خانه جلسات گروه فلسفه هنر و ارتباطات

جلسات گروه فلسفه هنر و ارتباطات

جلسات گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات 1400
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1400/04/01 66 فلسفه موسیقی از منظر فارابی خانم دکتر نادیا مفتونی
2 1400/04/15 67 فلسفه تکنولوژی رسانه و رهیافت های بومی دکترسید محمد مهدی موسوی مهر
3 1400/06/09 68 شهود قلبی و ادراک زیبایی از منظر علامه طباطبایی حجت الاسلام محمد حسین سرانجام
4 1400/06/23 69 هنر اصیل بمثابه نوعی معرفت فطری با نگاهی به آثار عارفان مسلمان حجت الاسلام حسین اسفندیاری
5 1400/07/27 70 ” ارائه و معرفی کتاب فلسفه رسانه خانم معصومه نیک کار
6 1400/08/18 71 باز تعریف زیبایی و هنر در نسبت با فرهنگ بر اساس نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی دکتر محمد حسین سرانجام
7 1400/09/02 72 درآمدی بر فلسفه فضای مجازی حجت الاسلام میرمرشدی
8 1400/09/16 73 مدینه فاضله مجازی دکترعزیز نجف پور آقابیگلو
9 1400/10/28 74 بازخوانی ارتباطات از منظر حکمت متعالیه حجت الاسلام مجید مبینی مقدس
10 1400/11/19 75 فلسفه زبان و زیبایی شناسی در فرایند ارتباطات انسانی سرکار خانم دکتر طیبه محمد
11

 

جلسات گروه علمی فلسفه هنر ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۵۴ فلسفه ارتباطات فارابی حجت الاسلام دکتراصغر اسلامی تنها
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۵۵ حس به مثابه تجربه هنری در عرفان ابن عربی آقای دکتر مهدی صدفی نمایش
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۵۶ فضای مجازی یا جهان مجازی؟(تمهیدی بر فلسفه تکنولوژی) آقای دکتر محمد حسنی
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۵۷ مقایسه مفهوم شناختی محاکات و اعتبار با نگاه  به نظریه اعتباریات علامه طباطبایی حجت الاسلام محمد بختیاری
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۵۸ تحلیل واقع نمایی محاکات با نگاه به نظریه اعتباریات علامه طباطبایی حجت الاسلام محمد بختیاری نمایش
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۵۹ نقد مکاتب و سنت های کلان ارتباطی آقای دکتر امیرکاوه
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۶۰ نقد مکاتب و سنت های کلان ارتباطی(۲) آقای دکتر امیرکاوه
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۶۱ نقد مکاتب و سنت های کلان ارتباطی(۳) آقای دکتر امیرکاوه
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۶۲ کاربست تحلیل منطق دانان مسلمان از واقع نمایی محاکات در هنر فیلم حجت الاسلام محمد بختیاری
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۶۳ نقد سنت پدیدارشناسی ارتباطات دکتر سید علی محمد رضوی
۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۶۴ مفهوم شناسی هنر وزیبایی از منظر علامه مصباح (ره) حجت الاسلام یوسف زاده
۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۶۵ تاملاتی در امکان و دشواری های نظریه پردازی اسلامی در ارتباطات انسانی و فلسفه آن آقای دکتر محسن بدره

 

جلسات گروه علمی فلسفه هنر ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ استاد مطهری و فلسفه هنر آقای دکتر حسین علیزاده
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ تبیین نقش مبانی معرفت شناختی در شکل گیری فرم و جهت گیری محتوا در مکتبهای هنری آقای دکتر حسین شایسته
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۴۴ نگاهی به فلسفه نظریه ارتباطات آقای دکتر غلامرضا آذری
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۴۵ چارچوب های نظری نظام  مسائل و موضوعات فلسفه هنر براساس اندیشه حکمای مسلمان حجت الاسلام دکتر نهاوندی نمایش
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۶ رهیافت های فلسفه هنراز منظر علامه مصباح یزدی حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۷ الگوی قدسی وقوسی ارتباطات در فلسفه صدرایی آقای دکتر سید محمد علی غمامی
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴۸ تحلیل مفهوم زیبایی با نگاهی بر اظهارات قرآنی و آراء فلسفی علامه طباطبایی آقای دکترمهدی امینی نمایش
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۹ فلسفه رسانه(چیستی وچرایی) آقای دکترعلیرضا پویا
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۵۰ تحوّل در دستگاه محاسباتی لازمه هنر و ارتباطات تمدن ساز(۱) حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی الهاشمی
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۵۱ تحوّل در دستگاه محاسباتی لازمه هنر و ارتباطات تمدن ساز(۲) حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی الهاشمی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۵۲ تحوّل در دستگاه محاسباتی لازمه هنر و ارتباطات تمدن ساز(۲) حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی الهاشمی
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵۳ کاربست محاکات منطقی در گونه های هنری حجت الاسلام محمد بختیاری

 

جلسات گروه علمی فلسفه هنر ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تبارشناسی هنر انقلاب شاخصه ها و مولفه ها دکتر مرتضی گودرزی
۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ مبانی هستی شناختی هنر اسلامی با تاکید برحکمت متعالیه آقای دکتر حکمت مهر
۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ مبانی و پیامدهای استتیک(جلسه دوم) سرکار خانم دکتر مصطفوی
۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مبانی و پیامدهای استتیک(جلسه اول) سرکار خانم دکتر مصطفوی
۵ ۱۳۹۷/۹/۲۷ باز خوانی مشهور ترین نظریه های هنر در دوره معاصر دکتر فریدالدین فرید عصر
۶ ۱۳۹۷/۹/۱۳ باز خوانی مبانی حکمی رمز و نماد از دیدگاه صدر المتالهین آقای دکتر مهدی امینی
۷ ۱۳۹۷/۸/۲۷ نقش تخیل خلاق و باز آفرین در ادراک وآفرینش آثار هنری حامل معنا :با تاکید برآراء معرفت شناختی علامه طباطبایی آقای دکتر مهدی امینی
۸ ۱۳۹۷/۸/۲۲ چیستی روایت گری دینی در هنرهای نمایشی حجت الاسلام یوسف زاده
۹ ۱۳۹۷/۷/۲۴ منشاء اثر هنری،جستاری بر مبانی نظری در باب هنر از دیدگاه حضرت استاد علامه جوادی آملی آقای هادی نائیجی
۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۰ جذبه های حکمت و هنر از عالم خیال حجت الاسلام احمد ضرابی
۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱۹ فلسفه طنز متعالی حجت الاسلام قلی زاده
۱۲ ۱۳۹۷/۴/۱۳ بررسی معنا شناختی تعاریف ارائه شده در زمینه هنر دکتر فریدالدین فرید عصر
۱۳ ۱۳۹۷/۴/۵ نقش عالم خیال در هنر وعرفان(۲) حجت الاسلام الهی منش
۱۴ ۱۳۹۷/۲/۲۵ نقش عالم خیال در هنر وعرفان(۱) حجت الاسلام الهی منش
۱۵ ۱۳۹۷/۲/۱۰ تنا ظر صورت ومعنا در فیلم؛مفارقت حکمت متعالیه از سنت گرایان حجت الاسلام همازاده
۱۶ ۱۳۹۷/۱/۲۱ سنجه های منطقی هنر فکاهی وطنز حجت الاسلام فربهی
۱۷

 

جلسات گروه علمی فلسفه هنر ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ مسائل فلسفی سرگرمی های دیجیتالی حجت الاسلام میرمرشدی
۲ ۱۳۹۶/۱۲/۸ نسبت فلسفه اسلامی با دو دیدگاه فرمالیستی وسنتگرایانه درباره فرم  هنری حجت الاسلام دکتر همازاده
۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ جایگاه هنر در تمدن اسلامی(۲) دکترسیدرضی موسوی گیلانی
۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ جایگاه هنر در تمدن اسلامی(۱) دکترسیدرضی موسوی گیلانی
۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هنرفاضله فارابی ونیازهای امروز سرکار خانم دکتر نادیامفتونی
۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هستی ، هنر و زیبایی حجت الاسلام سید یوسف ابراهیمیان
۷ ۱۳۹۶/۹/۲۱ جلسه مشورتی وسط اعضاء مدعو گروه
۸ ۱۳۹۶/۶/۲۶ حکمت زیبایی بر اساس مبانی صدرایی آقای دکتر حکمت مهر
۹ ۱۳۹۶/۴/۲۵ خوانش هرمنوتیکی تمثیلهای عرفانی ابن سینا و سهروردی دکتر انشاالله رحمتی
۱۰ ۱۳۹۶/۲/۲۴ زیبایی شناسی از منظر ابن سینا(۲) آقای دکتر هادی ربیعی
۱۱ ۱۳۹۶/۲/۱۰ زیبایی شناسی از منظر ابن سینا(۱) آقای دکتر هادی ربیعی
۱۲ ۱۳۹۶/۲/۳ بررسی رابطه سماع عرفانی باهنر حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

 

جلسات گروه علمی فلسفه هنر ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۱۲/۴ مبانی عرفان شناختی هنر حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی
۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ بررسی ونقد آراء سنت گرایان در هنر حجت الاسلام یوسف زاده
۳ ۱۳۹۵/۱۱/۶ کیفیت درک هنر دکتر حسین شایسته
۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ بررسی امکان بازسازی نظام فلسفه هنر در دستگاه نظری فلاسفه اسلامی حجت الاسلام دکتر محمد حسین نواب
۵ ۱۳۹۵/۱۰/۸ بررسی مبانی اسلامی فلسفه هنر حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میرباقری
۶ ۱۳۹۵/۹/۲۹ همکاری و همفکری با شورای علمی و فناوری آستان قدس رضوی علیه السلام در راستای بررسی رشته فلسفه هنر  مجموعه علمی آستان قدس اعضاءمحترم گروه
۷ ۱۳۹۵/۷/۲۸ بایسته های فلسفه اسلامی هنر حجت الاسلام والمسلمین ضرابی
۸ ۱۳۹۵/۶/۳۱ بایسته های فلسفه اسلامی هنر(۲) حجت الاسلام علی سائلی
۹ ۱۳۹۵/۶/۱۷ بایسته های فلسفه اسلامی هنر(۱) حجت الاسلام علی سائلی
۱۰ ۱۳۹۵/۵/۲۷ ۱-بیان وظایف کارگروه فلسفه هنر۲-بررسی بایسته های فلسفه هنراسلامی اعضاءمحترم گروه
۱۱ ۱۳۹۵/۳۲۳ برنامه ریزی برای فعالیت گروه اعضاءمحترم گروه
۱۲ ۱۳۹۵/۳/۸ ۱- تعیین موضوعات مهم گروه ۲- تعیین مسئول موقت گروه اعضاءمحترم گروه
۱۳ ۱۳۹۵/۲/۲۵ راه اندازی کارگروه فلسفه هنر اعضاءمحترم گروه
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷