یکصد و سی چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و سی چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق به صورت مجازی با موضوع ملاک تجمّل و تجمّل  گرایی در مکتب اخلاقی اسلام با ارائه “حجت الاسلام دکتر جمال سروش” سه شنبه ۱۰ تیر ۹۹ ساعت ۱۹ برگزار می شود.