گروه علوم شناختی و هوش مصنوعی

این گروه درتاریخ 1402.2.27 تشکیل شد و دارای 16 عضو فعال می باشد. مدیر گروه حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا و دبیر پژوهشی گروه حجت الاسلام دکتر حمید محسنی می باشند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی علوم شناختی و هوش مصنوعی + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمی علوم شناختی و هوش مصنوعی :

ردیف حضرات آقایان
1 قائمی نیا
2 فولادی قلعه
3 سلمان بهادران
4 فاطمی نیا
5 افشاری مهر
6 شکوهیان راد
7 مرصعی
8 اسلامی
9 جوانی جنگ شناختی
10 محسنی
11 بابایی
12 رستمی کیا
13 اکبری
14 سخاوتیان
15 مطلبی
16 انبیایی