بیست و دومین جلسه کارگروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان برگزار شد.

بیست و دومین جلسه کارگروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان با موضوع “جایگاه و کاربست تحقیق در برنامه فلسفه برای کودکان” با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد صادق علیپور شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت(حضوری و مجازی) برگزار شد.