دومین برنامه از نهمین ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبائی

یکصد و بیست و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “معرفت نفس و پیامدهای ان در سلوک فلسفی و فلسفه علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی ره” با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جواد خرمیان دو شنبه 15 آبان 1402 ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.