انتخاب نهمین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

بیسست و دومین گردهمایی اعضا و نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه 24 فروردین 1401 در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین معلمی دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به فعالیت‌های مجمع عالی، اعضای پیوسته را بهترین رکن مجمع دانست و خواستار حضور و همکاری اعضاء در برنامه‌های مختلف بویژه جلسات گروه‌های علمی شدند.

محمدباقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی و دبیر بیست و دومین گردهمایی اعضاء نیز گزارشی از فعالیت و برنامه‌های مجمع به‌ویژه در دو سال اخیر و در دوره فعالیت هیئت مدیره هشتم، در بخش‌های مختلف آموزشی، گروه‌های علمی، انتشارات، نشریات، شعب، پژوهش و… ارائه کرد.

رونمایی از آثار منتشره انتشارات حکمت اسلامی در سال 1400 بخش دیگری از برنامه گردهمایی اعضای پیوسته مجمع عالی حکمت اسلامی بود.

در ادامه با استقرار هیئت رئیسه انتخابات، برنامه نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار که اعضای ذیل الذکر به مدت دو سال انتخاب شدند:

اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی

حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین:

 1. غلامرضا فیاضی
 2. حمید پارسانیا
 3. حسن معلمی
 4. محسن قمی
 5. علیرضا اعرافی
 6. مجتبی مصباح
 7. علی عباسی
 8. علی مصباح
 9. یارعلی کرد فیروزجایی.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن رمضانی نیز به عنوان علی‌البدل انتخاب شدند.

بازرسان نهمین هیئت مدیره

حجج اسلام والمسلمین:

 1. محمدمهدی گرجیان
 2. مهدی عبداللهی

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی امیدی نیز به‌عنوان علی البدل بازرسی انتخاب شدند.