آموزش

بنر برگه های مجمع عالی حکمت اسلامی

معاونت آموزش مجمع عالی حکمت اسلامی وظیفه طراحی دوره‌های آموزشی (بلند مدت، کوتاه مدت، آموزشی و پژوهشی) را برعهده دارد. در همین راستا با رصد نیازهای فلسفی در فضای علمی جامعه در زمینه آموزش، برنامه ریزی جامعی را جهت تأمین این نیازها و پرورش نیروی انسانی صورت می‌دهد، ضمن اینکه با دعوت از اساتید مجرب علوم عقلی زمینه بهره‌مندی جامعه از این اساتید را فراهم می‌آورد.

در هشتمین دوره هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید پارسانیا عضو هیئت مدیره و معاون آموزش مجمع عالی حکمت اسلامی می باشند.