جلسه 216 گروه علمی عرفان برگزار می شود.

جلسه 216 گروه علمی عرفان با موضوع سیره سلوکی عرفای متاخر

گروه علمی عرفان، جلسه216

جلسه 216 گروه علمی عرفان با موضوع سیره سلوکی عرفای متاخربا موضوع : سیره سلوکی عرفا متاخر

با حضور : حجت الاسلام استاد حسن رمضانی (با حضور جمعی از اندیشمندان و مشایخ غرب آفریقا)

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵، ساعت 20:30

حضوری و مجازی

قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، فرعی اوا سمت چپ، اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی

لینک حضور در جلسه
https://b2n.ir/g.erfan