سومین جلسه گارگروه علمی فلسفه جنسیت برگزار شد+خلاصه بحث

سومین جلسه گارگروه علمی فلسفه جنسیت با موضوع “چیستی فلسفه جنسیت”پاسخ به سوالات مطرح شده” با ارائه سرکار خانم دکتر زارع یکشنبه 11 دی 1401 ساعت 18 به صورت (حضوری و مجازی) برگزارشد.

خلاصه مباحث مطرح شده به شرح زیر است:

تکون تاریخی نظریات علمی با ایجاد پرسش­های نوظهور آغاز گردیده است. برای ایجاد گفتمان علم بومی در حوزه­های مختلف علوم انسانی نیز می بایست ابتدا نظامی از پرسش­های حوزه علمی مورد بررسی را احصاء نمائیم. به نظر می رسد برای دستیابی به یک نظریه­ی بومی در بحث و موضوع فلسفه جنسیت ابتدا باید به چنین پرسش­هایی پاسخ گوییم:

  • تعریف گفتمان بومی از علم و فلسفه
  • آیا مبتنی بر تفکیک جنس و جنسیت است و آن را میپذیرد یا خیر؟
  • جنس و جنسیت را جزء مؤلفه­های ذاتی و هویتی میداند یا خارج از حقیقت انسانی تعریف میکند؟
  • نسبت جنسیت با عقل نظری(حقایق) و عقل عملی(کنش و رفتار) چگونه است؟
  • آیا نفس حقیقتی ورای جنس و جنسیت است یا با آن نسبتی دارد؟
  • تفاوت­های ادراکی مبتنی بر جنسیت بازگشت به ذات دارد یا به عوامل خارجی بازمیگردد؟
  • بنابر ادعای برخی از متفکران مسلمان تأثیرپذیری از جنسیت فقط در محدوده­ی عقل ابزاری و جزئی است یا آینکه میتوان این احتمال را مطرح کرد که تأثیر آن در لایه­های عمیق تر است؟
  • تعیین محدوده­ی تأثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر ادراک
  • صورت بندی مؤلفه های زنانه و مردانه در نظریه­ی خویش
  • آیا زنانگی و مردانگی امر واقعی مشترک در بین تمام مردان و زنان در طول تاریخ و جغرافیای گوناگون است یا خیر؟