گروه معرفت شناسی

» گروه علمي معرفت شناسی از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 13 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار شنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوعات علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حضرت حجت الاسلام و المسلمين معلمي مدير گروه و آقای دکتر عبدی دبير گروه معرفت شناسي را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی معرفت شناسی + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي معرفت شناسی:

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 عسگری سلیمانی امیری 8 علیرضا میرزائی
2 اسحاق طاهری 9 حسین شهسواری
3 حسن عبدی 10 سید جابر موسوی راد
4 یارعلی فیروزجایی 11 سید امیر سخاوتیان
5 علی کارشناس 12 محمد علی خزائلی
6 حسن معلمی 13 حسین شهسواری
7 سید اباذر نبویان