عکس های آیین افتتاحیه مجمع عالی حکمت اسلامی دفتر کرمانشاه و معارفه شورای برنامه‌ریزی و نظارت دفتر کرمانشاه