یکصد و سی امین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و سی امین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “بررسی ایده کلبرگ برای عبور از هست به باید(جلسه دوم)“ با ارائه حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.