آموزش

baner-matn

معاونت آموزش مجمع عالي حكمت اسلامي وظيفه طراحي دوره‌هاي آموزشي (كوتاه مدت، بلند مدت، آموزشي و پژوهشي) را برعهده دارد. در همين راستا با رصد نيازهاي فلسفي در فضای علمی جامعه در زمينه آموزش، برنامه ريزي جامعي را جهت تأمين اين نيازها و پرورش نیروی انسانی صورت مي‌دهد، ضمن اينكه با دعوت از اساتيد مجرب علوم عقلي زمينه بهره‌مندي جامعه از اين اساتيد را فراهم مي‌آورد.

در حال حاضر حجت الاسلام و المسلمين استاد حميد پارسانيا عضو هيئت موسس و هيئت مديره معاون آموزش مجمع عالي حكمت اسلامي مي‌باشد.