محورهای همایش

محورهای همایش

قرآن و حدیث

روش تفسیری؛

نوآوری‌های تفسیری در المیزان؛

تمایزات تفسیر المیزان نسبت به سایر تفاسیر؛

علوم قرآنی؛

جایگاه روایات در تفسیر از نگاه علامه؛

به‌کارگیری احادیث در تفسیر؛

و … .

حکمت نظری

نوآوری‌های فلسفه اسلامی؛

مواجهات با فلسفه‌های مدرن و معاصر؛

فلسفه‌های مضاف (فلسفه علم، فلسفه سیاسی، فلسفه اجتماعی، فلسفه علوم انسانی و …)؛

منطق و معرفت‌شناسی؛

علم‌النفس.

حکمت عملی

اعتباریات؛

اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی؛

زن و خانواده؛

و… .

فقه و اصول

روش و نوآوری‌های فقهی؛

روش و نوآوری‌های اصولی.

کلام و ادیان

کلام تطبیقی؛

فرق و مذاهب کلامی؛

ادیان؛

فلسفه دین و مباحث جدید کلامی؛

و … .

اخلاق و عرفان

اندیشه‌های عرفانی؛

سلوک اخلاقی؛

سبک زندگی؛

و … .