سومین برنامه از نهمین ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبائی(ره)

دویست و شصت و پنجمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “تحلیل و بررسی برخی از ادله علامه طباطبایی(ره) در مورد جبر و اختیار و نقد دیدگاه اشاعره” ارائه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد طباطبائی سه شنبه 16 آبان 1402 ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.