سی و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره 9 مقاله با موضوعات:

  • تحلیل فلسفی مفهوم«دترمینیسم» در «فیزیک»

جعفر بحرینی، مهدی منفرد، حبیب الله رزمی

  •  بررسی آراء علامه طباطبایی در زمینه جامعه‌شناسی دین با تأکید بر المیزان

حسن عبدی

  • مؤلّفه‌های ادراک عقلی در دو نظریه «انتزاع» و «اتحاد»

محمد مهدی گرجیان، رضا شاکری

  •  چیستی انسان در اعلامیه حقوق بشر از منظر ملاصدرا

عبدالخالق  فصیحی، عسگر دیرباز

  • بازخوانی ابعاد معرفت شناختی نظریه جهان ـ تصویر در اندیشه ویتگنشتاین متأخر

عبدالله محمدی

  •  بررسی سازگاری «امتناع نامتناهی بالفعل» با «امکان نامتناهی بودن زمان و حوادث گذشته»

سید سعید میراحمدی، حمید پارسانیا

  •  بررسی و نقد نظریه «شهادت قولی بدن مادی در قیامت» و دلالت آن بر شعور جمادات از منظر حکمت متعالیه

محمد هادی کمالی، جهانگیر مسعودی، سید حسین سید موسوی

  •  تحلیل و بررسی اقسام فعل حَسَن و نسبت آن با افعال الهی در اندیشه متکلمان

عبدالرحیم سلیمانی بهبانی

  • مقایسه براهین تقسیم‌ناپذیری نفس و معلومات ذهنی در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی و پاسخ اشکالات فیزیکالیست‌‌‌‌ها

مصطفی ایزدی یزدانآبادی

منتشر شد.