جلسه 272 گروه علمی کلام برگزار می شود.

جلسه گروه علمی کلام با موضوع

جلسه گروه علمی کلام با موضوع" روایات مهدویت نزد اشاعره "با ارائه حجت الاسلام عبدالمومن امینی مجمع عالی حکمت اسلامیجلسه 272 گروه علمی کلام

موضوع : ” روایات مهدویت نزد اشاعره “

با ارائه : حجت الاسلام عبدالمومن امینی

سه شنبه ۲۴ بهمن ساعت 19

در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی)

برگزار می شود

لطفا با لینک زیر وارد جلسه شوید
http://yun.ir/kalam