دوره های بلند مدت

ردیف آقایان اساتید موضوعات 1402-1401 مکان زمان توضیحات
روز ساعت
1 ابوالقاسم‌ زاده                            مجید نهایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه دارالشفاء، مدرس 3 شنبه تا سه شنبه 8-7 9/7/1401
2 ابوالقاسم‌ زاده                            مجید معرفت شناسی مدرسه دارالشفاء، مدرس 3 چهارشنبهها 8-7 4/8/1401
3 آسیایی‌فرد                        محمد امین نهایة الحکمة مسجد جامع قم (مدرسه عالی جهانگیرخان) شنبه تا سهشنبه و پنجشنبه 14-13 9/7/1401
4 آسیایی‌فرد                        محمد امین شرح هدایة اثیریه (جلد2) مسجد جامع قم (مسجد کهنه) شنبه تا سهشنبه و پنجشنبه 17-16 9/7/1401
5 احمد خانبیگی                        مهدی آموزش فلسفه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی (مجتمع صدق فاز 3) هرروز 8-7 9/7/1401
6 اعلائی بنابی                                   علی الشواهد الربوبیة (مشهد1شاهد3) بنیاد علوم وحیانی اسراء)45 متری عمارو یاسر) دوشنبه تا چهارشنبه 17-15 11/7/1401
7 اعلائی بنابی                                   علی اسفار جلد 8 (الباب الرابع) مرکز پژوهشها الزهرا3 (بلوار شهید منتظری) سه‌شنبه و چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء 19/7/1401
8 افشارپور                                     مجتبی نهایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه فقهی علی بن موسی الرضاٰ7، مدرس1 هر روز 17-16 9/7/1401
9 افشارپور                                     مجتبی محاضرات فی الالهیات (نبوت) مدرس صاحب الزمانf (میدان روح الله) دوشنبه‌ها 16-15 ترم دوم
10 افشارپور                                     مجتبی انسان‌شناسی در حکمت متعالیه مدرس صاحب الزمانf (میدان روح الله) چهارشنبهها بعد از نماز مغرب و عشاء 10/7/1401
11 افشاگر                                  احمد زکی نهایة الحکمة (پایه دهم) مدرسه امام کاظم7 مدرس 205 هر روز 11-10 9/7/1401
12 امینی‌نژاد                                         علی اسفار جلد 6 (از ابتدا) مدرسه امام کاظم7،  مدرس7 شنبه تا سه‌شنبه 10-9 9/7/1401
13 امینی‌نژاد                                         علی اسفار جلد 4 مدرسه امام کاظم7،  مدرس7 چهارشنبه‌ها 10-8 20/7/1401
14 انبیایی                                         محسن بدایة الحکمة مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی (مجتمع صدق فاز 3) هر روز 12-11 5/6/1401
15 انبیایی                                         محسن کلام قدیم بنیاد مهدی موعودf(کوچه بیگدلی) دوشنبه‌ها 12-11 10/7/1401
16 انبیایی                                         محسن کلام جدید بنیاد مهدی موعودf (کوچه بیگدلی) دوشنبه‌ها بعد از نماز ظهر وعصر 10/7/1401
17 انتظام                                 سید محمد اشارات نمط چهارم مدرسه فیضیه مدرس 9 چهارشنبه و پنج شنبه 10-8 11/8/1401
18 ایزدی یزدان‌آبادی              مصطفی بدایة الحکمة مسجد آیت‌اللّٰه جوادی آملی مدرس 5 هر روز 10-9 9/7/1401
19 پارسانیا                                           حمید اسفار جلد 6 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 شنبه تا سه‌شنبه 8-7 9/7/1401
20 پارسانیا                                           حمید شرح اصول کافی (توحید) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 چهارشنبه‌ها 8-7 20/7/1401
21 پارسانیا                                           حمید باز خوانی انتقادی کتاب سنجش خرد عتبه عباسیه یکشنبه وچهارشنبه 19-17 (با هماهنگی استاد)
22 تحریری                               محمد باقر شرح نهج‌البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها یک ساعت به غروب 2/7/1401
23 جوادی آملی                             مرتضی اسفار جلد 1 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هر روز 11-10 9/7/1401
24 جوادی گیلانی              محمد هادی الهیات شفاء (مقاله سوم) مدرسه امام کاظم7؛ ساختمان امام رضا7 پنجشنبهها بعد از نماز ظهر و عصر 14/7/1401
25 جوادی گیلانی              محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه مدرس 13 هرروز بعد از نماز ظهر و عصر 9/7/1401
26 جوادی گیلانی              محمد هادی اسفار جلد 1(مواد ثلاث) مدرسه فیضیه مدرس 13 هرروز 12-11 9/7/1401
27 حبیبیان                                        علی نهایة الحکمة مدرسه خاتم الانبیاء(طبقه سوم) هرروز 12-11 9/7/1401
28 حبیبیان                                        علی بدایة الحکمة مدرسه خاتم الانبیاء(طبقه سوم) هرروز 8-7 9/7/1401
29 حشمت‌پور                     محمدحسین منطق شفاء (جدل) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی1 (خان) هر روز 8-7 9/7/1401
30 حشمت‌پور                     محمدحسین اسفار جلد 7 مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی1 (خان) هر روز 9-8 9/7/1401
31 حشمت‌پور                     محمدحسین منطق شفاء (معقولات) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی1 (خان) هرروز 10-9 10/7/1401
32 حشمت‌پور                     محمدحسین شرح منظومه(حکمت) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی1 (خان) هر روز 11-10 9/7/1401
33 حشمت‌پور                     محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد 3) ساختمان ناشران، طبقه 6 پنج‌شنبه‌ها 9 – 7:30 14/7/1401
34 حشمت‌پور                     محمدحسین شرح منازل السائرین ساختمان ناشران، طبقه 6 پنج‌شنبه‌ها 11-9 14/7/1401
35 خسروبیگی                             مهدی بدایة الحکمة مصلی قدس هرروز 10-9 16/7/1401
36 خیاط‌زاده                                     مهدی بدایة الحکمة مدرسه تخصصی امام حسین7 (کوچه آمار) هر روز 11-10 9/7/1401
37 خیاط‌زاده                                     مهدی شرح منظومه (از ابتدای منطق ) مدرسه اما م کاظم7، مدرسه 213 سه شنبه تا پنج شنبه 12-11 20/7/1401
38 ربانی‌گلپایگانی                              علی خارج علم کلام،  بررسی و نقد مسیر پیامبری مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 11-10 9/7/1401
39 ربانی‌گلپایگانی                              علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه‌شنبه و چهارشنبه 11-10 13/7/1401
40 رسالتی                                        سعید بدایة الحکمة مصلی قدس هرروز 12-11 9/7/1401
41 رسالتی                                        سعید نهایة الحکمة ( پایه نهم ) پردیسان مسجد حضرت زینب3 هرروز یک ساعت به غروب 9/7/1401
42 رمضانی                                         حسن مصباح الانس (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت به مغرب 9/7/1401
43 رمضانی                                         حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌ تا دوشنبه 8-7 9/7/1401
44 رمضانی                                         حسن شرح الاسماء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه 8-7 12/7/1401
45 روحی                                      ابوالفضل کلام تطبیقی بین مذاهب مدرسه حکمت و دین پژوهی(میدان جهاد) یکشنبهها 10:30-9  
46 روحی                                      ابوالفضل تاریخ کلامی معاصر مدرسه حکمت و دین پژوهی(میدان جهاد) یکشنبهها 12-10:30  
47 روحی                                      ابوالفضل اندیشه های کلامی معاصر مدرسه بنت الهدی دوشنبهها 12-10  
48 زمانی قمشه‌ای                             علی اسفار جلد 9 مدرسه فیضیه،  مدرس 3 هر روز 11-10 9/7/1401
49 زمانی قمشه‌ای                             علی تحریر اقلیدس بنیاد علوم وحیانی اسراء (45 متری عمارو یاسر) یکشنبه تا سه‌شنبه 17-16 9/7/1401
50 زمانی قمشه‌ای                             علی آیات نجومی قرآن مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی- نجومی (خ گلستان کوچه11) چهارشنبه‌ها 18-17 9/7/1401
51 سربخشی                                   محمد آموزش فلسفه آنلاین شنبه و یکشنبه 17  
52 سربخشی                                   محمد نهایة الحکمة (از مرحله 9) آنلاین دوشنبه و چهارشنبه 17  
53 سعیدی حسینی سیدمحمدحسین بدایة الحکمة مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی( فتوت) خ شهیدان اخلاقی هر روز 9-8 9/7/1401
54 سلیمانی امیری                    عسکری درس خارج منطق مدرس صاحب‌الزمانf(میدان روح الله) هر روز 8-7  
55 سوری                                        روح‌اللّه شرح الاشارات و التنبیهات (نمط هشتم) مدرسه امام کاظم7؛ ساختمان امام جواد7 مدرس 305 هر روز 9-11 9/7/1401
56 شاکری                                              رضا شرح منظومه (وجود ذهنی) مدرسه سعادت، مدرس 4 هر روز 9-8 10/7/1401
57 شریفی                              حسام‌الدین شناخت مبانی و اصول حکمت عملی متعاقباً اعلام میگردد    
58 شکریان                                    اسداللّٰه اشارات بوعلی نمط هشتم مدرسه سعادت، مدرس 13 هر روز 10-9 9/7/1401
59 شهسواری                                حسین نهایة الحکمة (از ابتداء) مسجد آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا دوشنبه 12-11 9/7/1401
60 شیروانی                                           علی اسفار جلد 1 (ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه‌شنبه 14-13 10/7/1401
61 طباطبایی                                 سیدعلی اسفار جلد 8 مدرسه فیضیه هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء 9/7/1401
62 طباطبایی                             سیدمحمد نهایة الحکمة(علت و معلول) مدرسه فیضیه، مدرس 31 هر روز 9-8 9/7/1401
63 طباطبایی                             سیدمحمد نهایة الحکمة (علت و معلول) مدرسه سعادت، مدرس 28 هر روز 10-9 9/7/1401
64 عابدینی                            محمدرضا اسفار جلد 7 درالعلم  امام حسن 7(جنب مسجد سلماسی) یکشنبه تا  چهارشنبه یک ساعت و نیم به غروب 10/7/1401
65 عابدینی                            محمدرضا تفسیر المیزان (اواخر جلد 3)سوره آل  عمران دارالقرآن علامه طباطبایی سه روز در هفته یک ساعت به ظهر 9/7/1401
66 عابدینی                            محمدرضا الانسان قبل الدنیا دارالقرآن علامه طباطبایی دوروز در هفته یک ساعت به ظهر 9/7/1401
67 عابدینی                            محمدرضا اصول کافی کتاب الحجه دارالقرآن علامه طباطبایی یکشنبه و سهشنبه بعد از نماز ظهر و عصر 9/7/1401
68 عزیزی علویجه                     مصطفی نهایة الحکمة (به زبان عربی) جامعه آل‌البیت العالمیه(خیابان سمیه روبروی مخابرات) هر روز 9-8  
69 عسگرلو                                       حسین بدایة الحکمة مدرسه کرمانی‌ها،  همکف، مدرس 101 هر روز 9-8 9/7/1401
70 علیزاده                                   اسداللّٰه نهایة الحکمة (پایه دهم) مدرسه سعادت، مدرس 2 هر روز 9-8  
71 فاضل گلپایگانی            محمدحسن تفسیر سوره آل‌عمران مدرسه آیت‌اللّٰه گلپایگانی1 چهارشنبه 8-7 20/7/1401
72 فاضل گلپایگانی            محمدحسن شرح نهج البلاغه ( خطبه 101) مدرسه آیت‌اللّٰه گلپایگانی1 چهارشنبه 8-7  
73 فاضل گلپایگانی            محمدحسن عرفان اهل بیتی ( ادامه سال قبل) مدرسه فیضه مدرس امام1 هرروز 12-11  
74 فرحانی                                              علی نهایة الحکمة مدرسه فیضیه هر روز یک ساعت به غروب  
75 فرحانی                                              علی شرح اشارات (نفس) فیضیه هر روز دوساعت به غروب  
76 فریدونی                          محمدمهدی بدایة‌الحکمة (از ابتدا) مدرس صاحب الزمانf، مدرس 11 شنبه تا دوشنیه بعد ازنماز عصر 16/7/1401
77 فریدونی                          محمدمهدی نهایة الحکمة (از ابتداء) مدرس صاحب الزمانf، مدرس 11 سه‌شنبه تا پنج‌شنبه بعد ازنماز عصر 19/7/1401
78 فریدونی                          محمدمهدی محاضرات فی الالهیات (پایه هفتم) مدرس صاحب‌الزمانf، مدرس 11 پنج‌شنبه‌ها 12-11 21/7/1401
79 فیاضی                                     غلامرضا اسفار جلد2 (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1 شنبه تا سه‌شنبه 10-9 9/7/1401
80 گرجیان                            محمدمهدی اسفار جلد 7 (الموقف التاسع) مدرسه فیضیه، مدرس 14 شنبه تا سه‌شنبه 8-7 9/71401
81 گرجیان                            محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه‌ها 8-7 20/7/1401
82 گرجیان                            محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرس صاحب‌الزمانf چهارشنبه‌ها 9-8 20/7/1401
83 گرجیان                            محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مؤسسه فاطمة الزهرا3 (غیر ایرانی‌ها) سه‌شنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء 12/7/1401
84 محمدی مطلوب‌                       حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرس مولی الموحدین7 هر روز 11-10  
85 محمدی مطلوب                       ‌حسین کشف المراد – به زبان اردو مسجد اعظم هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء  
86 محیطی اردکان               محمد علی بدایة‌الحکمة (تدریس به زبان عربی) جامعه آل‌البیت العامیه، مدرس 203 (خیابان سمیه روبروی مخابرات) هر روز 8-7  
87 معلمی                                            حسن الشواهد الربوبیة (مشهد الاول) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبهها 18-16:30 27/7/1401
88 منصوری                                      مهدی وحی و نبوت در حکمت متعالیه میدان معلم، کوچه شهیدین، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک 84، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه 7:15-6:30 10/7/1401
89 منصوری                                      مهدی الهیات بالمعنی الاخص در حکمت متعالیه با محوریت  نهایة الحکمة میدان معلم، کوچه شهیدین ، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک 84، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت به نماز ظهر و عصر 10/7/1401
90 منصوری                                      مهدی تشکیک در حکمت متعالیه با محوریت  نهایة الحکمة میدان معلم، کوچه شهیدین ، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک 84، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه بعد از نماز ظهر و عصر 10/7/1401
91 منصوری                                      مهدی نفس‌شناسی در حکمت متعالیه با محوریت مشهد سوم الشواهد الربوبیة میدان معلم، کوچه شهیدین ، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک 84، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر 10/7/1401
92 نائیجی                             محمدحسین تمهید القواعد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هر روز 9-8 9/7/1401
93 نائیجی                             محمدحسین اسفار جلد1 چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هر روز 10-9 9/7/1401
94 نائیجی                             محمدحسین شرح تجرید الاعتقاد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هر روز 11-10 9/7/1401
95 نبویان                                     سید اباذر نهایة الحکمة (از ابتداء) درالعلم  امام حسن 7(جنب مسجد سلماسی) ، مدرس 7 هرروز 8-7 10/7/1401
96 هاشمی                               سید محمد بدایة الحکمة مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی (مجتمع صدق فاز 3) هرروز 10-9 15/6/1401
97 یزدان‌پناه                             سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه 12-11 10/7/1401
98 یزدان‌پناه                             سیدید‌اللّٰه خارج نهایة الحکمة (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی شنبه تا سه‌شنبه 11-10 9/7/1401
99 یزدان‌پناه                             سیدید‌اللّٰه اسفار جلد 8 (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه 8، فرعی اول یکشنبه و سه‌شنبه یک ساعت به اذان مغرب 10/7/1401
100 یزدان‌پناه                             سیدید‌اللّٰه حکمت عملی مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی جهارشنبه‌ها 12-10:30 20/7/1401
101 یوسفی                                  محمدتقی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم7؛ ساختمان امام رضا7، مدرس 213 هر روز 9-8 10/7/1401
ردیف اساتید آقایان موضوعات مکان زمان نحوه برگزاری تاریخ شروع
روز ساعت
1 ابوالقاسم‌زاده                                    مجید نهایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس 16 هرروز 8-7 مجازی 13/6/1400
2 اسحاق‌نیا                                      سید‌رضا اسفار جلد 9 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام1 هرروز دو ساعت به غروب حضوری  
3 اعلائی بنابی                                        علی نهایة الحکمة (از ابتداء) پژوهشکده الزهراء3(بلوار بهار، نبش کوچه 16) شنبه تا دوشنبه 14-13 مجازی 16/6/1400
4 اعلائی بنابی                                        علی اسفار جلد 8 پژوهشکده الزهراء3 (بلوار بهار، نبش کوچه 16) سه شنبه تا پنج شنبه 14-13 مجازی 16/6/1400
5 افشارپور                                          مجتبی نهایة الحکمة (مرحله الثامنه) مدرسه دارالعلم امام حسن7 مدرس 12 هرروز 12-11 مجازی 20/6/1400
6 افشارپور                                          مجتبی محاضرات فی الالهیات(نبوت) مدرس صاحب الزمان7، مدرس 11 چهارشنبه ها بعد از نماز عصر مجازی 24/6/1400
7 افشارپور                                          مجتبی نهایة الحکمة (المرحله الثانیه عشر ) مدرس صاحب الزمان7مدرس 13 هرروز یک ساعت به غروب مجازی 20/6/1400
8 افشاگر                                         احمد زکی نهایة الحکمة (پایه نهم) مدرسه امام کاظم7، مدرس 103 هرروز 11-10 مجازی 17/6/1400
9 افشاگر                                        احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم7، مدرس 23 پنج شنبه ها 12-11 مجازی 18/6/1400
10 امینی‌نژاد                                              علی اسفار جلد 3 (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم7، مدرس 7 هرروز 10-9 حضوری و مجازی 14/6/1400
11 امینی‌نژاد                                              علی نهایة الحکمة (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم7، مدرس 7 هرروز 12-11 حضوری و مجازی 14/6/1400
12 پارسانیا                                                 حمید اسفار جلد 6 (علم و ادب) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 شنبه تا سه شنبه 8-7 حضوری و مجازی 24/7/1400
13 پارسانیا                                                 حمید شرح اصول کافی (کتاب علم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 چهارشنبه ها 8-7 حضوری و مجازی 21/7/1400
14 پارسانیا                                                 حمید بازخوانی انتقادی کتاب سنجش خرد یا نقد عقل محض کانت عتبه عباسیه یکشنبه وچهارشنبه 19-17 (با هماهنگی استاد)  
15 تحریری                                     محمد باقر شرح نهج البلاغه(خطبه 83، غراء) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب حضوری و مجازی 18/6/1400
16 جوادی آملی                                   مرتضی اسفار جلد 1 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز 11-10 مجازی 17/7/1400
17 جوادی گیلانی                      محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه، مدرس 13 شنبه ها 12-11 مجازی و حضوری 20/6/1400
18 جوادی گیلانی                      محمد هادی اشارات نمط 10 مدرسه فیضیه، مدرس 13 یکشنبه تا چهارشنبه 12-11 مجازی و حضوری 20/6/1400
19 جوادی گیلانی                      محمد هادی الالهیات الشفاء (المقالة الثانیة) مدرسه امام کاظم7، ساختمان امام رضا7، طبقه همکف پنج شنبه ها 12-10 مجازی و حضوری 20/6/1400
20 جولائی‌فر                                         مجتبی محاضرات فی الهیات با تطبیق محتوایی کشف المراد مدرسه امام کاظم7، مدرس 25 پنجشنبه‌ها 10-9 حضوری و مجازی 25/6/1400
21 حسین زاده یزدی                             محمد معرفت‌شناسی تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 سه شنبه و چهارشنبه 18-16 حضوری و مجازی 23/6/1400
22 حشمت‌پور                            محمدحسین منطق شفاء (سفسطه) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 8-7 حضوری ومجازی 13/6/1400
23 حشمت‌پور                            محمدحسین اسفار جلد 6 (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 9-8 حضوری و مجازی 13/6/1400
24 حشمت‌پور                            محمدحسین منطق شفاء (معقولات) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) یکشنبه تا چهارشنبه 10-9 حضوری و مجازی 14/6/1400
25 حشمت‌پور                            محمدحسین شرح منظومه مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 11-10 حضوری و مجازی 13/6/1400
26 حشمت‌پور                            محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد 2) ساختمان ناشران طبقه 6 پنج‌شنبه‌ها 9 – 7:30 حضوری و مجازی 18/6/1400
27 حشمت‌پور                            محمدحسین شرح منازل السائرین ساختمان ناشران طبقه 6 پنج‌شنبه‌ها 11-9 حضوری و مجازی 18/6/1400
28 ربانی‌گلپایگانی                                    علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 11-10 حضوری و مجازی 17/7/1400
29 ربانی‌گلپایگانی                                    علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه 11-10 حضوری و مجازی 17/7/1400
30 رسالتی                                                 سعید بدایة الحکمة مصلی، شبستان یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه 12-11 مجازی 18/7/1400
31 رسالتی                                                 سعید نهایة الحکمة (از ابتداء) پردیسان، مسجد حضرت زینب3 شنبه، سه شنبه، چهارشنبه یک ساعت به غروب مجازی 17/7/1400
32 رمضانی                                              حسن مصباح الانس( ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب حضوری ومجازی 14/6/1400
33 رمضانی                                              حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه 8-7 حضوری ومجازی 14/6/1400
34 رمضانی                                              حسن شرح الاسماء( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه 8-7 حضوری ومجازی 14/6/1400
35 زمانی قمشه‌ای                                   علی اسفار جلد 8 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره 4 هرروز 11-10 حضوری 18/7/1400
36 سخاوتیان                                    سید امیر محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرس صاحب الزمان7، مدرس 2 پنج‌شنبه‌ها 9-8 مجازی 1/7/1400
37 سربخشی                                         محمد آموزش فلسفه آنلاین دوشنبه

سه شنبه

15

17

مجازی 22/6/1400
38 سربخشی                                          محمد نهایة الحکمة (از مرحله ۶) آنلاین شنبه و یکشنبه 17 مجازی 21/6/1400
39 سربخشی                                         محمد نهایة الحکمة (از ابتداء) آنلاین دوشنبه و چهارشنبه 17 مجازی 22/6/1400
40 سعیدی حسینی           سیدمحمدحسین نهایة الحکمة (از ابتداء) خ شهید اخلاقی ـ  فرهنگ و تمدن توحیدی  مدرس 2 هرروز 9-8 حضوری 16/6/1400
41 سلیمانی امیری                            عسکری حکمت الاشراق (ادامه بحث مغالطات) مدرس صاحب الزمان7 هرروز 8-7 حضوری 18/7/1400
42 سوری                                           روح اللّه شرح الاشارات و التنبیهات (نمط ششم) مدرسه سعادت، مدرس 5 هرروز 8-7 حضوری ومجازی 18/7/1400
43 شاکری                                                  رضا شرح منظومه (از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس 4 هرروز 9-8 حضوری و مجازی 17/6/1400
45 شیروانی                                               علی اسفار جلد 1 (ادامه سال قبل ) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه شنبه 14-13 حضوری 18/7/1400
46 شیروانی                                               علی شرح فصوص قیصری پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شنبه و چهارشنبه 14-13 حضوری 17/7/1400
47 صیدی                                                   امین بدایة الحکمة موسسه حقانی، شهرک مهدیه شنبه، سه شنبه، چهارشنبه 17-16 حضوری 1/7/1400
48 صیدی                                                  امین جوهر النضید مدرسه لنگرودی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به غروب حضوری 1/7/1400
49 طباطبایی                                      سیدعلی اسفار جلد 8 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء مجازی 3/7/1400
50 طباطبایی                                    سیدمحمد شرح منظومه (ابتداءحکمت) مدرسه فیضیه، مدرس 28 هرروز 10-9 حضوری و مجازی 17/7/1400
51 طباطبایی                                    سیدمحمد شرح تجرید الاعتقاد مدرسه سعادت مدرس 8 9-8 حضوری و مجازی 17/7/1400
52 غفاری                                        ابوالحسن اسفار جلد دوم(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه ، مدرس 11 هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء مجازی 27/6/1400
53 غفاری                                        ابوالحسن شواهد الربوبیه(المشهد الرابع) جامعه الزهرا3 چهارشنبه،  پنج‌شنبه 16 – 14، 10- 8 مجازی 24/6/1400
54 فاضل  گلپایگانی                    محمدحسن تفسیر سوره آل عمران مدرسه آیت الله گلپایگانی1، مدرس 12 چهارشنبه‌ها 8-7 مجازی 24/6/1400
55 فاضل گلپایگانی                     محمدحسن شرح نهج البلاغه( ادامه سال قبل) مدرسه آیت الله گلپایگانی1 چهارشنبه‌ها 8-7 مجازی 24/6/1400
56 فاضل گلپایگانی                     محمدحسن عرفان اهل بیتی( ادامه سال قبل)ظ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام1 هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء مجازی 24/6/1400
57 فاضلی                                                    قادر اشارات نمط 7 مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها 10-8 حضوری و مجازی 5/8/1400
58 فربهی                                                  احمد بدایة الحکمة مدرسه امام حسین7 هرروز 8-7 حضوری 14/6/1400
59 فریدونی                                 محمدمهدی بدایة‌الحکمة (از ابتدا) مدرس صاحب الزمان7، مدرس 13 شنبه تا دوشنبه دو ساعت به غروب مجازی 20/6/1400
60 فریدونی                                 محمدمهدی محاضرات فی الالهیات مدرس صاحب الزمان7، مدرس 13 پنجشنبه‌ها 11-10 مجازی 25/6/1400
61 فقیه                                             سید احمد آشنایی با منطق جدید مدرسه امام کاظم7، مدرس 207 روزهای زوج 17-16 مجازی 13/6/1400
62 فیاضی                                           غلامرضا اسفار جلد2 (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 شنبه تا سه شنبه 10-9 حضوری و مجازی 20/6/1400
63 فیاضی                                           غلامرضا مبانی حکمت متعالیه (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 چهارشنبه‌ها 10-9 حضوری و مجازی 24/6/1400
64 گرجیان                                   محمدمهدی اسفار جلد 7 مدرسه فیضیه، مدرس 14 شنبه تا سه‌شنبه 8-7 مجازی 27/6/1400
65 گرجیان                                   محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه‌ها 8-7 مجازی 31/6/1400
66 گرجیان                                   محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرس صاحب الزمان7 چهارشنبه‌ها 9-8 مجازی 31/6/1400
67 محمدی                               مطلوب‌حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه مولی الموحدین، مدرس5 هرروز 12-11 مجازی 5/8/1400
68 محمدی                               مطلوب‌حسین کشف المراد – به زبان اردو مسجد اعظم، شبستان سوم هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء مجازی 5/8/1400
69 محیطی اردکان                          محمد علی بدایة‌الحکمة (تدریس به زبان عربی) جامعه آل البیت 7 مدرس 318 هرروز 8-7 حضوری 20/6/1400
70 معلمی                                                 حسن الشواهد الربوبیه (ابتداء وجود ذهنی) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه‌ها 10-8 حضوری و مجازی 29/7/1400
71 منصوری                                            مهدی وحی‌شناسی در حکمت متعالیه مدرسه سعادت، مدرس 4 هرروز 7:15 – 6:30 حضوری 20/7/1400
72 منصوری                                            مهدی نهایة الحکمة(مرحله دوازدهم) مرکز تخصصی فلسفه هرروز یک ساعت بعد از نماز عصر حضوری 20/7/1400
73 منصوری                                            مهدی نهایة الحکمة (تشکیک وجود) مرکز تخصصی فلسفه هرروز بعد از نماز عصر حضوری 20/7/1400
74 منصوری                                            مهدی وحی و نبوت (الشواهد الربوییه، مشهد پنجم) مرکز تخصصی فلسفه هرروز دوساعت بعد از نماز عصر حضوری 20/7/1400
75 نائیجی                                   محمدحسین تمهید القواعد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 9-8 حضوری 17/7/1400
76 نائیجی                                   محمدحسین اسفار جلد1 چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 10-9 حضوری 17/7/1400
77 نائیجی                                   محمدحسین شرح تجرید الاعتقاد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 11-10 حضوری 17/7/1400
78 نبویان                                          سید اباذر بدایة الحکمة(از ابتداء) دارالعلم امام حسن7، جنب مسجد سلماسی هرروز 8-7 مجازی 13/6/1400
79 یزدان‌پناه                                   سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه 12-11 حضوری و مجازی 18/7/1400
80 یزدان‌پناه                                   سیدید‌الله خارج نهایة الحکمة (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 11-10 حضوری و مجازی

18/7/1400

81 یزدان‌پناه                                   سیدید‌الله اسفار جلد 8 (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه 8 فرعی اول یکشنبه و سه شنبه یک ساعت به اذان مغرب حضوری و مجازی

18/7/1400

82 یوسفی                                        محمدتقی نهایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه امام کاظم7، ساختمان امام رضا7، مدرس 312 هرروز 9-8 مجازی  
83 یوسفی                                        محمدتقی شواهد الربوبیه المشهد الثالث (ادامه سال قبل) سه شنبه ها 18-16 مجازی 27/7/1400
ردیف آقایان اساتید موضوعات مکان زمان تاریخ شروع نحوه برگزاری
روز ساعت
1 ابوالقاسم‌زاده                 مجید نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس 16 هرروز 8-7 05/07/1399 مجازی
2 اسحاق‌نیا                   سید‌رضا اسفار جلد 9 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام1 هرروز دو ساعت به غروب 05/07/1399 حضوری
3 اعلائی بنابی                   علی نهایة الحکمة (از ابتداء) پردیسان، هزاره نهم، مسجد امام سجاد7 هرروز 10-9 05/07/1399 حضوری
4 افشارپور                     مجتبی نهایة الحکمة (مرحله الثامنه) مدرسه صاحب الامر 7، مدرس 5 هرروز 12-11 15/06/1399 مجازی
5 افشارپور                     مجتبی محاضرات فی الالهیات(نبوت) مدرس صاحب الزمان7، مدرس 11 پنجشنبه ها 12-11 27/6/1399 مجازی
6 افشاگر                  احمد زکی نهایة الحکمة (پایه دهم) مدرسه امام کاظم7، مدرس 203 هروز 11-10 15/06/1399 حضوری
7 افشاگر                  احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم7، مدرس 24 پنج شنبه ها 12-11 27/06/1399 حضوری
8 امینی‌نژاد                      علی اسفار جلد 3 (ادامه سال قبل) مدرسه سعادت هرروز 10-9 25/06/1399 حضوری و مجازی
9 امینی‌نژاد                      علی نهایة الحکمة (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم7 هرروز 12-11 23/06/1399 حضوری
10 پارسانیا                       حمید اسفار جلد 6 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 شنبه تا سه شنبه 8-7 29/06/1399 حضوری و مجازی
11 پارسانیا                       حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 چهارشنبه ها 8-7 29/06/1399 حضوری و مجازی
12 تحریری                  محمد باقر شرح نهج البلاغه(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب 02/07/1399 حضوری و مجازی
13 جوادی آملی                مرتضی اسفار جلد 9 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز 11-10 22/06/1399 مجازی
14 جوادی گیلانی          محمد هادی اشارات نمط 9 مدرسه فیضیه، مدرس 13 یکشنبه تا چهارشنبه 12-11 01/07/1399 حضوری
15 جوادی گیلانی          محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه، مدرس 13 شنبه ها 12-11 01/07/1399 حضوری
16 جولائی‌فر                   مجتبی بدایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه امام کاظم مدرس 205 سه شنبه و جهارشنبه 11-10 01/07/1399 حضوری
17 جولائی‌فر                   مجتبی محاضرات فی الهیات با تطبیق محتوایی باب حادی عشر مدرسه امام کاظم مدرس 205 شنبه‌ها 11-10 01/07/1399 حضوری
18 حشمت‌پور              محمدحسین طبیعیات شفاء (بخش حیوان) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 8-7 30/06/1399 حضوری و مجازی
19 حشمت‌پور              محمدحسین اسفار جلد 6 (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 9-8 30/06/1399 حضوری و مجازی
20 حشمت‌پور              محمدحسین منطق شفاء(مدخل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) یکشنبه تا چهارشنبه 10-9 30/06/1399 حضوری و مجازی
21 حشمت‌پور              محمدحسین شرح منظومه (حکمت) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 11-10 30/06/1399 حضوری و مجازی
22 حشمت‌پور              محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد 2) مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها 9 7:30 03/07/1399 حضوری و مجازی
23 حشمت‌پور              محمدحسین شرح منازل السائرین مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها 11-10 03/07/1399 حضوری
24 ربانی‌گلپایگانی                 علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 11-10 01/07/1399 مجازی
25 ربانی‌گلپایگانی                 علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه 11-10 01/07/1399 مجازی
26 رسالتی                       سعید بدایة الحکمة مصلی یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه 12-11 01/07/1399 حضوری و مجازی
27 رسالتی                       سعید محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) پردیسان، مسجد حضرت زینب3 یکشنبه‌ها یک ساعت به غروب 06/70/1399 حضوری و مجازی
28 رضاپور                                          محمد شرح منظومه (حکمت) انلاین چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ها 12-11 01/07/1399 مجازی
29 رمضانی                      حسن مصباح الانس مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب 22/06/1399 حضوری
30 رمضانی                      حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه 8-7 22/06/1399 حضوری و مجازی
31 رمضانی                      حسن شرح الاسماء( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه 8-7 25/06/1399 حضوری و مجازی
32 زمانی قمشه‌ای                 علی اسفار جلد 7 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره 25 هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء 01/07/1399 حضوری و مجازی
33 سخاوتیان                  سید امیر محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان7 پنج‌شنبه‌ها 9-8 27/06/1399 حضوری و مجازی
34 سخاوتیان                  سید امیر بدایة الحکمة (از ابتداء) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان7 روزهای زوج بعد از نماز ظهر و عصر 15/06/1399 حضوری و مجازی
35 سعیدی حسینی      سیدمحمدحسین نهایة الحکمة (مرحله نهم) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی، مدرس 6 هرروز 9-8 25/06/1399 حضوری
36 سلیمانی امیری              عسکری حکمت الاشراق (ادامه بحث نقد فلسفه مشاء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان7 هرروز 8-7 01/07/1399 حضوری
37 سوری                     روح الله شرح اشارات و تنبیهات (نمط چهارم) مدرسه سعادت مدرس 5 هرروز 8-7 05/07/1399 حضوری
38 شاکری                         رضا شرح منظومه (معاد) مدرسه سعادت، مدرس 4 هرروز 9-8 01/07/1399 مجازی
39 شیروانی                                               علی اسفار جلد 1(ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه شنبه 14-13 01/07/99 حضوری
40 طباطبایی                  سیدعلی اسفار جلد 7 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء 01/07/1399 حضوری
41 طباطبایی                 سیدمحمد نهایة الحکمة (مرحله نهم) مدرسه فیضیه، مدرس 28 هرروز 10-9 01/07/1399 حضوری
42 طباطبایی                 سیدمحمد شرح اشارات و تنبیهات مدرسه حکمت، مجتمع امام خمینی طبقه دوم سه‌شنبه‌ها 17-15 01/07/1399 حضوری
43 غفاری                    ابوالحسن اسفار جلد دوم مدرسه فیضیه ، مدرس 11 هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء 01/07/1399 مجازی
44 غفاری                    ابوالحسن شواهد الربوبیه(حکمت متعالیه2) جامعه الزهرا3 چهارشنبه‌          پنج‌شنبه 12 – 10            10- 8 10/07/1399 مجازی
45 فاضل  گلپایگانی         محمدحسن تفسیر سوره بقره مدرسه آیت الله گلپایگانی1 مدرس 25 چهارشنبه‌ها 8-7 26/07/1399 حضوری
46 فاضل گلپایگانی          محمدحسن شرح نهج البلاغه(خطبه 92) مدرسه آیت الله گلپایگانی1 چهارشنبه‌ها 8-7 02/07/1399 حضوری
47 فاضل گلپایگانی          محمدحسن عرفان اهل بیتی مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام1 هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء 24/06/1399 حضوری
48 فریدونی                محمدمهدی بدایة‌الحکمة (از ابتدا) مدرس صاحب الزمان7، مدرس 2 شنبه تا دوشنبه بعد از نماز مغرب وعشاء 05/07/1399 مجازی
49 فیاضی                     غلامرضا اسفار جلد2 (بحث واحد و کثیر) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 شنبه تا سه شنبه 10-9   حضوری
50 فیاضی                     غلامرضا مبانی حکمت متعالیه (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 چهارشنبه ها 10-9   حضوری
51 گرجیان                 محمدمهدی اسفار جلد 3(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 شنبه تا سه شنبه 8-7 29/07/1399 حضوری
52 گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه ها 8-7 02/07/1399 حضوری
53 گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان7 چهارشنبه ها 9-8 02/07/1399 حضوری
54 محمدی               مطلوب‌حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه مولی الموحدین، مدرس 2 هرروز 12-11 27/07/1399 حضوری
55 محمدی               مطلوب‌حسین کشف المراد (بحث امامت از روایات) – به زبان اردو مسجد اعظم، شبستان سوم هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء 29/06/1399 مجازی
56 محمدی قاینی                 محمد اسفار جلد 8 مدرسه امام کاظم مدرس 205 هرروز 11-10   حضوری
57 محیطی اردکان           محمدعلی بدایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه علمیه امام صادق7 کوچه 17 چهارمردان دوشنبه تا چهارشنبه 11-10 24/06/1399 حضوری
58 معلمی                        حسن الشواهد الربوبیه (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها 11-10 02/07/1399 حضوری
59 معلمی                        حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها 12-11 02/07/1399 حضوری
60 منصوری                      مهدی نفس شناسی در حکمت متعالیه مدرسه سعادت، مدرس 2 هرروز 7:10 – 6:30 01/07/1399 حضوری
61 منصوری                      مهدی نهایة الحکمة(مبحث حرکت) مدرسه سعادت، مدرس 2 هرروز 8 – 7:15 01/07/1399 حضوری
62 منصوری                      مهدی شرح توحید صدوق مرکز تخصصی فلسفه هرروز یک ساعت به اذان ظهر 12/07/1399 حضوری
63 منصوری                      مهدی نهایة الحکمة (مرحله اول و هشتم) مرکز تخصصی فلسفه، مدس 5 هرروز یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر 22/06/1399 حضوری
64 نائیجی                 محمدحسین حکمت الاشراق(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 8-7 15/06/1399 حضوری
65 نائیجی                 محمدحسین اسفار جلد9 (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 9-8 15/06/1399 حضوری
66 نائیجی                 محمدحسین الهیات شفاء(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 11-10 15/06/1399 حضوری
67 نبویان                    سید اباذر بدایة الحکمة(از ابتداء) دارالعلم امام حسنجنب مسجد سلماسی هرروز 12-11 22/06/99 حضوری
68 یزدان‌پناه                 سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه 11-9 27/06/1399 حضوری
69 یزدان‌پناه                 سیدید‌الله خارج نهایة الحکمة (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 11-10 27/06/1399 حضوری
70 یزدان‌پناه                 سیدید‌الله اسفار جلد 8 (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه 8، فرعی اول یکشنبه، سه‌شنبه یک ساعت به مغروب 27/06/1399 حضوری
71 یوسفی                   محمدتقی شواهد الربوبیة(مشهد دوم) مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها 10-8 01/07/1399 حضوری ومجازی
72 یوسفی                   محمدتقی نهایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه امام کاظم7، مدرس 305 دوشنبه و سه شنبه 12-10 26/06/1399 حضوری ومجازی
73 یوسفی                   محمدتقی نفس مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه‌ها 12-10 19/06/1399 حضوری ومجازی
74 یوسفی                   محمدتقی اشارات مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها 16-14 01/07/1399 حضوری ومجازی

 

ردیف آقایان اساتید موضوعات مکان زمان لینک کلاس
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌زاده                 مجید نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۶ هرروز ۸-۷  
۲ اسحاق‌نیا                   سید‌رضا اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب حضوری
۳ اعلائی بنابی                   علی نهایه الحکمه (از ابتداء) پردیسان، هزاره نهم، مسجد امام سجاد۷ هرروز ۱۰-۹  
۴ افشارپور                     مجتبی نهایه الحکمه (مرحله الثامنه) مدرسه صاحب الامر ۷، مدرس ۵ هرروز ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/335020101C6403b70fb9

https://vcpro.ir/aghayed13496

۵ افشارپور                     مجتبی محاضرات فی الالهیات(نبوت) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۱۱ پنجشنبه ها ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/4085710894Ce647e67e3a
۶ افشاگر                  احمد زکی نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۳ هروز ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/1607729221C374d66953
۷ افشاگر                  احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۴ پنج شنبه ها ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joincha/1607729221C374d66953b
۸ امینی‌نژاد                      علی اسفار جلد ۳ (ادامه سال قبل) مدرسه سعادت هرروز ۱۰-۹ @dorous_ostad_amininejad
۹ امینی‌نژاد                      علی نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷ هرروز ۱۲-۱۱ @dorous_ostad_amininejad
۱۰ پارسانیا                       حمید اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ https://el.esra.ir/ch/asfar-jeled-6-telaahia
۱۱ پارسانیا                       حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه ها ۸-۷ https://el.esra.ir/ch/asfar-jeled-6-telaahia
۱۲ تحریری                  محمد باقر شرح نهج البلاغه(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب  
۱۳ جوادی آملی                مرتضی اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۱۱-۱۰ https://el.esra.ir/ch/falsafe-asfar-jelde9
۱۴ جوادی گیلانی          محمد هادی اشارات نمط ۹ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
۱۵ جوادی گیلانی          محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ شنبه ها ۱۲-۱۱ https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani
۱۶ جولائی‌فر                   مجتبی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ سه شنبه و جهارشنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/3670081581C31764fac37
۱۷ جولائی‌فر                   مجتبی محاضرات فی الهیات با تطبیق محتوایی باب حادی عشر مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ شنبه‌ها ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/422314029C31bcd7f1e8
۱۸ حشمت‌پور              محمدحسین طبیعیات شفاء (بخش حیوان) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۸-۷ https://eitaa.com/heshmatpoor
۱۹ حشمت‌پور              محمدحسین اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۰ حشمت‌پور              محمدحسین منطق شفاء(مدخل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۱۰-۹ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۱ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منظومه (حکمت) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۲ حشمت‌پور              محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد ۲) مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۹ ۷:۳۰ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۳ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منازل السائرین مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۴ ربانی‌گلپایگانی                 علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/kharejkalam
۲۵ ربانی‌گلپایگانی                 علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/kharejkalam
۲۶ رسالتی                       سعید بدایه الحکمه مصلی یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/2964455489G94b6c74d0d
۲۷ رسالتی                       سعید محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) پردیسان، مسجد حضرت زینب۳ یکشنبه‌ها یک ساعت به غروب https://eitaa.com/joinchat/4045733953G774fb45907
۲۸ رضاپور                                          محمد شرح منظومه (حکمت) انلاین چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ها ۱۲-۱۱  
۲۹ رمضانی                      حسن مصباح الانس مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب  
۳۰ رمضانی                      حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه ۸-۷  
۳۱ رمضانی                      حسن شرح الاسماء( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۸-۷  
۳۲ زمانی قمشه‌ای                 علی اسفار جلد ۷ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۲۵ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء  @zamanighomshei
۳۳ سخاوتیان                  سید امیر محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ پنج‌شنبه‌ها ۹-۸ https://eitaa.com/sekhavatian_theology
۳۴ سخاوتیان                  سید امیر بدایه الحکمه (از ابتداء) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ روزهای زوج بعد از نماز ظهر و عصر https://eitaa.com/sekhavatian_philosophy
۳۵ سعیدی حسینی      سیدمحمدحسین نهایه الحکمه (مرحله نهم) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی، مدرس ۶ هرروز ۹-۸ حضوری
۳۶ سلیمانی امیری              عسکری حکمت الاشراق (ادامه بحث نقد فلسفه مشاء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۸-۷ حضوری
۳۷ سوری                     روح الله شرح اشارات و تنبیهات (نمط چهارم) مدرسه سعادت مدرس ۵ هرروز ۸-۷ https://eitaa.com/aqlemonavar
۳۸ شاکری                         رضا شرح منظومه (معاد) مدرسه سعادت، مدرس ۴ هرروز ۹-۸ https://eitaa.com/joinchat/2383216715G4085e68c02
۳۹ شیروانی                                               علی اسفار جلد ۱(ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه شنبه ۱۴-۱۳ حضوری
۴۰ طباطبایی                  سیدعلی اسفار جلد ۷ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء https://eitaa.com/joinchat/3421503554Ce4345be23b
۴۱ طباطبایی                 سیدمحمد نهایه الحکمه (مرحله نهم) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۸ هرروز ۱۰-۹ https://eitaa.com/joinchat/3899523139C971a59caf4

http://www.madras-online.com

۴۲ طباطبایی                 سیدمحمد شرح اشارات و تنبیهات مدرسه حکمت، مجتمع امام خمینی طبقه دوم سه‌شنبه‌ها ۱۷-۱۵
۴۳ غفاری                    ابوالحسن اسفار جلد دوم مدرسه فیضیه ، مدرس ۱۱ هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء  
۴۴ غفاری                    ابوالحسن شواهد الربوبیه(حکمت متعالیه۲) جامعه الزهرا۳ چهارشنبه‌          پنج‌شنبه ۱۲ – ۱۰            ۱۰- ۸  
۴۵ فاضل  گلپایگانی         محمدحسن تفسیر سوره بقره مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ مدرس ۲۵ چهارشنبه‌ها ۸-۷ حضوری
۴۶ فاضل گلپایگانی          محمدحسن شرح نهج البلاغه(خطبه ۹۲) مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ چهارشنبه‌ها ۸-۷ حضوری
۴۷ فاضل گلپایگانی          محمدحسن عرفان اهل بیتی مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء حضوری
۴۸ فریدونی                محمدمهدی بدایه‌الحکمه (از ابتدا) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۲ شنبه تا دوشنبه بعد از نماز مغرب وعشاء https://eitaa.com/bedayatolhekmatqom 
۴۹ فیاضی                     غلامرضا اسفار جلد۲ (بحث واحد و کثیر) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹  
۵۰ فیاضی                     غلامرضا مبانی حکمت متعالیه (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ چهارشنبه ها ۱۰-۹  
۵۱ گرجیان                 محمدمهدی اسفار جلد ۳(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ https://chat.whatsapp.com/GwQIGoem0wiCpGo13zjznC
۵۲ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه ها ۸-۷ https://chat.whatsapp.com/GwQIGoem0wiCpGo13zjznC
۵۳ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ چهارشنبه ها ۹-۸ https://chat.whatsapp.com/GwQIGoem0wiCpGo13zjznC
۵۴ محمدی               مطلوب‌حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه مولی الموحدین، مدرس ۲ هرروز ۱۲-۱۱  
۵۵ محمدی               مطلوب‌حسین کشف المراد (بحث امامت از روایات) – به زبان اردو مسجد اعظم، شبستان سوم هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء https://join.skype.com/ieMXedMyvUV9
۵۶ محمدی قاینی                 محمد اسفار جلد ۸ مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ هرروز ۱۱-۱۰  
۵۷ محیطی اردکان           محمدعلی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه علمیه امام صادق۷ کوچه ۱۷ چهارمردان دوشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۰  
۵۸ معلمی                        حسن الشواهد الربوبیه (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۱-۱۰  
۵۹ معلمی                        حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۲-۱۱  
۶۰ منصوری                      مهدی نفس شناسی در حکمت متعالیه مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۷:۱۰ – ۶:۳۰ @kanoon_tafakor
۶۱ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه(مبحث حرکت) مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۸ – ۷:۱۵ @kanoon_tafakor
۶۲ منصوری                      مهدی شرح توحید صدوق مرکز تخصصی فلسفه هرروز یک ساعت به اذان ظهر @kanoon_tafakor
۶۳ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه (مرحله اول و هشتم) مرکز تخصصی فلسفه، مدس ۵ هرروز یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر @kanoon_tafakor
۶۴ نائیجی                 محمدحسین حکمت الاشراق(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۸-۷ حضوری
۶۵ نائیجی                 محمدحسین اسفار جلد۹ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸ حضوری
۶۶ نائیجی                 محمدحسین الهیات شفاء(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۱۱-۱۰ حضوری
۶۷ نبویان                    سید اباذر بدایه الحکمه(از ابتداء) دارالعلم امام حسن۷، جنب مسجد سلماسی هرروز ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/3339190339C975411400e
۶۸ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۱-۹ https://eitaa.com/Nasimehekmat_Tafsir
۶۹ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/nasimehekmat_KharejNehayeh
۷۰ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه ۸، فرعی اول یکشنبه، سه‌شنبه یک ساعت به مغروب https://eitaa.com/nasimehekmat_nafseasfar
۷۱ یوسفی                   محمدتقی شواهد الربوبیه(مشهد دوم) مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۰-۸  
۷۲ یوسفی                   محمدتقی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۳۰۵ دوشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/2255618116Ccf5712f25f 

 

۷۳ یوسفی                   محمدتقی نفس مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه‌ها ۱۲-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/1694629953Ga3dcbed485
۷۴ یوسفی                   محمدتقی اشارات مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۶-۱۴  

 

ردیف آقایان اساتید 98-97 مکان زمان
روز ساعت
1 ابوالقاسم‌زاده مجید نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه فیضیه، مدرس 16 شنبه تا سه‌شنبه 8-7
2 اسحاق‌نیا سیدرضا اسفار جلد 9(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام1 هرروز دو ساعت به غروب
3 اعلائی بنابی  علی توحید صدوق مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی سه شنبه وچهارشنبه 11-10
4 افشار پور مجتبی بدایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه صاحب الامر (پشت بیت امام) هرروز 11-10
5 افشاگر احمد زکی بدایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه امام کاظم7 مدرس 3 شنبه تا سه شنبه 12-11
6 افشاگر احمد زکی محاضرات فی الهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم7 مدرس 123 پنج شنبه ها 12-10:30
7 امینی نژاد علی اسفار جلد 3 مدرسه سعادت هرروز 10-9
8 امینی نژاد علی نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه امام کاظم7 هرروز 12-11
9 پارسانیا حمید اسفار جلد 6 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 شنبه تا سه شنبه 8-7
10 پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 چهارشنبه ها 8-7
11 تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
12 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد 9 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز 10-9
13 جوادی گیلانی محمد هادی اشارات نمط 3 مدرسه فیضیه، مدرس 13 یکشنبه تا چهارشنبه 12-11
14 جوادی گیلانی محمد هادی نهایة الحکمة(مرحله دوازدهم) مدرسه امام کاظم ساختمان امام رضا7 طبقه همکف مدرس 24 پنج شنبه ها 12-10:30
15 حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء(السماء والعالم) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی 1 (خان) هرروز 8-7
16 حشمت‌پور محمدحسین اسفار جلد 6 مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 9-8
17 حشمت‌پور محمدحسین منطق شفاء مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) یکشنبه تا چهارشنبه 10-9
18 حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه(حکمت) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 11-10
19 حشمت‌پور محمدحسین توحید صدوق(جلد 2) مدرسه فیضیه، مدرس 4 پنج‌شنبه‌ها 30/8-7
20 خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه جلد 2 موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 شنبه و یکشنبه 19-17
21 خزائلی حسنعلی نهایة الحکمة (مرحله یازدهم) مسجد حضرت زین‌العابدین7 دوشنبه و سه شنبه 12-11
22 خزائلی حسنعلی بدایة الحکمة مدرسه حضرت آیت الله بروجردی1 (خان)مدرس 20 دوشنبه و سه شنبه یک ساعت به غروب
23 خزائلی حسنعلی محاضرات فی الهیات مدرسه حضرت آیت الله بروجردی1 (خان)مدرس 20 شنبه و یکشنبه یک ساعت به غروب
24 خزائلی حسنعلی شرح تجرید الاعتقاد مدرسه حضرت آیت الله بروجردی1 (خان)مدرس 20 چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
25 ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 11-10
26 ربانی‌گلپایگانی علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه 11-10
27 رسالتی سعید بدایة الحکمة مصلی قدس دوشنبه تا چهارشنبه 12-11
28 رسالتی سعید بدایة الحکمة پردیسان مسجد حضرت زینب3 هرروز دوساعت به غروب
29 رمضانی حسن فصوص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب
30 رمضانی حسن منتهی المدارک مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 8-7
31 رمضانی حسن شرح الاسماء مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه و چهارشنبه 8-7
32 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد 7 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره 31 هرروز بعد از نماز مغرب و عشاء
33 دعاگو احمد نهایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه امام کاظم7 هرروز 12-11
34 سخاوتیان سیدامیر محاضرات فی الهیات (پایه 7)  میدان روح الله, مدرس صاحب الزمان7 پنج‌شنبه‌ها 9-8
35 سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) نهایه الحکمه(از ابتداء)، مدرس صاحب الزمان7 هرروز 8-7
36 سلیمانی امیری عسکری نهایه الحکمه(از ابتداء) میدان روح الله، کوچه 17 مدرس علم الهدی هرروز 9-8
37 سوری روح الله نهایه الحکمه(مرحله دوازدهم) مدرسه سعادت مدرس 13 شنبه و یکشنبه 8-7
38 شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد(المقصدپنجم ، امامت) مدرسه سعادت، مدرس4 هرروز 9-8
39 شهسواری حسین نهایة الحکمة(از ابتدا) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی هرروز 9-8
40 شیروانی علی شواهد الربوبیه(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت،  مدرس8 شنبه تا سه شنبه 8-7
41 ضرابی کاظم علم الیقین في اصول دین مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها دوساعت به غروب
42 طباطبایی سید محمد نهایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس 216 هرروز 10-9
53 غفاری ابوالحسن اسفار جلد اول( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه ، مدرس 11 هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء
44 فربهی احمد مباحث فلسفی در منابع وحیانی مدرسه سعادت، مدرس 5 چهارشنبه و پنج شنبه 8-7
45 فقیه سیداحمد منطق جدید(فراقضایای منطق گزاره‌هاو معرفی منطق موجهات جدید) مدرسه سعادت، مدرس 4 پنج‌شنبه‌ها دوساعت به غروب
46 فقیه سیداحمد آموزش منطق جدید شهرک مهدیه، مجتمع شهید حقانی، ساختمان معاونت تهذیب پنج‌شنبه‌ها 12-10
47 فیاضی غلامرضا اسفار جلد2(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1 شنبه تا سه‌شنبه 10-9
48 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1 چهارشنبه‌ها 10-9
49 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 3(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 شنبه تا سه‌شنبه 8-7
50 گرجیان محمدمهدی صحیفة سجادیة (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه ها 8-7
51 گرجیان محمدمهدی صحیفة سجادیة (ادامه سال قبل) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان7 چهارشنبه ها 9-8
52 محمدی آبادانی محمد بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم7 ، مدرس 206 هرروز 8-7
53 محمدی آبادانی محمد محاضرات فی الهیات (پایه 7) موسسه امام صادق 7 پنج‌شنبه‌ها 8-7و12-11
54 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الرابع) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها 11-10
55 معلمی حسن اشارات نمط 4 مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها 12-11
56 ممدوحی حسن الانسان(قبل الدنیا فی الدنیادبعد الدنیا ) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی1 (خان) هرروز 11-10
57 منصوری مهدی اشارات نمط سوم مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز یک ساعت بعد از نماز صبح
58 منصوری مهدی نهایة الحکمة(مرحله دهم) مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 8-7
59 مهدوی منصور نهایة الحکمة(مرحله هشتم) خ معلم کوچه 17مدرسه علم الهدی مدرس 4 هرروز 9-8
60 نائیجی محمدحسین اسفار جلد8 چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 9-8
61 یزدان‌پناه سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه 12-11
62 یزدان‌پناه سیدید‌الله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی چهارشنبه 11-9
63 یزدان‌پناه سیدید‌الله خارج نهایة الحکمة(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 11-10
64 یزدان‌پناه سیدید‌الله اسفار جلد 8 مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه و سه‌شنبه یک  ساعت به غروب
65 یوسفی محمدتقی نهایة الحکمة(مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم1، مدرس 1/317 هرروز 9-8
66 یوسفی محمدتقی شواهد الربوبیة مدرسه معصومیه (خواهران) سه‌شنبه 18-15
ردیف آقایان اساتید موضوع مکان زمان
روز ساعت
1 آخوندی حسین محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم7 ، مدرس 109 شنبه و یکشنبه 10-9
2 ابوالقاسم‌زاده مجید بدایة الحکمة (مرحله هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس 42 شنبه تا سه شنبه 12-11
3 اسحاق نیا سید رضا اسفار جلد 9 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام1 هرروز دو ساعت به غروب
4 اعلائی بنابی  علی نهایة الحکمة (مرحله هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام1 هرروز 12-11
5 افشار پور مجتبی بدایة الحکمة (از ابتداء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان7 هرروز 12-11
6 افشاگر احمد زکی بدایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه امام کاظم7 مدرس 207 شنبه تا سه شنبه 12-11
7 افشاگر احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) مدرسه امام کاظم7 پنج شنبه ها 12-11
8 امینی نژاد علی اسفار جلد 2(ادامه سال قبل) مدرسه لنگرودی مدرس 24 هرروز 10-9
9 امینی نژاد علی بدایة الحکمة(از ابتداء) مدرسه معصومیه3 هرروز 12-11
10 پارسانیا حمید اسفار جلد 4 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 شنبه تا سه شنبه 8-7
11 پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 چهارشنبه ها 8-7
12 تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
13 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد 8(فصل سوم از باب هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز 9-8
14 جوادی گیلانی محمد هادی اشارات نمط 4 مدرسه فیضیه، مدرس 13 یکشنبه تا چهارشنبه 12-11
15 جوادی گیلانی محمد هادی نهایة الحکمة(مرحله دوازدهم) مدرسه امام کاظم مدرس 117 پنج شنبه ها 12-10
16 حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (السماء والعالم) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی 1 (خان) هرروز 8-7
17 حشمت‌پور محمدحسین رساله الحمل مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 9-8
18 حشمت‌پور محمدحسین برهان شفا (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی 1 (خان) یکشنبه تا چهارشنبه 10-9
19 حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی1 (خان) هرروز 11-10
20 حشمت‌پور محمدحسین توحید صدوق مدرسه فیضیه، مدرس 4 پنج‌شنبه‌ها 30/8-7
21 خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه جلد 2 موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 شنبه و یکشنبه 19-17
22 خزائلی حسنعلی نهایة الحکمة (مرحله یازدهم) مسجد حضرت زین‌العابدین7 دوشنبه و سه شنبه 12-11
23 خزائلی حسنعلی بدایة الحکمة مدرسه حضرت آیت الله بروجردی1 (خان) دوشنبه تا چهارشنبه یک ساعت به غروب
24 ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 11-10
25 ربانی‌گلپایگانی علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه 11-10
26 رمضانی حسن فصوص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب
27 رمضانی حسن نصوص مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه هرروز 8-7
28 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد 7 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره 31 هرروز بعد از نماز مغرب و عشاء
29 زهادت عبدالمجید امامت در نهج البلاغه مدرسه آیت الله گلپایگانی1، مدرس 1 چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء
30 سخاوتیان سید امیر بدایة الحکمة(از ابتداء) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی هرروز 16-15
31 سربخشی محمد نهایة‌الحکمة متعاقبا اعلام می‌گردد هر روز 9-8
32 سعیدی حسینی سید محمد حسین بدایة الحکمة ( مرحله دهم) مدرسه سعادت، مدرس 4 سه شنبه و چهارشنبه بعد ازنماز مغرب وعشاء
33 سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(از ابتداء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان7 هرروز 8-7
34 سوری روح الله نهایة الحکمة(مرحله نهم) مدرسه سعادت مدرس 6 هرروز 8-7
35 شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد(المقصد الثالث ،عدل الهی) مدرسه سعادت، مدرس4 هرروز 9-8
36 شاکری رضا نهایة الحکمة(از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس 6 هرروز 10-9
37 شهسواری حسین نهایة الحکمة(از ابتدا) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان7 هرروز 11-10
38 شیروانی علی شواهد الربوبیه(المشهد الاول) مدرسه سعادت،  مدرس8 شنبه تا سه شنبه 8-7
39 صمدی صمد بدایة الحکمة(از ابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس 26 هرروز یک ساعت به غروب
40 ضرابی کاظم علم الیقین في اصول دین مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها دوساعت به غروب
41 عباسی زنجانی محمد مسعود امام شناسی (با محوریت زیارت جامعه کبیره) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان7 هرروز یک ساعت به غروب
42 عبد اللهی محمد علی دوره کلاسیک فلسفه تحلیلی مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها 10-8
43 غفاری ابوالحسن اسفار جلد اول مدرسه فیضیه ، مدرس 11 هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء
44 فربهی احمد نهایة الحکمة (مرحله دوازدهم) مدرسه سعادت، مدرس 5 هرروز 8-7
45 فقیه سید احمد منطق جدید(گزاره ها، محمولات،موجهات) با رویکردتطبیقی مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی شنبه، دوشنبه،و چهارشنبه دوساعت به غروب
46 فیاضی غلامرضا اسفار جلد2(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 شنبه تا سه شنبه 10-9
47 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 چهارشنبه ها 10-9
48 فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء(ادامه سال قبل) موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا7 شنبه،یکشنبه،دوشنبه وچهارشنبه 12-11
49 قلی پور محمود بدایة الحکمة(از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 9-8
50 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 3(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 شنبه تا سه شنبه 8-7
51 گرجیان محمدمهدی صحیفة سجادیة (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه ها 8-7
52 محمدی آبادانی محمد محاضرات فی الالهیات –بخش اول پایه هفتم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه ویکشنبه 17-16
53 محمدی آبادانی محمد بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم7 ، مدرس 206 هر روز 8-7
54 محمدی آبادانی محمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم7 ، مدرس 206 هر روز 9-8
55 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الرابع) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها 11-10
56 معلمی حسن اشارات نمط 4 مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج شنبه ها 12-11
57 ممدوحی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی1 (خان) هرروز 11-10
58 منصوری مهدی اشارات نمط سوم مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز یک ساعت بعد از نماز صبح
59 منصوری مهدی نهایة الحکمة(مرحله دوازدهم) مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 8-7
60 مهدوی منصور نهایة الحکمة(از ابتداء) خ معلم کوچه 17مدرسه علم الهدی مدرس 4 هرروز 9-8
61 مهدوی منصور بدایة الحکمة(از ابتداء) شهرک مهدیه ، مسجد امیر المومنین7 هرروز دو ساعت به غروب
62 نائیجی محمدحسین اسفار جلد7 (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هرروز 9-8
63 یزدان‌پناه سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی چهارشنبه ها 11-9
64 یزدان‌پناه سیدید‌الله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه 12-11
65 یزدان‌پناه سیدید‌الله خارج نهایة الحکمة(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 11-10
66 یزدان‌پناه سیدید‌الله نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها 12-10
67 یوسفی محمدتقی نهایة الحکمة(از ابتداء) مدرسه امام کاظم1، مدرس 109 هرروز 9-8
68 یوسفی محمدتقی شواهد الربوبیة مدرسه معصومیه (خواهران) سه‌شنبه و چهارشنبه 17-15
ردیف آقایان اساتید عنوان مکان زمان
روز ساعت
1 ابوالقاسم زاده مجید بدایة الحکمة(مرحله هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس 42 هرروز 12-11
2 آخوندی حسین بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم7، مدرس 2 هرروز 10-9
3 اسحاق‌نیا سیدرضا اسفارجلد9 مدرسه فیضیه، مدرس امام1 هرروز دوساعت به غروب
4 اسماعیلی مسعود نهایة الحکمة(مرحله هشتم) مدرسه معصومیه3، مدرس 48 هرروز 11-10
5 اعلائی بناب علی نهایة الحکمة (مرحله پنجم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام (ره) هرروز 12-11
6 افشاگر احمد زکی بدایة الحکمة پردیسان مسجد حضرت زینب3 شنبه تا سه شنبه دو ساعت به غروب
7 افشاگر احمد زکی بدایة الحکمة مدرسه امام کاظممدرس 3 شنبه تا سه شنبه 12-11
8 امینی نژاد علی اسفار جلد 2 مدرسه لنگرودی هرروز 10-9
9 پارسانیا حمید اسفار جلد 4 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 شنبه تا سه ‌شنبه 8-7
10 پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 چهارشنبه‌ها 8-7
11 تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی سه‌شنبه‌ها یک ساعت به مغرب
12 جبرئیلی محمدصفر شرح تجرید الاعتقاد(المقصد الثالث) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 8-7
13 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد 8(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز 10-9
14 جوادی گیلانی محمد هادی نهایة الحکمة (مرحله یازدهم) مدرسه فیضیه، مدرس 13 هرروز 12-11
15 حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (السماء والعالم) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هرروز 8-7
16 حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هرروز 11-10
17 حشمت‌پور محمدحسین شوارق جلد 5 (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هرروز 9-8
19 حشمت‌پور محمدحسین برهان شفا (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) یکشنبه تا چهارشنبه 10-9
18 خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه، جلد 1 (از ابتدا) مدرسه رشد ، خیابان گلستان شنبه و سه شنبه دو ساعت به غروب
20 خزائلی  محمد علی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) دارالشفاء، مدرس 1 هرروز 11-12
21 خزائلی حسنعلی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مسجد حضرت زین‌العابدین7 دوشنبه تاچهارشنبه 12-11
22 دعاگو احمد نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه امام کاظم7، مدرس 104 هرروز 12-11
23 ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام،مسائل جدیدکلامی (علم دینی) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 11-10
24 ربانی‌گلپایگانی علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه، چهارشنبه 11-10
25 رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه هرروز 8-7
26 رمضانی حسن فصو ص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب
27 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد 7 مدرسه فیضیه، حجره 31 هرروز بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء
28 زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد (بحث امامت) (ادامه سال قبل) مدرسه آیت الله گلپایگانی(ره)، مدرس 1 چهارشنبه‌ها بعد ازنماز مغرب وعشاء
29 سربخشی محمد نهایة الحکمة (مرحله هفتم) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیR هرروز 9-8
30 سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12-10:30
31 شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس4 هرروز 9-8
32 شاکری رضا نهایة الحکمة (مرحله پنجم) مدرسه سعادت، مدرس 6 هرروز 10-9
33 شهسواری حسین بدایة الحکمة(از ابتدا) مدرسه امام کاظم7، مدرس 304 هرروز 12-11
34 شهسواری حسین نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه امام کاظم7، مدرس 304 هرروز 10-9
35 شیروانی علی اشارات (نمط اول) مدرسه فیضیه، مدرس 31 هرروز 8-7
36 صمدی صمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس 26 هرروز یک ساعت به غروب
37 ضرابی کاظم علم الیقین في اصول دین(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
38 عبداللهی محمدعلی نهایه الحکمة (از ابتدا) مدرسه امام کاظم7، مدرس 2 هرروز 8-7
39 غفاری ابوالحسن الهیات شفاء(مقاله ششم) مدرسه فیضیه، مدرس 11 هرروز بعد از نماز مغرب و عشاء
40 فربهی احمد برهان شفاء(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت، مدرس 5 شنبه تا سه‌شنبه بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء
41 فربهی احمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی هرروز 8-7
42 فقیه سید احمد منطق جدید و ریاضیات جدید(از ابتدا) مسجد حضرت آیت‌ الله جوادی آملی هرروز 12-11
43 فیاضی غلامرضا اسفار جلد 2 موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 شنبه تا سه‌شنبه 10-9
44 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 چهارشنبه ها 10-9
45 فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت، مدرس11 شنبه،دوشنبه، چهارشنبه 9-8
46 قلی پور محمود بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 9-8
47 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 3 (المرحله الثامنه) مدرسه فیضیه، مدرس 14 هرروز 8-7
48 گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه‌ها 8-7
49 محمدی  آبادانی محمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم7، مدرس 305 هرروز 9-8
50 محمدی آبادانی محمد منطق کاربردی-کارگاهی (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه ودوشنبه 11-10
51 محمدی منفرد بهروز نهایة الحکمة (از ابتدء) مدرسه الهادی7 مدرس 4 دوشنبه تا چهارشنبه دوساعت به غروب
52 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الاول) (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 12-11
53 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (از ابتدا)(به صورت تحقیق وکنفرانس) مدرسه امام کاظم7، مدرس 21 پنج‌شنبه‌ها 9:30-8
54 معلمی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 11-10
55 ممدوحی حسن تمهید القواعد مدرسه حضرت آیت الله بروجردی(خان) هر روز 11-10
56 منصوری مهدی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 8-7
57 منصوری مهدی نهایة الحکمة (از ابتدا) کوچه ممتاز، دفتر آیت الله العظمی مظاهری هرروز 9-8
58 مهدوی منصور بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 7 هرروز دوساعت به غروب
59 نائیجی محمدحسین اسفار ـ جلد 6 (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هر روز 9-8
60 نبویان سید اباذر بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم7، مدرس 105 هرروز 11-10
61 یزدان‌پناه سید ید‌الله خارج نهایة الحکمة(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 11-10
62 یزدان‌پناه سید ید‌الله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه 12-11
63 یزدان‌پناه سید ید‌الله نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12- 10:15
64 یوسفی محمد تقی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم7، مدرس 109 هرروز 9-8
ردیف نام خانوادگی و نام عنوان مکان زمان
روز ساعت
1 اسحاق‌نیا سیدرضا اسفارجلد8 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس امام1 هرروز دوساعت به غروب
2 پارسانیا حمید اسفار جلد 4 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 شنبه تا سه ‌شنبه 8-7
3 پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 چهارشنبه‌ها 8-7
4 تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی سه‌شنبه‌ها یک ساعت به غروب
5 جبرئیلی محمدصفر شرح تجرید الاعتقاد مدرسه حضرت آیت ابروجردی (خان) هر روز 8-7
6 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد 8 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه3 هرروز 10-9
7 خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه، جلد 2 (از ابتدا) مدرسه امام کاظم7،مدرس 307 هر روز 9-8
8 حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (مقاله چهارم) (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت ا بروجردی (خان) هرروز 8-7
9 حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت ا بروجردی (خان) شنبه تا سه‌شنبه 11-10
10 حشمت‌پور محمدحسین وجود رابطی مدرسه حضرت آیت ا بروجردی (خان) چهارشنبه‌ها 11-10
11 حشمت‌پور محمدحسین شوارق جلد 5 مدرسه حضرت آیت ا بروجردی (خان) هرروز 9-8
12 حشمت‌پور محمدحسین برهان شفا مدرسه حضرت آیت ا بروجردی (خان) یکشنبه تا چهارشنبه 10-9
13 ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام،مسائل جدیدکلامی (علم دینی) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه هرروز 11-10
14 رضاپور محمد شرح اشارات، نمط 7 (ویژه خواهران) مجمع عالی حکمت اسلامی دوشنبه‌ها 30/10-9
15 رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه هرروز 8-7
16 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد 6(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره 31 هرروز بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء
17 زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد (بحث امامت) (ادامه سال قبل) مدرسه آیت ا گلپایگانی(ره)، مدرس 1 چهارشنبه‌ها بعد ازنماز مغرب وعشاء
18 سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12-30/10
19 شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس3 هرروز 9-8
20 شیروانی علی اشارات (نمط نهم) مدرسه فیضیه، مدرس آیت ا حائری6 هرروز 8-7
21 ضرابی کاظم شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی1 (حدیث 22) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها دو ساعت به غروب
22 ضرابی کاظم علم الیقین في اصول دین(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
23 عبداللهی محمدعلی مباحث تطبیقی علم اصول وفلسفه تحلیلی بر اساس کفایة الاصول(ادامه سال قبل) میدان روح ا، دفتر آیت ا تبریزی6، مدرس210 یکشنبه و دوشنبه یک ساعت به غروب
24 عبداللهی محمدعلی فلسفه تحلیلی (ادامه سال قبل) مدرسه سعادت شنبه‌ها یک ساعت به غروب
25 فربهی احمد برهان شفاء مدرسه سعادت، مدرس 5 دوشنبه وسه‌شنبه بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء
26 فیاضی غلامرضا اسفار جلد 1(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 شنبه تا سه‌شنبه 10-9
27 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی1 چهارشنبه ها 10-9
28 فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء مدرسه سعادت، مدرس11 هرروز 8-7
29 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 3 مدرسه فیضیه، مدرس 14 هرروز 8-7
30 گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه‌ها 8-7
31 محمدی آبادانی محمد منطق کاربردی-کارگاهی مجمع عالی حکمت اسلامی سه شنبه‌ها دو ساعت به غروب
32 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الاول) (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 12-11
33 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهدالثالث) (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم7، مدرس 204 پنج‌شنبه‌ها 30/9-30/8
34 معلمی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 11-10
35 ممدوحی حسن اسفار جلد 9 (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌ا بروجردی(خان) هر روز 11-10
36 نائیجی محمدحسین اسفار ـ جلد 6 چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی7 هر روز 9-8
37 یزدان‌پناه سید ید‌ا خارج نهایة الحکمة(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌ا جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 11-10
38 یزدان‌پناه سید ید‌ا حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌ا جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه 12-11
39 یزدان‌پناه سید یدا نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12- 15/10
           
1 ابوالقاسم زاده مجید بدایة الحکمة(ازابتدا) مدرسه فیضیه، مدرس آیت الله حائری هرروز یک ساعت به غروب
2 آذربایجانی مسعود بدایة الحکمة (مرحله11) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هرروز 9-8
3 اسماعیلی مسعود نهایة الحکمة(ازابتداء) مدرسه معصومیه3، مدرس 48 هرروز 11-10
4 امینی نژاد علی بدایة الحکمة مدرسه معصومیه3 هرروز 12-11
5 جوادی گیلانی محمد هادی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس 13 هرروز 12-11
6 خزائلی حسنعلی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مسجد حضرت زین‌العابدین7 هر روز 12-11
7 خزائلی محمدعلی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) دارالشفاء، مدرس1 سه‌شنبه و چهارشنبه‌ 12-11
8 دعاگو احمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم7، مدرس 104 هرروز 12-11
9 سربخشی محمد نهایة الحکمة (مرحله ششم) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیR هرروز 10-9
10 شاکری رضا نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه سعادت، مدرس 6 هرروز 10-9
11 شهسواری حسین بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم7، مدرس 204 هرروز 10-9
12 صمدی صمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس 26 هرروز یک ساعت به غروب
13 فربهی احمد نهایة الحکمة (ازابتداء) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی هرروز 8-7
14 قلی پور محمود بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 9-8
15 محمدی  آبادانی محمد بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 11 هرروز 11-10
16 منصوری مهدی نهایة الحکمة (ازابتداء) مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 8-7
17 یوسفی محمد تقی نهایة الحکمة (ازابتداء) مدرسه دارالشفاء،  مدرس 2 هرروز 8-7
ردیف استاد آقای موضوع مکان زمان ساعت
1 اسحاق نیا سید رضا اسفار جلد 8 )از ابتدا) مدرسه فیضیه، مدرس امام(ره) هرروز دوساعت به غروب
2 امینی نژاد علی بدایه الحکمه مدرسه معصومیه(س) هر روز 12-11
3 پ‍ارسانیا حمید اسفار جلد3

(بحث اتحاد عاقل و معقول)

مدرسه فیضیه،مدرس حضرت معصومه(س) هر روز 8-7
4 پ‍ارسانیا حمید شرح اصول کافی مدرسه فیضیه،مدرس حضرت معصومه(س) چهارشنبه‌ها 8-7
5 تحریری محمدباقر شرح چهل حدیث امام خمینی(ره) (حدیث بیست و هفتم) مجمع عالی حکمت اسلامی سه شنبه ها یک ساعت به غروب
6 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد7 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،مدرس حضرت معصومه(س) هر روز 10-9
7 جوادی گیلانی محمدهادی نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه فیضیه،مدرس حضرت معصومه(س) یکشنبه تا چهارشنبه 12-11
8 حشمت پ‍ور محمد حسین طبیعیات شفاء جلد اول(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 8-7
9 حشمت پ‍ور محمد حسین شوارق الالهام جلد 4 )از ابتدا) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 9-8
10 خزائلی محمد علی نهایه الحکمه )از ابتدا) دارالشفاء مدرس 1 هر روز 12-11
11 دعاگو احمد شرح الاشارات (النمط الرابع) مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی شنبه،دوشنبه، چهارشنبه 12-11
12 ربانی گلپ‍ایگانی علی کلام جدید (علم ودین) مدرسه فیضیه مدرس امام(ره) شنبه تا سه شنبه 11-10
13 رمضانی حسن الهیات شفا مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی، مدرس 5 هر روز 8-7
14 رمضانی حسن فصوص الحکم(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به غروب
15 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد3(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه حجره 24 هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء
16 زهادت عبدالحمید شرح تجرید الاعتقاد(بحث امامت) مدرسه حضرت آیت‌الله گلپ‍ایگانی(ره)، مدرس 1 چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء
17 سربخشی محمد معرفت‌‌شناسی از منظر حکمت متعالیه مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی شنبه،یکشنبه، دوشنبه 8-7
18 سربخشی محمد نهایه الحکمه

(بحث مقولات، مرحله ششم)

مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی هر روز 9-8
19 سلیمانی امیری عسکری منطق شرح الاشارات مدرسه سعادت مدرس 2 هر روز 9-8
20 شیروانی علی شرح الاشارات (النمط السادس) مدرسه فیضیه مدرس حضرت آیت الله حائری(ره) شنبه تا سه شنبه 8-7
21 ضرابی کاظم شرح چهل حدیث امام خمینی(ره) (حدیث هشتم) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
22 ضرابی کاظم شرح تجرید الاعتقاد (الهیات الاخص) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه و دوشنبه یک ساعت به غروب
23 فیاضی غلامرضا اسفار جلد1 (ادامه سال قبل) موسسه امام خمینی(ره) شنبه تا سه شنبه 10-9
24 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه امام خمینی(ره) چهارشنبه ها 10-9
25 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 2 (از ابتدا) مدرسه فیضیه مدرس 14 هر روز 8-7
26 محمدی آبادانی بدایه الحکمه مسجد‌حضرت آیت الله جوادی آملی هر روز 12-11
27 مصطفوی سید حسن الهیات نهج‌البلاغه مدرسه فیضیه مدرس امام(ره) چهارشنبه‌ها 11-10
28 مصطفوی سید حسن توحید صدوق دارالشفاء مدرس ا چهارشنبه ها یک ساعت ونیم به مغرب
29 معلمی حسن شواهد الربوبیه(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه مدرس 22 پنج شنبه ها 12-10
30 ممدوحی حسن اسفار جلد 8 مدرسه حضرت آیت الله بروجردی(خان) هر روز 11-10
31 نائیجی محمد حسین اسفار جلد2 (ادامه سال قبل) مسجد امام حسن (ع) (جدا) هر روز 9-8
32 یزدان پ‍ناه سید یدالله خارج نهایه الحکمه مسجد مدرسه معصومیه(س) هر روز 11-10
33 یزدان پ‍ناه سید یدالله حکمت متعالیه مسجد مدرسه معصومیه(س) دوشنبه تا چهارشنبه 12-11
34 یوسفی محمد تقی نهایه الحکمه (ازابتدا) دارالشفاء- مدرس 2 هر روز 8-7