حکمت عملی

» کارگروه علمی حکمت عملی از جمله کارگروه های علمی است که در حال حاضر دارای ۹ عضو فعال می باشد که به صورت مستمر هر دو هفته یکبار یکشنبه شب ها جلسه برگزار می کند که موضوعات علمی محور مباحث گروه می باشد که توسط اعضاء مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. اکنون حجت الاسلام و المسلمین سید یدالله یزدان پناه مدیر گروه و حجت الاسلام والمسلمین زهیر انصاریان دبیر علمی کارگروه علمی حکمت عملی را بر عهده دارند.

لیست جلسات و موضوعات گروه حکمت علمی + خلاصه بحث

اعضای کار گروه علمی حکمت علمی :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ زهیر انصاریان ۶ حسام الدین شریفی
۲ سیدمجید افضلی ۷ سید یدالله یزدان پناه
۳ محمدعلی نوری ۸ احسان فتاحی
۴ محمد تقی شفیعی ۹ منصوری
۵ جواد دلپذیر