نشست علمی “بررسی ابعاد اخلاقی تکثیر نسل و جمعیت آوری” برگزار می شود.

گروه فلسفه اخلاق مجمع عالی حکمت نشست علمی “بررسی ابعاد اخلاقی تکثیر نسل و جمعیت آوری” برگزار می کند

نشست علمی بررسی ابعاد اخلاقی تکثیر نسل و جمعیت آوری پنج شنبه 11 آبان ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح  به صورت (حضوری ومجازی)  در مجمع عالی حکمت اسلامی، واقع در خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه ۲ برگزار می شود

در این نشست علمی کارشناسان محترم؛ حجج اسلام آقایان دکتر علی ابوترابی و دکتر حسین احمدی به ارائه بحث خواهند پرداخت.

شرکت در این نشست برای عموم برادران و خواهران آزاد می باشد

دبیر علمی « بررسی ابعاد اخلاقی تکثیر نسلل جمعیت آوری» را حجت الاسلام دکتر محیطی برعهده خواهند داشت.

علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده از سایت مجمع عالی حکمت اسلامی مشاهده نمایند.