394/08/28 نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی احمد احمدی و احمد بهشتی علی امینی نژاد
40 DVD نشست علمی 1394/09/05 نقد و بررسی نظریه این­همانی ذهن و مغز احمدرضا همتی و امیر صائمی محمدتقی یوسفی
41 DVD نشست علمی 1394/10/03 عدم تناهی واجب تعالی، مفهوم، مبانی و نتایج غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان
42 DVD نشست علمی 1394/10/17 انسان و سلامت محمدصادق شجاعی رضا حیبی
43 DVD نشست علمی 1394/11/15 انرژی در فیزیک و فلسفه مهدی گلشنی و علی عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی
44 DVD نشست علمی 1395/04/02 بازشناسی جریان های تکفیری معاصر عزالدین رضانژاد محمدباقر خراسانی
45 DVD نشست علمی 1395/07/29 چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف علی اکبر رشاد، عبدالحسین خسروپناه و حمید پارسانیا مجتبی مصباح
46 DVD نشست علمی 1395/08/06 فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران ناصرالدین علی تقویان، مسعود آذربایجانی و خانم جمیله علم الهدی هادی موسوی
47 DVD نشست علمی 1395/08/20 نقش علامه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسلامی حمید پارسانیا، یدالله یزدان پناه علی امینی نژاد
48 DVD نشست علمی 1395/09/18 «ماچرا اینجاییم؛ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن» حامد صفایی پور و ابراهیم آزادگان سید محمدتقی موحد ابطحی
49 DVD نشست علمی 1395/10/30 تبیین و بررسی حیث التفاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس محمدعلی عبداللهی و علیرضا قائمی­نیا رحمت الله رضایی
50 DVD نشست علمی 1395/11/07 زمان در ماوراء طبیعت غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمد تقی یوسفی
51 DVD نشست علمی 1395/11/21 حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی حمید پارسانیا، علیرضا صدرا و نجف لک زایی شریف لک زایی
52 DVD نشست علمی 1395/12/19 حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینک در این زمینه میثم توکلی بینا، علیرضا جلالی فر و علی عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی
53 DVD نشست علمی 1396/01/31 تداخل موجودات یا معیّت قیومیه غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان
54 DVD نشست علمی 1396/02/14 نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین یاسر پوراسماعیل و محمد سادات منصوری محمد رضاپور
55 DVD نشست علمی 1396/03/02 فلسفه سیاسی صدرالمتألهین مرتضی جوادی آملی، نجف لک زایی و بهرام دلیر مهدی امیدی