اهمیت پیگیری مطالعات مشترک اندیشمندان ایران و روسیه


دکتر علی اکبراف، رئیس انیستتو شرق شناسی روسیه، ضمن ابراز خرسندی از حضور در این همایش بزرگ، اظهار داشت روسیه، ایران و ترکیه امپراتوری‌های بزرگی داشتند که نمی‌توانند خود را تابع فرامین حکومت خودخوانده غربی بدانند، اظهار داشت: اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه از جمله باورهای این منطقه است که به تأیید متفکرین و فلاسفه، از نزدیک‌ترین اندیشه‌ها نسبت به هم برخودارند.

▫️وی تصریح کرد: در باورهای مذهبی #ایران و #روسیه به واسطه فقدان نگاه بالا به پایین تلاش می کنیم زبان مشترکی برای اندیشه های مذهبی میان باورمندان پیدا کنیم.

▫️ایشان یادآور شد: اگر به تاریخ بنگریم دوره هخامنشیان، اولین حکومتی بود که برابری را در میان ملت‌ها باور داشتند و در سفر به دیگر کشورها، برابری اندیشه و حقوق انسان را مورد تأیید قرار داده؛ این به عنوان تجربه ای طولانی در #تاریخ ایران تکرار شده است.

▫️امپراتوری‌های گذشته روسیه، ایران و عثمانی هیچ کدام حق داشتن #اندیشه و تفکر را از اقلیت‌ها و ملیت‌های ساکنان سرزمین ها سلب نمی‌کردند و جدا سازی و تفاوت قائل شدن بین آنها را بر نمی تابیدند و همواره بر اتحاد و یکپارچگی بر مشترکات قائل بودند.

▫️رئیس انیستتو شرق شناسی فدراسیون روسیه، در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت پیگیری مطالعات مشترک اندیشمندان ایران و روسیه پیرامون مسائل فرهنگی و مذبی شهر دربند به عنوان نماد یکپارچکی ایران و روسیه تصریح نمود.