خانه تماس با ما

تماس با ما

مجمع عالی حکمت اسلامی

ارسال پیام :

  اطلاعات زیر جهت تماس با این مجمع میباشد.

  تلفن:11-37757610-025

  نمابر:37721004-025

  پیام کوتاه: 30009900091384 – 50002401384

  صندق پستی: 371854454

  پست الکترونیکی: info@hekmateislami.com

  نشانی: قم- خیابان 19 دی (باجک) کوچه 10 فرعی اول سمت چپ پلاک 5