کتاب “یادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر هشتم)” منتشر شد.

یادنامه علمی علامه طباطبایی- دفتر هشتم

کتابیادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر هشتم) منتشر شد.

 علامه سیدمحمد حسین طباطبایی (ره) در طول عمر با برکت خود، با گفت‌وگوهای علمی، تدریس، تألیف و پرورش شاگردان فرهیخته و اندیشمند، نقشی کم‌نظیر و ستودنی در احیاء و گسترش حکمت اسلامی در دوران معاصر داشتند.

تبییـن شخصیـت علمـی و اخلاقی این حکیم متأله و بازخوانی آراء، آثار و اندیشه‌های ماندگار این عالم عامل و عارف واصل، تأثیر به‌سزایی در ترویج و توسعه گفتمان حکمت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی دارد.

دفتر هشتم یادنامه علمی علامه طباطبایی(ره) حاوی مجموعه مباحث و مطالب هشتمین ویژه‌ برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی می‌باشد که در سال 1401 از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

یادنامه علمی علامه طباطبایی- دفتر هشتم