فرم درخواست کلاس های آموزشی

در راستای برگزاری شانزدهمین دوره آموزشی ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اساتید محترمی که درخواست قرار گرفتن درس های خود در درسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی را دارند، درخواست می شود موضوعات تدریس خود را با تکمیل فرم موضوعات آموزشی حداکثر تا پایان ۲۰ تیر به واحد آموزش مجمع عالی حکمت اسلامی تحویل و یا از دو روش زیر فایل را ارسال فرمایند.

  1. ارسال به پست الکترونیکی info@hekmateislami.com
  2. از طریق سایت مجمع عالی حکمت اسلامی

اساتید بزرگوار جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزشی مجمع عالی حکمت اسلامی با شماره ۰۲۵۳۷۷۵۷۶۱۰ داخلی ۱۲۵ تماس حاصل فرمایید.

مجمع عالی حکمت اسلامی

دریافت فرم پیشنهاد و موضوعات آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲