اثر شایسته تحسین 25 مین همایش کتاب سال حوزه

کتاب تجرد نفس ( از دیدگاه آقا مجتبی قزوینی و آیت الله جوادی آملی)

اثر شایسته تحسین 25 مین همایش کتاب سال حوزه

کتاب تجرد نفس ( از دیدگاه آقا مجتبی قزوینی و آیت الله جوادی آملی)

تجرد نفس ( از دیدگاه آقا مجتبی قزوینی و آیت الله جوادی آملی)

حجت الاسلام دکتر علی قدردان قراملکی

 آدرس دفتر مرکزی: قم، خیابان۱۹دی، کوچه۱۰، کوچه۲

 آدرس فروشگاه: قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران، واحد۱۰۴