دوره های بلند مدت

ردیف آقایان اساتید موضوعات ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مکان زمان
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌ زاده      مجید نهایه الحکمه (از مرحله ششم) مدرسه دارالشفاء، مدرس ۳ هرروز ۸-۷
۲ اسحاق‌نیا     سید‌رضا اسفار جلد ۳ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب
۳ اسماعیلی      مسعود اسفار جلد ۱ دفتر آیت الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰
۴ اسماعیلی      مسعود شرح اصول کافی جلد ۱ (از ابتداء) دفتر آیت الله جوادی آملی چهارشنبه ها ۱۱-۱۰
۵ اسماعیلی    مسعود الشواهد الربوبیه(مشهد ثالث) مدرسه مشکات (بلوار جمهوری) شنبه و یکشنبه ۱۰-۸
۶ اسماعیلی     مسعود شرح فصوص الحکم(فص آدمی) مدرسه مشکات(بلوار جمهوری) سه شنبه ها ۱۰-۸
۷ آسیایی‌فرد   محمد امین نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مدرسه عالی جهانگیرخان هرروز ۱۵-۱۴
۸ آسیایی‌فرد   محمد امین شرح هدایه اثیریه(ادامه سال قبل) مدرسه عالی جهانگیرخان هرروز ۱۶-۱۵
۹ آسیایی‌فرد       محمد امین شرح منظومه مدرسه عالی جهانگیرخان هرروز ۱۶-۱۵
۱۰ احمد خان‌بیگی     مهدی آموزش فلسفه علامه مصباح مرکز فقهی مقام معظم رهبری هرروز ۸-۷
۱۱ اعلایی بنابی       علی الشواهد الربوبیه (مشهد ثالث) مرکز تخصصی فلسفه اسراء یکشنبه تا سه شنبه ۱۷-۱۵
۱۲ اعلایی بنابی      علی اسفار جلد ۸ (باب ۶، فصل ۲) مرکر پژوهشی الزهرا۳

بلوار شهید منتظری نبش کوچه ۱۶پلاک ۴

سه شنبه و چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۳ اعلایی بنابی     علی تمهید القواعد (فی وجوب الوجود) مرکر پژوهشی الزهراء۳

بلوار شهید منتظری نبش کوچه ۱۶پلاک ۴

دوشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۴ افشارپور       مجتبی نهایه الحکمه (المرحله الثامنه) مدرسه صاحب الامرf (پشت بیت امام) هرروز ۱۲-۱۱
۱۵ افشارپور      مجتبی انسان‌شناسی در حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مدرس صاحب الزمانf (بلوار نیایش کوچه۶) چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۶ افشاگر         احمد زکی نهایه الحکمه (پایه نهم) مدرسه فیضیه مدرس ۴۱ هرروز ۸-۷
۱۷ افشاگر      احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) مدرسه فیضیه چهارشنبه و پنج شنبه یک ساعت به غروب
۱۸ افشاگر    احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه آیت الله بروجردی(خان) مدرس ۳۵ دوشنبه و سه شنبه یک ساعت به غروب
۱۹ امینی‌نژاد    علی اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷،  مدرس۷ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹
۲۰ امینی‌نژاد      علی اسفار جلد ۴ (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷،  مدرس۷ چهارشنبه ها ۱۰-۹
۲۱ امینی‌نژاد       علی بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم۷،  مدرس۷ هرروز ۱۱-۱۰
۲۲ انبیایی        محسن نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز بعد ازنماز ظهر و عصر
۲۳ انبیایی      محسن نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه صاحب الامرf (پشت بیت امام) شنبه تا سه‌شنبه ۱۲-۱۱
۲۴ انبیایی      محسن کلام جدید مؤسسه آل البیت: (خ سمیه نبش کوچه ۱۲) دوشنبه، سه شنبه بعد از نماز عشاء
۲۵ امامی   احمد نهایه الحکمه (مرحله پنجم) آنلاین https://eitaa.com/AhmadEmamii روزهای زوج ۲۱-۲۰
۲۶ ایزدی یزدان‌آبادی    مصطفی بدایه الحکمه مسجد آیت‌اللّٰه جوادی آملی مدرس ۵ هرروز ۱۰-۹
۲۷ بابایی‌فر   امیر حسین نهایه الحکمه (از ابتدا) مسجد آیت‌اللّٰه جوادی آملی هرروز ۱۲-۱۱
۲۸ پارسانیا     حمید اسفار جلد ۷ (از ابتدء) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۲۹ پارسانیا     حمید شرح اصول کافی (توحید) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه‌ها ۸-۷
۳۰ پارسانیا      حمید باز خوانی انتقادی کتاب سنجش خرد عتبه عباسیه(هماهنگی با استاد) یکشنبه و چهارشنبه ۱۹-۱۷
۳۱ پروازمنش   بهزاد نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه سعادت، مدرس ۹ هرروز ۱۰-۹
۳۲ تحریری    محمد باقر شرح نهج‌البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به مغرب
۳۳ جوادی آملی  مرتضی اسفار جلد ۱ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۱۱-۱۰
۳۴ جوادی گیلانی   محمد هادی اسفار جلد ۱ مدرسه فیضیه مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۳۵ جوادی گیلانی   محمد هادی الهیات شفاء (مقاله سوم) مدرسه امام کاظم۷ساختمان امام رضا۷، مدرس ۲۴ پنج شنبه ها بعد از نماز ظهر و عصر
۳۶ جوادی گیلانی  محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه مدرس ۱۳ هرروز بعد از نماز ظهر و عصر
۳۷ جوادی گیلانی   محمد هادی رساله توحیدیه مدرسه فیضیه مدرس ۱۳ شنبه ها ۱۲-۱۱
۳۸ جوادی گیلانی  محمد هادی منازل السائرین مدرسه فیضیه مدرس ساحلی شنبه ها ۱۱-۱۰
۳۹ جورابدوز   محمد نهایه الحکمه حرم مطهر حضرت معصومه۳ هرروز ۱۲-۱۱
۴۰ جورابدوز    محمد حدیث خوانی(شرح اصول کافی ملاصدرا) حرم مطهر حضرت معصومه۳ هرروز ۹-۸
۴۱ جولایی فر   مجتبی بدایه الحکمه(از ابتدا) مدرسه حسینیه امام صادق۷، دفتر آیت‌الله سبحانی (چهارراه شهدا) شنبه تا دوشنبه ۱۲-۱۱
۴۲ جولایی فر    مجتبی کشف المراد (مقصد سوم -الهیات) مدرسه حسینیه امام صادق۷دفتر آیت الله سبحانی (چهارراه شهدا) سه شنبه و چهارشنبه ۱۲-۱۱
۴۳ حبیب زاده     سجاد بدایه الحکمه(پایه هفتم) مسجد امام حسن عسکری۷مدرس ۱ هرروز دو ساعت به غروب
۴۴ حبیب زاده    سجاد محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) مسجد امام حسن عسکری۷مدرس ۱ هرروز یک ساعت به غروب
۴۵ حبیبیان     علی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه خاتم الانبیاء(طبقه سوم) هرروز ۸-۷
۴۶ حسین زاده     امیر نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مسجد حضرت خدیجه۳ صحن هرروز ۸-۷
۴۷ حشمت‌پور    محمدحسین منطق شفاء (قیاس) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هرروز ۸-۷
۴۸ حشمت‌پور    محمدحسین اسفار جلد ۷(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸
۴۹ حشمت‌پور    محمدحسین منطق شفا(خطابه) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۰-۹
۵۰ حشمت‌پور    محمدحسین شرح منظومه(نفس) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰
۵۱ حشمت‌پور  محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد ۳) ساختمان ناشران، طبقه ۶ پنج‌شنبه‌ها ۹-۷:۳۰
۵۲ حشمت‌پور  محمدحسین شرح منازل السائرین ساختمان ناشران، طبقه ۶ پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۹
۵۳ خسرو بیگی بزچلوئی مهدی بدایه الحکمه مدرسه فقهی حضرت قائم fمدرس۱ (صفائیه ک ۲۸ ک ۸ پ۱۰۰) هرروز ۱۴-۱۳
۵۴ خیاط‌زاده  مهدی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه اما م کاظم۷، مدرسه ۲۱۴ هرروز ۱۷-۱۶
۵۵ خیاط‌زاده    مهدی شرح منظومه(ادامه سال قبل) مدرسه اما م کاظم۷، مدرسه ۲۱۹ پنج شنبه هتا ۱۱:۳۰-۱۰
۵۶ ربانی‌گلپایگانی  علی خارج علم کلام،  بررسی و نقد مسیر پیامبری مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه ۱۱-۱۰
۵۷ ربانی‌گلپایگانی   علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۱۱-۱۰
۵۸ رسالتی    سعید نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مسجد حضرت زینب۳ پردیسان روزهای زوج یک ساعت به مغرب
۵۹ رمضانی    حسن مصباح الانس (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب
۶۰ رمضانی   حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۸-۷
۶۱ رمضانی    حسن شرح الاسماء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۸-۷
۶۲ روحی     ابوالفضل نقد مبانی عام و خاص سلفی گری مدرسه عالی امام خمینی ۱ مدرسه حکمت طبقه دوم مدرس ۲۰۲ یکشنبهها ۱۲-۱۰
۶۳ روحی   ابوالفضل فلسفه دین و کلام جدید مدرسه عالی امام خمینی ۱ مدرسه حکمت طبقه دوم مدرس ۲۰۲ دوشنبهها ۱۲-۱۰
۶۴ زرافشانی  علیرضا بدایه الحکمه حرم مطهر حضرت معصومه۳ هرروز ۱۰-۹
۶۵ زرافشانی علیرضا نهایه الحکمه حرم مطهر حضرت معصومه۳ هرروز ۱۲-۱۱
۶۶ زمانی قمشه‌ای   علی اسفار جلد ۹ مدرسه فیضیه،  مدرس ۳ هرروز ۱۱-۱۰
۶۷ زمانی قمشه‌ای  علی تحریر اقلیدس بنیاد علوم وحیانی اسراء (۴۵ متری عماریاسر) یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۸-۱۷
۶۸ زمانی قمشه‌ای علی آیات نجومی قرآن مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی- نجومی (خ گلستان کوچه۱۱) هرروز ۱۸-۱۷
۶۹ زنجیر زن حسینی  میثم الهیات شفاء (از ابتداء) مدرسه امام کاظم ساختمان امام جواد۷، مدرس ۱۰۱ هرروز ۱۱-۱۰
۷۰ زنجیر زن حسینی  میثم فصوص الحکم (فص یوسفیه) مدرسه امام کاظم۷ ساختمان امام جواد۷، مدرس ۱۰۱ هرروز ۱۲-۱۱
۷۱ داودی  علی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه علمیه کرمانیها (خیابان ارم) مدرس ۱۰۲ هرروز ۱۲-۱۱
۷۲ دلپذیر    جواد نهایه الحکمه مسجد آیت الله جوادی آملی هرروز ۱۱-۱۰
۷۳ سخاوتیان  سید امیر نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرس صاحب الزمانf (بلوار نیایش کوچه۶) هرروز یک ساعت بعد از نماز مغرب
۷۴ سعیدی حسینی  سیدمحمدحسین شرح اشارات نمط ۱ مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی( فتوت) خ شهیدان اخلاقی هرروز ۱۰-۹
۷۵ سعیدی حسینی  سیدمحمدحسین نهایه الحکمه (از ابتداء) مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی( فتوت) خ شهیدان اخلاقی هرروز ۹-۸
۷۶ سلیمانی امیری  عسکری درس خارج منطق(ادامه سال قبل) مدرس صاحب الزمانf (بلوار نیایش کوچه۶) هرروز ۸-۷
۷۷ سلیمانی امیری عسکری نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه انوار طاها (خ، معلم، کوه ۱۲) هرروز ۹-۸
۷۸ سوری  روح‌اللّه شرح منظومه مدرسه امام کاظم۷، ساختمان امام جواد۷، مدرس ۲۰۵ هرروز ۱۲-۱۱
۷۹ شاکری   رضا شرح منظومه(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت، مدرس ۴ هرروز ۹-۸
۸۰ شاه آبادی محمد مهدی بدایه الحکمه مسجد حضرت خدیجه (میدان معلم) هرروز ۸-۷
۸۱ شکریان   اسداللّٰه نهایه الحکمه ( پایه نهم) مدرسه سعادت، مدرس ۱۰ هرروز ۹-۸
۸۲ شکریان    اسداللّٰه شواهد الربوبیه مدرسه سعادت، مدرس ۱۰ شنبه تا دوشنبه ۱۰-۹
۸۳ شکریان   اسداللّٰه اشارات نمط دهم مدرسه سعادت، مدرس ۱۰ سه شنبه و چهارشنبه ۱۰-۹
۸۴ شهسواری   حسین نهایه الحکمه (پایه دهم) مسجد آیت‌الله جوادی آملی هرروز ۸-۷
۸۵ شیروانی  علی اسفار جلد ۱ (ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هرروز ۹-۸
۸۶ صداقت  مهدی نهایه الحکمه (مرحله ششم) مدرسه امام کاظم۷ هرروز ۱۲-۱۱
۸۷ ضیایی  سجاد بدایه الحکمه مرکز تخصصی فلسفه اسلامی، مدرس ۱ هرروز ۸-۷
۸۸ ضیایی  سجاد نهایه الحکمه مرکز تخصصی فلسفه اسلامی، مدرس ۱ هرروز ۹-۸
۸۹ طباطبایی  سیدعلی اسفار جلد ۹ مدرسه فیضیه مدرس حضرت معصومه۳ هرروز بعد از نماز مغرب و عشاء
۹۰ طباطبایی   سیدعلی اشارات نمط هشتم موسسه اسراء(۴۵ متری عماریاسر) شنبه تا سه شنبه ۱۸-۱۷
۹۱ طباطبایی پور  سیدمحمد نهایه الحکمه(پایه دهم) مدرسه فیضیه، مدرس ۳۱ هرروز ۱۰-۹
۹۲ طباطبایی پور سیدمحمد نهایه الحکمه(پایه دهم) مدرسه سعادت، مدرس ۸ هرروز ۹-۸
۹۳ طباطبایی پور  سیدمحمد آشنایی با کلام اسلامی مجتمع امام خمینی، مجتمع حکمت یکشنبه ها ۱۲-۱۰
۹۴ عابدینی محمدرضا اسفار جلد ۸(نفس) درالعلم  امام حسن ۷ هرروز یک ساعت ونیم به مغرب
۹۵ عابدینی   محمدرضا تفسیر المیزان (جلد ۴)سوره آل  عمران دارالقرآن علامه طباطبایی هرروز ۱۲-۱۱
۹۶ عابدینی   محمدرضا الانسان قبل الدنیا دارالقرآن علامه طباطبایی یکشنبه ها (دوجلسه) یک ساعت قبل و بعد ازنماز ظهر و عصر
۹۷ عابدینی  محمدرضا اصول کافی، کتاب الحجه دارالقرآن علامه طباطبایی شنبه و چهارشنبه ۱۳:۴۵-۱۲:۴۵
۹۸ عارفی  محمد مهدی نهایه الحکمه (پایه نهم) مدرسه کرمانی ها مدرس ۱۰۲ هرروز ۱۰-۹
۹۹ عباسی   محمد بدایه الحکمه مدرسه فاطمی (کلهری ۱۲) هرروز ۱۲-۱۱
۱۰۰ عباسی  محمد تفسیر موضوعی قرآن مؤسسه باب الرضا ۷(کوچه ممتاز کوچه۵) شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹
۱۰۱ عباسی  محمد نهایه الحکمه (از ابتداء) مؤسسه باب الرضا ۷مدرس ۳(کوچه ممتاز کوچه۵) شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰
۱۰۲ عباسی قاسم بدایه الحکمه دفتر آیت الله جوادی آملی مدرس ۱ هرروز ۱۰-۹
۱۰۳ علی‌زاده   اسداللّٰه نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه سعادت، مدرس۶ هرروز ۹-۸
۱۰۴ علیزاده اصل طاهر نهایه الحکمه (پایه نهم) مدرسه الهادی،  مدرس ۶ هرروز ۹-۸
۱۰۵ علیزاده اصل  طاهر نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه الهادی،  مدرس ۶ هرروز ۱۱-۱۰
۱۰۶ علوی تبار   سینا نهایه الحکمه (از ابتداء) مرکز علمی تربیتی شهرک مهدیه شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۱۰۷ علوی تبار    سینا محاضرات فی الهیات (پایه هفتم) مرکز علمی تربیتی شهرک مهدیه چهارشنبه ها ۸-۷
۱۰۸ علوی تبار  سینا محاضرات فی الهیات (پایه هشتم) مرکز علمی تربیتی شهرک مهدیه چهارشنبه ها ۹-۸
۱۰۹ غفاری   ابوالحسن اسفار جلد ۹ شهرک مهدیه (مجتمع آموزشی شهید حقانی) هرروز ۸-۷
۱۱۰ غفاری   ابوالحسن علیت و تطور آن مؤسسه اسراء شنبه ها ۱۸-۱۵
۱۱۱ غفاری ابوالحسن مبحث معاد (از باب عاشر اسفار جلد ۹) مرکز تخصصی فلسفه پنج شنبه‌ها ۱۲-۱۰
۱۱۲ فرحانی      علی نهایه الحکمه (از ابتداء)س مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا دوشنبه یک ساعت به غروب
۱۱۳ فرحانی    علی حکمت الاشراق مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ سه شنبه و چهارشنبه یک ساعت به غروب
۱۱۴ فریدونی  محمدمهدی بدایه‌الحکمه (از ابتدا) مدرس صاحب الزمانf (بلوار نیایش کوچه۶) شنبه تا دوشنبه ۸-۷
۱۵ فریدونی  محمدمهدی نهایه الحکمه(پایه دهم) مدرس صاحب الزمانf (بلوار نیایش کوچه۶) سه شنبه تا پنج شنبه ۸-۷
۱۱۶ فریدونی  محمدمهدی محاضرات فی الالهیات (پایه هشتم) مدرس صاحب الزمانf (بلوار نیایش کوچه۶) پنج شنبه‌ها ۹-۸
۱۱۷ فیاضی    غلامرضا اسفار جلد۲ (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹
۱۱۸ قادری سید رضی نهایه الحکمه (مرحله الثامنه) مدرسه فیضیه، حجره ۲۲ هرروز ۱۰-۹
۱۱۹ قربانی  یوسف شرح منظومه (حکمت)  مدرسه سعادت شعبه ۲ دفتر آیت‌الله جوادی آملی شنبه، یکشنبه ۹-۸
۱۲۰ قربانی  یوسف الهیات شفاء (مقاله اول) مدرسه سعادت شعبه ۲ دفتر آیت الله جوادی آملی سه شنبه ها ۹-۸
۱۲۱ قربانی  یوسف نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرس مسجد امام حسن عسگری (میدان آستانه) شنبه تا دوشنبه ۱۲-۱۱
۱۲۲ قربانی  یوسف فلسفه اصول فقه مدرس مسجد امام حسن عسگری۷ (میدان آستانه) سه شنبه ها ۱۲-۱۱
۱۲۳ قهستانی   سید امیرمعصوم بدایه الحکمه مدرسه عترت (میدان روح انتهای کوچه ۱۷، کوچه ارگ) هرروز دوساعت به غروب
۱۲۴ قهستانی  سید امیرمعصوم نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه عترت (میدان روح انتهای کوچه ۱۷، کوچه ارگ) هرروز ۱۲-۱۱
۱۲۵ کاویانی    محمد صادق نهایه الحکمه (مرحله هشتم) موسسه امام صادق ۷ (پردیسان) نمازخانه هرروز بعد از نمار مغرب و عشاء
۱۲۶ کریمی   حسین بدایه الحکمه مدرسه فقه و علوم انسانی مدرس۲۰۸(صدوقی فاز ۳) هرروز دو ساعت به غروب
۱۲۷ کریمی   حسین بدایه الحکمه مدرسه صاحب الامرf (پشت بیت امام)مدرس ۱ هرروز ۱۲-۱۱
۱۲۸ کریمی  محمدرضا نهایه الحکمه (از ابتداء) دفتر آیت الله جوادی آملی هرروز ۱۰-۹
۱۲۹ کیانی    میثم بدایه الحکمه مدرسه سعادت،  مدرس ۱۳ هرروز ۱۲-۱۱
۱۳۰ گرجیان   محمدمهدی اسفار جلد ۸(از ایتداء) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۱۳۱ گرجیان   محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه‌ها ۸-۷
۱۳۲ گرجیان  محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مؤسسه فاطمه الزهرا۳ (غیر ایرانی‌ها) چهارشنبه‌ها بعد از نمار مغرب و عشاء
۱۳۳ لشکری   ابوذر نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه آیت الله بروجردی(خان) هرروز ۱۴-۱۳
۱۳۴ لشکری  ابوذر نفس شفاء(مقاله سوم) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۹ هرروز ۹-۸
۱۳۵ محمدی مطلوب‌                                      حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه فیضیه،  مدرس ۴ هرروز ۱۲-۱۱
۱۳۶ محمدی مطلوب   ‌حسین کشف المراد – به زبان اردو مسجد اعظم هرروز بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۳۷ محمدی مطلوب  حسین اسفار جلد ۱ مدرسه فیضیه،  مدرس ۴ هرروز یک ساعت به غروب
۱۳۸ محمدی  محمد حسن بدایه الحکمه موسسه عالی فقه و علوم اسلامی هرروز ۱۷-۱۶
۱۳۹ محمدی   محمد حسن برهان شفاء مدرسه سعادت شنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۴۰ مصطفی پور  محمد رضا نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه سعادت،  مدرس ۲ هرروز ۹-۸
۱۴۱ مصطفی پور  محمد رضا تفسیر سوره یونس مدرسه سعادت،  مدرس ۲ هرروز ۱۰-۹
۱۴۲ معلمی   حسن الشواهد الربوبیه (مشهد الاول) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه ها یک ساعت به غروب
۱۴۳ منصوری   مهدی حرکت در حکمت متعالیه با محوریت نهایه الحکمه مسجد آیت الله جوادی آملی هرروز ۱۲-۱۱
۱۴۴ منصوری   مهدی الهیات بالمعنی الاخص(توحید الهی) در حکمت متعالیه با محوریت  نهایه الحکمه مسجد آیت الله جوادی آملی هرروز بعد از نماز ظهر وعصر
۱۴۵ منصوری    مهدی نفس‌شفاء(مقاله اولی) مسجد آیت الله جوادی آملی چهارشنبه، پنج‌شنبه ۱۰-۸
۱۴۶ موسویان    سید عباس کشف المراد منزل(۲۰متری امام حسین،  قرنی ۲، پلاک ۲۵۷) هرروز ۱۹-۱۸
۱۴۷ موسویان    سید عباس کتاب الانسان (علامه طباطبایی) منزل(۲۰متری امام حسین،  قرنی ۲، پلاک ۲۵۷) هرروز ۲۰:۳۰-۱۹:۳۰
۱۴۸ موسویان   سید عباس کتاب الانسان (علامه طباطبایی) منزل(۲۰متری امام حسین،  قرنی ۲، پلاک ۲۵۷) هرروز ۱۵:۳۰-۱۴:۳۰
۱۴۹ موسویان   سید عباس تفسیر منزل(۲۰متری امام حسین،  قرنی ۲، پلاک ۲۵۷) هرروز ۱۹-۱۸
۱۵۰ نائیجی    محمدحسین فصوص الحکم چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۸-۷
۱۵۱ نائیجی    محمدحسین اسفار جلد۱ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸
۱۵۲ نبویان     سید اباذر نهایه الحکمه (مرحله هشتم) درالعلم  امام حسن ۷(جنب مسجد سلماسی)، مدرس ۹ یکشنبه تا سه‌شنبه ۸-۷
۱۵۳ هلالیان    سعید فلسفه فلسفه(مقدماتی) مسجد آیت‌الله جوادی آملی، مدرس ۵ دوشنبه ها ۱۲-۱۱
۱۵۴ هلالیان    سعید بدایه الحکمه مسجد آیت‌الله جوادی آملی، مدرس ۵ دوشنیه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۱۵۵ یزدان‌پناه سیدید‌اللّٰه تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی یکشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۱
۱۱۵۶ یزدان‌پناه سیدید‌اللّٰه خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰
۱۵۷ یزدان‌پناه  سیدید‌اللّٰه اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) مؤسسه نفحات، خ عطاران، کوچه ۸، فرعی اول یکشنبه‌ها دو جلسه قبل و بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۵۸ یزدان‌پناه   سیدید‌اللّٰه حکمت عملی مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی چهارشنبه‌ها ۱۲-۱۰:۳۰
۱۵۹ یوسفی   محمدتقی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷؛ ساختمان امام جواد۷، مدرس ۳۰۶ هرروز ۸-۷
ردیف آقایان اساتید موضوعات ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مکان زمان توضیحات
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌ زاده   مجید نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه دارالشفاء، مدرس ۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ ۹/۷/۱۴۰۱
۲ ابوالقاسم‌ زاده   مجید معرفت شناسی مدرسه دارالشفاء، مدرس ۳ چهارشنبهها ۸-۷ ۴/۸/۱۴۰۱
۳ آسیایی‌فرد   محمد امین نهایه الحکمه مسجد جامع قم (مدرسه عالی جهانگیرخان) شنبه تا سهشنبه و پنجشنبه ۱۴-۱۳ ۹/۷/۱۴۰۱
۴ آسیایی‌فرد   محمد امین شرح هدایه اثیریه (جلد۲) مسجد جامع قم (مسجد کهنه) شنبه تا سهشنبه و پنجشنبه ۱۷-۱۶ ۹/۷/۱۴۰۱
۵ احمد خانبیگی    مهدی آموزش فلسفه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی (مجتمع صدق فاز ۳) هرروز ۸-۷ ۹/۷/۱۴۰۱
۶ اعلائی بنابی     علی الشواهد الربوبیه (مشهد۱شاهد۳) بنیاد علوم وحیانی اسراء)۴۵ متری عمارو یاسر) دوشنبه تا چهارشنبه ۱۷-۱۵ ۱۱/۷/۱۴۰۱
۷ اعلائی بنابی      علی اسفار جلد ۸ (الباب الرابع) مرکز پژوهشها الزهرا۳ (بلوار شهید منتظری) سه‌شنبه و چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء ۱۹/۷/۱۴۰۱
۸ افشارپور         مجتبی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه فقهی علی بن موسی الرضاٰ۷، مدرس۱ هر روز ۱۷-۱۶ ۹/۷/۱۴۰۱
۹ افشارپور         مجتبی محاضرات فی الالهیات (نبوت) مدرس صاحب الزمانf (میدان روح الله) دوشنبه‌ها ۱۶-۱۵ ترم دوم
۱۰ افشارپور        مجتبی انسان‌شناسی در حکمت متعالیه مدرس صاحب الزمانf (میدان روح الله) چهارشنبهها بعد از نماز مغرب و عشاء ۱۰/۷/۱۴۰۱
۱۱ افشاگر     احمد زکی نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه امام کاظم۷ مدرس ۲۰۵ هر روز ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۱۲ امینی‌نژاد     علی اسفار جلد ۶ (از ابتدا) مدرسه امام کاظم۷،  مدرس۷ شنبه تا سه‌شنبه ۱۰-۹ ۹/۷/۱۴۰۱
۱۳ امینی‌نژاد    علی اسفار جلد ۴ مدرسه امام کاظم۷،  مدرس۷ چهارشنبه‌ها ۱۰-۸ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۱۴ انبیایی    محسن بدایه الحکمه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی (مجتمع صدق فاز ۳) هر روز ۱۲-۱۱ ۵/۶/۱۴۰۱
۱۵ انبیایی     محسن کلام قدیم بنیاد مهدی موعودf(کوچه بیگدلی) دوشنبه‌ها ۱۲-۱۱ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۱۶ انبیایی    محسن کلام جدید بنیاد مهدی موعودf (کوچه بیگدلی) دوشنبه‌ها بعد از نماز ظهر وعصر ۱۰/۷/۱۴۰۱
۱۷ انتظام     سید محمد اشارات نمط چهارم مدرسه فیضیه مدرس ۹ چهارشنبه و پنج شنبه ۱۰-۸ ۱۱/۸/۱۴۰۱
۱۸ ایزدی یزدان‌آبادی مصطفی بدایه الحکمه مسجد آیت‌اللّٰه جوادی آملی مدرس ۵ هر روز ۱۰-۹ ۹/۷/۱۴۰۱
۱۹ پارسانیا     حمید اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه‌شنبه ۸-۷ ۹/۷/۱۴۰۱
۲۰ پارسانیا    حمید شرح اصول کافی (توحید) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه‌ها ۸-۷ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۲۱ پارسانیا    حمید باز خوانی انتقادی کتاب سنجش خرد عتبه عباسیه یکشنبه وچهارشنبه ۱۹-۱۷ (با هماهنگی استاد)
۲۲ تحریری   محمد باقر شرح نهج‌البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها یک ساعت به غروب ۲/۷/۱۴۰۱
۲۳ جوادی آملی   مرتضی اسفار جلد ۱ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هر روز ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۲۴ جوادی گیلانی  محمد هادی الهیات شفاء (مقاله سوم) مدرسه امام کاظم۷؛ ساختمان امام رضا۷ پنجشنبهها بعد از نماز ظهر و عصر ۱۴/۷/۱۴۰۱
۲۵ جوادی گیلانی   محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه مدرس ۱۳ هرروز بعد از نماز ظهر و عصر ۹/۷/۱۴۰۱
۲۶ جوادی گیلانی   محمد هادی اسفار جلد ۱(مواد ثلاث) مدرسه فیضیه مدرس ۱۳ هرروز ۱۲-۱۱ ۹/۷/۱۴۰۱
۲۷ حبیبیان     علی نهایه الحکمه مدرسه خاتم الانبیاء(طبقه سوم) هرروز ۱۲-۱۱ ۹/۷/۱۴۰۱
۲۸ حبیبیان      علی بدایه الحکمه مدرسه خاتم الانبیاء(طبقه سوم) هرروز ۸-۷ ۹/۷/۱۴۰۱
۲۹ حشمت‌پور  محمدحسین منطق شفاء (جدل) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هر روز ۸-۷ ۹/۷/۱۴۰۱
۳۰ حشمت‌پور    محمدحسین اسفار جلد ۷ مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هر روز ۹-۸ ۹/۷/۱۴۰۱
۳۱ حشمت‌پور    محمدحسین منطق شفاء (معقولات) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۰-۹ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۳۲ حشمت‌پور   محمدحسین شرح منظومه(حکمت) مدرسه حضرت آیت‌اللّٰه بروجردی۱ (خان) هر روز ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۳۳ حشمت‌پور  محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد ۳) ساختمان ناشران، طبقه ۶ پنج‌شنبه‌ها ۹ – ۷:۳۰ ۱۴/۷/۱۴۰۱
۳۴ حشمت‌پور  محمدحسین شرح منازل السائرین ساختمان ناشران، طبقه ۶ پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۹ ۱۴/۷/۱۴۰۱
۳۵ خسروبیگی  مهدی بدایه الحکمه مصلی قدس هرروز ۱۰-۹ ۱۶/۷/۱۴۰۱
۳۶ خیاط‌زاده        مهدی بدایه الحکمه مدرسه تخصصی امام حسین۷ (کوچه آمار) هر روز ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۳۷ خیاط‌زاده      مهدی شرح منظومه (از ابتدای منطق ) مدرسه اما م کاظم۷، مدرسه ۲۱۳ سه شنبه تا پنج شنبه ۱۲-۱۱ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۳۸ ربانی‌گلپایگانی   علی خارج علم کلام،  بررسی و نقد مسیر پیامبری مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۳۹ ربانی‌گلپایگانی  علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰ ۱۳/۷/۱۴۰۱
۴۰ رسالتی    سعید بدایه الحکمه مصلی قدس هرروز ۱۲-۱۱ ۹/۷/۱۴۰۱
۴۱ رسالتی     سعید نهایه الحکمه ( پایه نهم ) پردیسان مسجد حضرت زینب۳ هرروز یک ساعت به غروب ۹/۷/۱۴۰۱
۴۲ رمضانی   حسن مصباح الانس (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت به مغرب ۹/۷/۱۴۰۱
۴۳ رمضانی     حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌ تا دوشنبه ۸-۷ ۹/۷/۱۴۰۱
۴۴ رمضانی    حسن شرح الاسماء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۸-۷ ۱۲/۷/۱۴۰۱
۴۵ روحی    ابوالفضل کلام تطبیقی بین مذاهب مدرسه حکمت و دین پژوهی(میدان جهاد) یکشنبهها ۱۰:۳۰-۹  
۴۶ روحی   ابوالفضل تاریخ کلامی معاصر مدرسه حکمت و دین پژوهی(میدان جهاد) یکشنبهها ۱۲-۱۰:۳۰  
۴۷ روحی    ابوالفضل اندیشه های کلامی معاصر مدرسه بنت الهدی دوشنبهها ۱۲-۱۰  
۴۸ زمانی قمشه‌ای    علی اسفار جلد ۹ مدرسه فیضیه،  مدرس ۳ هر روز ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۴۹ زمانی قمشه‌ای   علی تحریر اقلیدس بنیاد علوم وحیانی اسراء (۴۵ متری عمارو یاسر) یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۷-۱۶ ۹/۷/۱۴۰۱
۵۰ زمانی قمشه‌ای   علی آیات نجومی قرآن مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی- نجومی (خ گلستان کوچه۱۱) چهارشنبه‌ها ۱۸-۱۷ ۹/۷/۱۴۰۱
۵۱ سربخشی    محمد آموزش فلسفه آنلاین شنبه و یکشنبه ۱۷  
۵۲ سربخشی    محمد نهایه الحکمه (از مرحله ۹) آنلاین دوشنبه و چهارشنبه ۱۷  
۵۳ سعیدی حسینی سیدمحمدحسین بدایه الحکمه مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی( فتوت) خ شهیدان اخلاقی هر روز ۹-۸ ۹/۷/۱۴۰۱
۵۴ سلیمانی امیری  عسکری درس خارج منطق مدرس صاحب‌الزمانf(میدان روح الله) هر روز ۸-۷  
۵۵ سوری    روح‌اللّه شرح الاشارات و التنبیهات (نمط هشتم) مدرسه امام کاظم۷؛ ساختمان امام جواد۷ مدرس ۳۰۵ هر روز ۹-۱۱ ۹/۷/۱۴۰۱
۵۶ شاکری  رضا شرح منظومه (وجود ذهنی) مدرسه سعادت، مدرس ۴ هر روز ۹-۸ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۵۷ شریفی   حسام‌الدین شناخت مبانی و اصول حکمت عملی متعاقباً اعلام میگردد    
۵۸ شکریان  اسداللّٰه اشارات بوعلی نمط هشتم مدرسه سعادت، مدرس ۱۳ هر روز ۱۰-۹ ۹/۷/۱۴۰۱
۵۹ شهسواری   حسین نهایه الحکمه (از ابتداء) مسجد آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا دوشنبه ۱۲-۱۱ ۹/۷/۱۴۰۱
۶۰ شیروانی     علی اسفار جلد ۱ (ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۴-۱۳ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۶۱ طباطبایی   سیدعلی اسفار جلد ۸ مدرسه فیضیه هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء ۹/۷/۱۴۰۱
۶۲ طباطبایی  سیدمحمد نهایه الحکمه(علت و معلول) مدرسه فیضیه، مدرس ۳۱ هر روز ۹-۸ ۹/۷/۱۴۰۱
۶۳ طباطبایی    سیدمحمد نهایه الحکمه (علت و معلول) مدرسه سعادت، مدرس ۲۸ هر روز ۱۰-۹ ۹/۷/۱۴۰۱
۶۴ عابدینی      محمدرضا اسفار جلد ۷ درالعلم  امام حسن ۷(جنب مسجد سلماسی) یکشنبه تا  چهارشنبه یک ساعت و نیم به غروب ۱۰/۷/۱۴۰۱
۶۵ عابدینی  محمدرضا تفسیر المیزان (اواخر جلد ۳)سوره آل  عمران دارالقرآن علامه طباطبایی سه روز در هفته یک ساعت به ظهر ۹/۷/۱۴۰۱
۶۶ عابدینی  محمدرضا الانسان قبل الدنیا دارالقرآن علامه طباطبایی دوروز در هفته یک ساعت به ظهر ۹/۷/۱۴۰۱
۶۷ عابدینی  محمدرضا اصول کافی کتاب الحجه دارالقرآن علامه طباطبایی یکشنبه و سهشنبه بعد از نماز ظهر و عصر ۹/۷/۱۴۰۱
۶۸ عزیزی علویجه   مصطفی نهایه الحکمه (به زبان عربی) جامعه آل‌البیت العالمیه(خیابان سمیه روبروی مخابرات) هر روز ۹-۸  
۶۹ عسگرلو     حسین بدایه الحکمه مدرسه کرمانی‌ها،  همکف، مدرس ۱۰۱ هر روز ۹-۸ ۹/۷/۱۴۰۱
۷۰ علیزاده    اسداللّٰه نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه سعادت، مدرس ۲ هر روز ۹-۸  
۷۱ فاضل گلپایگانی  محمدحسن تفسیر سوره آل‌عمران مدرسه آیت‌اللّٰه گلپایگانی۱ چهارشنبه ۸-۷ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۷۲ فاضل گلپایگانی   محمدحسن شرح نهج البلاغه ( خطبه ۱۰۱) مدرسه آیت‌اللّٰه گلپایگانی۱ چهارشنبه ۸-۷  
۷۳ فاضل گلپایگانی  محمدحسن عرفان اهل بیتی ( ادامه سال قبل) مدرسه فیضه مدرس امام۱ هرروز ۱۲-۱۱  
۷۴ فرحانی     علی نهایه الحکمه مدرسه فیضیه هر روز یک ساعت به غروب  
۷۵ فرحانی   علی شرح اشارات (نفس) فیضیه هر روز دوساعت به غروب  
۷۶ فریدونی  محمدمهدی بدایه‌الحکمه (از ابتدا) مدرس صاحب الزمانf، مدرس ۱۱ شنبه تا دوشنیه بعد ازنماز عصر ۱۶/۷/۱۴۰۱
۷۷ فریدونی   محمدمهدی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرس صاحب الزمانf، مدرس ۱۱ سه‌شنبه تا پنج‌شنبه بعد ازنماز عصر ۱۹/۷/۱۴۰۱
۷۸ فریدونی   محمدمهدی محاضرات فی الالهیات (پایه هفتم) مدرس صاحب‌الزمانf، مدرس ۱۱ پنج‌شنبه‌ها ۱۲-۱۱ ۲۱/۷/۱۴۰۱
۷۹ فیاضی    غلامرضا اسفار جلد۲ (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱ شنبه تا سه‌شنبه ۱۰-۹ ۹/۷/۱۴۰۱
۸۰ گرجیان   محمدمهدی اسفار جلد ۷ (الموقف التاسع) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه‌شنبه ۸-۷ ۹/۷۱۴۰۱
۸۱ گرجیان   محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه‌ها ۸-۷ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۸۲ گرجیان    محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرس صاحب‌الزمانf چهارشنبه‌ها ۹-۸ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۸۳ گرجیان   محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مؤسسه فاطمه الزهرا۳ (غیر ایرانی‌ها) سه‌شنبه‌ها بعد از نماز مغرب و عشاء ۱۲/۷/۱۴۰۱
۸۴ محمدی مطلوب‌  حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرس مولی الموحدین۷ هر روز ۱۱-۱۰  
۸۵ محمدی مطلوب  حسین کشف المراد – به زبان اردو مسجد اعظم هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء  
۸۶ محیطی اردکان محمد علی بدایه‌الحکمه (تدریس به زبان عربی) جامعه آل‌البیت العامیه، مدرس ۲۰۳ (خیابان سمیه روبروی مخابرات) هر روز ۸-۷  
۸۷ معلمی    حسن الشواهد الربوبیه (مشهد الاول) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبهها ۱۸-۱۶:۳۰ ۲۷/۷/۱۴۰۱
۸۸ منصوری    مهدی وحی و نبوت در حکمت متعالیه میدان معلم، کوچه شهیدین، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک ۸۴، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه ۷:۱۵-۶:۳۰ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۸۹ منصوری  مهدی الهیات بالمعنی الاخص در حکمت متعالیه با محوریت  نهایه الحکمه میدان معلم، کوچه شهیدین ، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک ۸۴، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت به نماز ظهر و عصر ۱۰/۷/۱۴۰۱
۹۰ منصوری  مهدی تشکیک در حکمت متعالیه با محوریت  نهایه الحکمه میدان معلم، کوچه شهیدین ، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک ۸۴، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه بعد از نماز ظهر و عصر ۱۰/۷/۱۴۰۱
۹۱ منصوری  مهدی نفس‌شناسی در حکمت متعالیه با محوریت مشهد سوم الشواهد الربوبیه میدان معلم، کوچه شهیدین ، آخر کوچه، (سه راهی) بسمت راست، نبش کوچه چهار ، پلاک ۸۴، زیر زمین شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر ۱۰/۷/۱۴۰۱
۹۲ نائیجی محمدحسین تمهید القواعد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هر روز ۹-۸ ۹/۷/۱۴۰۱
۹۳ نائیجی  محمدحسین اسفار جلد۱ چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هر روز ۱۰-۹ ۹/۷/۱۴۰۱
۹۴ نائیجی  محمدحسین شرح تجرید الاعتقاد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هر روز ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۹۵ نبویان    سید اباذر نهایه الحکمه (از ابتداء) درالعلم  امام حسن ۷(جنب مسجد سلماسی) ، مدرس ۷ هرروز ۸-۷ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۹۶ هاشمی   سید محمد بدایه الحکمه مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی (مجتمع صدق فاز ۳) هرروز ۱۰-۹ ۱۵/۶/۱۴۰۱
۹۷ یزدان‌پناه سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۲-۱۱ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۹۸ یزدان‌پناه سیدید‌اللّٰه خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی شنبه تا سه‌شنبه ۱۱-۱۰ ۹/۷/۱۴۰۱
۹۹ یزدان‌پناه  سیدید‌اللّٰه اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه ۸، فرعی اول یکشنبه و سه‌شنبه یک ساعت به اذان مغرب ۱۰/۷/۱۴۰۱
۱۰۰ یزدان‌پناه سیدید‌اللّٰه حکمت عملی مسجد حضرت آیت‌اللّٰه جوادی آملی جهارشنبه‌ها ۱۲-۱۰:۳۰ ۲۰/۷/۱۴۰۱
۱۰۱ یوسفی                                  محمدتقی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم۷؛ ساختمان امام رضا۷، مدرس ۲۱۳ هر روز ۹-۸ ۱۰/۷/۱۴۰۱
ردیف اساتید آقایان موضوعات مکان زمان نحوه برگزاری تاریخ شروع
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌زاده    مجید نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۶ هرروز ۸-۷ مجازی ۱۳/۶/۱۴۰۰
۲ اسحاق‌نیا    سید‌رضا اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب حضوری  
۳ اعلائی بنابی                                        علی نهایه الحکمه (از ابتداء) پژوهشکده الزهراء۳(بلوار بهار، نبش کوچه ۱۶) شنبه تا دوشنبه ۱۴-۱۳ مجازی ۱۶/۶/۱۴۰۰
۴ اعلائی بنابی                                        علی اسفار جلد ۸ پژوهشکده الزهراء۳ (بلوار بهار، نبش کوچه ۱۶) سه شنبه تا پنج شنبه ۱۴-۱۳ مجازی ۱۶/۶/۱۴۰۰
۵ افشارپور                                          مجتبی نهایه الحکمه (مرحله الثامنه) مدرسه دارالعلم امام حسن۷ مدرس ۱۲ هرروز ۱۲-۱۱ مجازی ۲۰/۶/۱۴۰۰
۶ افشارپور                                          مجتبی محاضرات فی الالهیات(نبوت) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۱۱ چهارشنبه ها بعد از نماز عصر مجازی ۲۴/۶/۱۴۰۰
۷ افشارپور                                          مجتبی نهایه الحکمه (المرحله الثانیه عشر ) مدرس صاحب الزمان۷مدرس ۱۳ هرروز یک ساعت به غروب مجازی ۲۰/۶/۱۴۰۰
۸ افشاگر                                         احمد زکی نهایه الحکمه (پایه نهم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۱۰۳ هرروز ۱۱-۱۰ مجازی ۱۷/۶/۱۴۰۰
۹ افشاگر                                        احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۳ پنج شنبه ها ۱۲-۱۱ مجازی ۱۸/۶/۱۴۰۰
۱۰ امینی‌نژاد                                              علی اسفار جلد ۳ (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۷ هرروز ۱۰-۹ حضوری و مجازی ۱۴/۶/۱۴۰۰
۱۱ امینی‌نژاد                                              علی نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۷ هرروز ۱۲-۱۱ حضوری و مجازی ۱۴/۶/۱۴۰۰
۱۲ پارسانیا                                                 حمید اسفار جلد ۶ (علم و ادب) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ حضوری و مجازی ۲۴/۷/۱۴۰۰
۱۳ پارسانیا                                                 حمید شرح اصول کافی (کتاب علم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه ها ۸-۷ حضوری و مجازی ۲۱/۷/۱۴۰۰
۱۴ پارسانیا                                                 حمید بازخوانی انتقادی کتاب سنجش خرد یا نقد عقل محض کانت عتبه عباسیه یکشنبه وچهارشنبه ۱۹-۱۷ (با هماهنگی استاد)  
۱۵ تحریری                                     محمد باقر شرح نهج البلاغه(خطبه ۸۳، غراء) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب حضوری و مجازی ۱۸/۶/۱۴۰۰
۱۶ جوادی آملی                                   مرتضی اسفار جلد ۱ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۱۱-۱۰ مجازی ۱۷/۷/۱۴۰۰
۱۷ جوادی گیلانی                      محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ شنبه ها ۱۲-۱۱ مجازی و حضوری ۲۰/۶/۱۴۰۰
۱۸ جوادی گیلانی                      محمد هادی اشارات نمط ۱۰ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱ مجازی و حضوری ۲۰/۶/۱۴۰۰
۱۹ جوادی گیلانی                      محمد هادی الالهیات الشفاء (المقاله الثانیه) مدرسه امام کاظم۷، ساختمان امام رضا۷، طبقه همکف پنج شنبه ها ۱۲-۱۰ مجازی و حضوری ۲۰/۶/۱۴۰۰
۲۰ جولائی‌فر                                         مجتبی محاضرات فی الهیات با تطبیق محتوایی کشف المراد مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۵ پنجشنبه‌ها ۱۰-۹ حضوری و مجازی ۲۵/۶/۱۴۰۰
۲۱ حسین زاده یزدی                             محمد معرفت‌شناسی تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ سه شنبه و چهارشنبه ۱۸-۱۶ حضوری و مجازی ۲۳/۶/۱۴۰۰
۲۲ حشمت‌پور                            محمدحسین منطق شفاء (سفسطه) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۸-۷ حضوری ومجازی ۱۳/۶/۱۴۰۰
۲۳ حشمت‌پور                            محمدحسین اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸ حضوری و مجازی ۱۳/۶/۱۴۰۰
۲۴ حشمت‌پور                            محمدحسین منطق شفاء (معقولات) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۱۰-۹ حضوری و مجازی ۱۴/۶/۱۴۰۰
۲۵ حشمت‌پور                            محمدحسین شرح منظومه مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰ حضوری و مجازی ۱۳/۶/۱۴۰۰
۲۶ حشمت‌پور                            محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد ۲) ساختمان ناشران طبقه ۶ پنج‌شنبه‌ها ۹۷:۳۰ حضوری و مجازی ۱۸/۶/۱۴۰۰
۲۷ حشمت‌پور                            محمدحسین شرح منازل السائرین ساختمان ناشران طبقه ۶ پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۹ حضوری و مجازی ۱۸/۶/۱۴۰۰
۲۸ ربانی‌گلپایگانی                                    علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰ حضوری و مجازی ۱۷/۷/۱۴۰۰
۲۹ ربانی‌گلپایگانی                                    علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰ حضوری و مجازی ۱۷/۷/۱۴۰۰
۳۰ رسالتی                                                 سعید بدایه الحکمه مصلی، شبستان یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه ۱۲-۱۱ مجازی ۱۸/۷/۱۴۰۰
۳۱ رسالتی                                                 سعید نهایه الحکمه (از ابتداء) پردیسان، مسجد حضرت زینب۳ شنبه، سه شنبه، چهارشنبه یک ساعت به غروب مجازی ۱۷/۷/۱۴۰۰
۳۲ رمضانی                                              حسن مصباح الانس( ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب حضوری ومجازی ۱۴/۶/۱۴۰۰
۳۳ رمضانی                                              حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه ۸-۷ حضوری ومجازی ۱۴/۶/۱۴۰۰
۳۴ رمضانی                                              حسن شرح الاسماء( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۸-۷ حضوری ومجازی ۱۴/۶/۱۴۰۰
۳۵ زمانی قمشه‌ای                                   علی اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۴ هرروز ۱۱-۱۰ حضوری ۱۸/۷/۱۴۰۰
۳۶ سخاوتیان                                    سید امیر محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۲ پنج‌شنبه‌ها ۹-۸ مجازی ۱/۷/۱۴۰۰
۳۷ سربخشی                                         محمد آموزش فلسفه آنلاین دوشنبه

سه شنبه

۱۵

۱۷

مجازی ۲۲/۶/۱۴۰۰
۳۸ سربخشی                                          محمد نهایه الحکمه (از مرحله ۶) آنلاین شنبه و یکشنبه ۱۷ مجازی ۲۱/۶/۱۴۰۰
۳۹ سربخشی                                         محمد نهایه الحکمه (از ابتداء) آنلاین دوشنبه و چهارشنبه ۱۷ مجازی ۲۲/۶/۱۴۰۰
۴۰ سعیدی حسینی           سیدمحمدحسین نهایه الحکمه (از ابتداء) خ شهید اخلاقی ـ  فرهنگ و تمدن توحیدی  مدرس ۲ هرروز ۹-۸ حضوری ۱۶/۶/۱۴۰۰
۴۱ سلیمانی امیری                            عسکری حکمت الاشراق (ادامه بحث مغالطات) مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۸-۷ حضوری ۱۸/۷/۱۴۰۰
۴۲ سوری                                           روح اللّه شرح الاشارات و التنبیهات (نمط ششم) مدرسه سعادت، مدرس ۵ هرروز ۸-۷ حضوری ومجازی ۱۸/۷/۱۴۰۰
۴۳ شاکری                                                  رضا شرح منظومه (از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس ۴ هرروز ۹-۸ حضوری و مجازی ۱۷/۶/۱۴۰۰
۴۵ شیروانی                                               علی اسفار جلد ۱ (ادامه سال قبل ) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه شنبه ۱۴-۱۳ حضوری ۱۸/۷/۱۴۰۰
۴۶ شیروانی                                               علی شرح فصوص قیصری پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شنبه و چهارشنبه ۱۴-۱۳ حضوری ۱۷/۷/۱۴۰۰
۴۷ صیدی                                                   امین بدایه الحکمه موسسه حقانی، شهرک مهدیه شنبه، سه شنبه، چهارشنبه ۱۷-۱۶ حضوری ۱/۷/۱۴۰۰
۴۸ صیدی                                                  امین جوهر النضید مدرسه لنگرودی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به غروب حضوری ۱/۷/۱۴۰۰
۴۹ طباطبایی                                      سیدعلی اسفار جلد ۸ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء مجازی ۳/۷/۱۴۰۰
۵۰ طباطبایی                                    سیدمحمد شرح منظومه (ابتداءحکمت) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۸ هرروز ۱۰-۹ حضوری و مجازی ۱۷/۷/۱۴۰۰
۵۱ طباطبایی                                    سیدمحمد شرح تجرید الاعتقاد مدرسه سعادت مدرس ۸ ۹-۸ حضوری و مجازی ۱۷/۷/۱۴۰۰
۵۲ غفاری                                        ابوالحسن اسفار جلد دوم(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه ، مدرس ۱۱ هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء مجازی ۲۷/۶/۱۴۰۰
۵۳ غفاری                                        ابوالحسن شواهد الربوبیه(المشهد الرابع) جامعه الزهرا۳ چهارشنبه،  پنج‌شنبه ۱۶۱۴، ۱۰۸ مجازی ۲۴/۶/۱۴۰۰
۵۴ فاضل  گلپایگانی                    محمدحسن تفسیر سوره آل عمران مدرسه آیت الله گلپایگانی۱، مدرس ۱۲ چهارشنبه‌ها ۸-۷ مجازی ۲۴/۶/۱۴۰۰
۵۵ فاضل گلپایگانی                     محمدحسن شرح نهج البلاغه( ادامه سال قبل) مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ چهارشنبه‌ها ۸-۷ مجازی ۲۴/۶/۱۴۰۰
۵۶ فاضل گلپایگانی                     محمدحسن عرفان اهل بیتی( ادامه سال قبل)ظ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء مجازی ۲۴/۶/۱۴۰۰
۵۷ فاضلی                                                    قادر اشارات نمط ۷ مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۰-۸ حضوری و مجازی ۵/۸/۱۴۰۰
۵۸ فربهی                                                  احمد بدایه الحکمه مدرسه امام حسین۷ هرروز ۸-۷ حضوری ۱۴/۶/۱۴۰۰
۵۹ فریدونی                                 محمدمهدی بدایه‌الحکمه (از ابتدا) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۱۳ شنبه تا دوشنبه دو ساعت به غروب مجازی ۲۰/۶/۱۴۰۰
۶۰ فریدونی                                 محمدمهدی محاضرات فی الالهیات مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۱۳ پنجشنبه‌ها ۱۱-۱۰ مجازی ۲۵/۶/۱۴۰۰
۶۱ فقیه                                             سید احمد آشنایی با منطق جدید مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۷ روزهای زوج ۱۷-۱۶ مجازی ۱۳/۶/۱۴۰۰
۶۲ فیاضی                                           غلامرضا اسفار جلد۲ (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹ حضوری و مجازی ۲۰/۶/۱۴۰۰
۶۳ فیاضی                                           غلامرضا مبانی حکمت متعالیه (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ چهارشنبه‌ها ۱۰-۹ حضوری و مجازی ۲۴/۶/۱۴۰۰
۶۴ گرجیان                                   محمدمهدی اسفار جلد ۷ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه‌شنبه ۸-۷ مجازی ۲۷/۶/۱۴۰۰
۶۵ گرجیان                                   محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه‌ها ۸-۷ مجازی ۳۱/۶/۱۴۰۰
۶۶ گرجیان                                   محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرس صاحب الزمان۷ چهارشنبه‌ها ۹-۸ مجازی ۳۱/۶/۱۴۰۰
۶۷ محمدی                               مطلوب‌حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه مولی الموحدین، مدرس۵ هرروز ۱۲-۱۱ مجازی ۵/۸/۱۴۰۰
۶۸ محمدی                               مطلوب‌حسین کشف المراد – به زبان اردو مسجد اعظم، شبستان سوم هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء مجازی ۵/۸/۱۴۰۰
۶۹ محیطی اردکان                          محمد علی بدایه‌الحکمه (تدریس به زبان عربی) جامعه آل البیت ۷ مدرس ۳۱۸ هرروز ۸-۷ حضوری ۲۰/۶/۱۴۰۰
۷۰ معلمی                                                 حسن الشواهد الربوبیه (ابتداء وجود ذهنی) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه‌ها ۱۰-۸ حضوری و مجازی ۲۹/۷/۱۴۰۰
۷۱ منصوری                                            مهدی وحی‌شناسی در حکمت متعالیه مدرسه سعادت، مدرس ۴ هرروز ۷:۱۵۶:۳۰ حضوری ۲۰/۷/۱۴۰۰
۷۲ منصوری                                            مهدی نهایه الحکمه(مرحله دوازدهم) مرکز تخصصی فلسفه هرروز یک ساعت بعد از نماز عصر حضوری ۲۰/۷/۱۴۰۰
۷۳ منصوری                                            مهدی نهایه الحکمه (تشکیک وجود) مرکز تخصصی فلسفه هرروز بعد از نماز عصر حضوری ۲۰/۷/۱۴۰۰
۷۴ منصوری                                            مهدی وحی و نبوت (الشواهد الربوییه، مشهد پنجم) مرکز تخصصی فلسفه هرروز دوساعت بعد از نماز عصر حضوری ۲۰/۷/۱۴۰۰
۷۵ نائیجی                                   محمدحسین تمهید القواعد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸ حضوری ۱۷/۷/۱۴۰۰
۷۶ نائیجی                                   محمدحسین اسفار جلد۱ چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۱۰-۹ حضوری ۱۷/۷/۱۴۰۰
۷۷ نائیجی                                   محمدحسین شرح تجرید الاعتقاد چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۱۱-۱۰ حضوری ۱۷/۷/۱۴۰۰
۷۸ نبویان                                          سید اباذر بدایه الحکمه(از ابتداء) دارالعلم امام حسن۷، جنب مسجد سلماسی هرروز ۸-۷ مجازی ۱۳/۶/۱۴۰۰
۷۹ یزدان‌پناه                                   سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۲-۱۱ حضوری و مجازی ۱۸/۷/۱۴۰۰
۸۰ یزدان‌پناه                                   سیدید‌الله خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰ حضوری و مجازی ۱۸/۷/۱۴۰۰
۸۱ یزدان‌پناه                                   سیدید‌الله اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه ۸ فرعی اول یکشنبه و سه شنبه یک ساعت به اذان مغرب حضوری و مجازی ۱۸/۷/۱۴۰۰
۸۲ یوسفی                                        محمدتقی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، ساختمان امام رضا۷، مدرس ۳۱۲ هرروز ۹-۸ مجازی  
۸۳ یوسفی                                        محمدتقی شواهد الربوبیه المشهد الثالث (ادامه سال قبل) سه شنبه ها ۱۸-۱۶ مجازی ۲۷/۷/۱۴۰۰
ردیف آقایان اساتید موضوعات مکان زمان تاریخ شروع نحوه برگزاری
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌زاده                 مجید نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۶ هرروز ۸-۷ ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۲ اسحاق‌نیا                   سید‌رضا اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۳ اعلائی بنابی                   علی نهایه الحکمه (از ابتداء) پردیسان، هزاره نهم، مسجد امام سجاد۷ هرروز ۱۰-۹ ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۴ افشارپور                     مجتبی نهایه الحکمه (مرحله الثامنه) مدرسه صاحب الامر ۷، مدرس ۵ هرروز ۱۲-۱۱ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ مجازی
۵ افشارپور                     مجتبی محاضرات فی الالهیات(نبوت) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۱۱ پنجشنبه ها ۱۲-۱۱ ۲۷/۶/۱۳۹۹ مجازی
۶ افشاگر                  احمد زکی نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۳ هروز ۱۱-۱۰ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۷ افشاگر                  احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۴ پنج شنبه ها ۱۲-۱۱ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۸ امینی‌نژاد                      علی اسفار جلد ۳ (ادامه سال قبل) مدرسه سعادت هرروز ۱۰-۹ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۹ امینی‌نژاد                      علی نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷ هرروز ۱۲-۱۱ ۲۳/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۱۰ پارسانیا                       حمید اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۱۱ پارسانیا                       حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه ها ۸-۷ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۱۲ تحریری                  محمد باقر شرح نهج البلاغه(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۱۳ جوادی آملی                مرتضی اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۱۱-۱۰ ۲۲/۰۶/۱۳۹۹ مجازی
۱۴ جوادی گیلانی          محمد هادی اشارات نمط ۹ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۱۵ جوادی گیلانی          محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ شنبه ها ۱۲-۱۱ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۱۶ جولائی‌فر                   مجتبی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ سه شنبه و جهارشنبه ۱۱-۱۰ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۱۷ جولائی‌فر                   مجتبی محاضرات فی الهیات با تطبیق محتوایی باب حادی عشر مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ شنبه‌ها ۱۱-۱۰ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۱۸ حشمت‌پور              محمدحسین طبیعیات شفاء (بخش حیوان) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۸-۷ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۱۹ حشمت‌پور              محمدحسین اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۲۰ حشمت‌پور              محمدحسین منطق شفاء(مدخل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۱۰-۹ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۲۱ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منظومه (حکمت) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۲۲ حشمت‌پور              محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد ۲) مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۹ ۷:۳۰ ۰۳/۰۷/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۲۳ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منازل السائرین مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۱۰ ۰۳/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۲۴ ربانی‌گلپایگانی                 علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۲۵ ربانی‌گلپایگانی                 علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۲۶ رسالتی                       سعید بدایه الحکمه مصلی یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه ۱۲-۱۱ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۲۷ رسالتی                       سعید محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) پردیسان، مسجد حضرت زینب۳ یکشنبه‌ها یک ساعت به غروب ۰۶/۷۰/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۲۸ رضاپور                                          محمد شرح منظومه (حکمت) انلاین چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ها ۱۲-۱۱ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۲۹ رمضانی                      حسن مصباح الانس مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب ۲۲/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۳۰ رمضانی                      حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه ۸-۷ ۲۲/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۳۱ رمضانی                      حسن شرح الاسماء( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۸-۷ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۳۲ زمانی قمشه‌ای                 علی اسفار جلد ۷ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۲۵ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۳۳ سخاوتیان                  سید امیر محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ پنج‌شنبه‌ها ۹-۸ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۳۴ سخاوتیان                  سید امیر بدایه الحکمه (از ابتداء) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ روزهای زوج بعد از نماز ظهر و عصر ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری و مجازی
۳۵ سعیدی حسینی      سیدمحمدحسین نهایه الحکمه (مرحله نهم) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی، مدرس ۶ هرروز ۹-۸ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۳۶ سلیمانی امیری              عسکری حکمت الاشراق (ادامه بحث نقد فلسفه مشاء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۸-۷ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۳۷ سوری                     روح الله شرح اشارات و تنبیهات (نمط چهارم) مدرسه سعادت مدرس ۵ هرروز ۸-۷ ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۳۸ شاکری                         رضا شرح منظومه (معاد) مدرسه سعادت، مدرس ۴ هرروز ۹-۸ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۳۹ شیروانی                                               علی اسفار جلد ۱(ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه شنبه ۱۴-۱۳ ۰۱/۰۷/۹۹ حضوری
۴۰ طباطبایی                  سیدعلی اسفار جلد ۷ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۴۱ طباطبایی                 سیدمحمد نهایه الحکمه (مرحله نهم) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۸ هرروز ۱۰-۹ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۴۲ طباطبایی                 سیدمحمد شرح اشارات و تنبیهات مدرسه حکمت، مجتمع امام خمینی طبقه دوم سه‌شنبه‌ها ۱۷-۱۵ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۴۳ غفاری                    ابوالحسن اسفار جلد دوم مدرسه فیضیه ، مدرس ۱۱ هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۴۴ غفاری                    ابوالحسن شواهد الربوبیه(حکمت متعالیه۲) جامعه الزهرا۳ چهارشنبه‌          پنج‌شنبه ۱۲ – ۱۰            ۱۰- ۸ ۱۰/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۴۵ فاضل  گلپایگانی         محمدحسن تفسیر سوره بقره مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ مدرس ۲۵ چهارشنبه‌ها ۸-۷ ۲۶/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۴۶ فاضل گلپایگانی          محمدحسن شرح نهج البلاغه(خطبه ۹۲) مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ چهارشنبه‌ها ۸-۷ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۴۷ فاضل گلپایگانی          محمدحسن عرفان اهل بیتی مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء ۲۴/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۴۸ فریدونی                محمدمهدی بدایه‌الحکمه (از ابتدا) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۲ شنبه تا دوشنبه بعد از نماز مغرب وعشاء ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ مجازی
۴۹ فیاضی                     غلامرضا اسفار جلد۲ (بحث واحد و کثیر) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹   حضوری
۵۰ فیاضی                     غلامرضا مبانی حکمت متعالیه (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ چهارشنبه ها ۱۰-۹   حضوری
۵۱ گرجیان                 محمدمهدی اسفار جلد ۳(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۵۲ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه ها ۸-۷ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۵۳ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ چهارشنبه ها ۹-۸ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۵۴ محمدی               مطلوب‌حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه مولی الموحدین، مدرس ۲ هرروز ۱۲-۱۱ ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۵۵ محمدی               مطلوب‌حسین کشف المراد (بحث امامت از روایات) – به زبان اردو مسجد اعظم، شبستان سوم هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ مجازی
۵۶ محمدی قاینی                 محمد اسفار جلد ۸ مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ هرروز ۱۱-۱۰   حضوری
۵۷ محیطی اردکان           محمدعلی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه علمیه امام صادق۷ کوچه ۱۷ چهارمردان دوشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۰ ۲۴/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۵۸ معلمی                        حسن الشواهد الربوبیه (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۱-۱۰ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۵۹ معلمی                        حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۲-۱۱ ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۶۰ منصوری                      مهدی نفس شناسی در حکمت متعالیه مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۷:۱۰ – ۶:۳۰ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۶۱ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه(مبحث حرکت) مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۸ – ۷:۱۵ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۶۲ منصوری                      مهدی شرح توحید صدوق مرکز تخصصی فلسفه هرروز یک ساعت به اذان ظهر ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ حضوری
۶۳ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه (مرحله اول و هشتم) مرکز تخصصی فلسفه، مدس ۵ هرروز یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر ۲۲/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۶۴ نائیجی                 محمدحسین حکمت الاشراق(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۸-۷ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۶۵ نائیجی                 محمدحسین اسفار جلد۹ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۶۶ نائیجی                 محمدحسین الهیات شفاء(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۱۱-۱۰ ۱۵/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۶۷ نبویان                    سید اباذر بدایه الحکمه(از ابتداء) دارالعلم امام حسن۷، جنب مسجد سلماسی هرروز ۱۲-۱۱ ۲۲/۰۶/۹۹ حضوری
۶۸ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۱-۹ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۶۹ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۷۰ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه ۸، فرعی اول یکشنبه، سه‌شنبه یک ساعت به مغروب ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ حضوری
۷۱ یوسفی                   محمدتقی شواهد الربوبیه(مشهد دوم) مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۰-۸ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری ومجازی
۷۲ یوسفی                   محمدتقی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۳۰۵ دوشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۰ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ حضوری ومجازی
۷۳ یوسفی                   محمدتقی نفس مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه‌ها ۱۲-۱۰ ۱۹/۰۶/۱۳۹۹ حضوری ومجازی
۷۴ یوسفی                   محمدتقی اشارات مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۶-۱۴ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ حضوری ومجازی

 

ردیف آقایان اساتید موضوعات مکان زمان
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌زاده                 مجید نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۶ هرروز ۸-۷
۲ اسحاق‌نیا                   سید‌رضا اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب
۳ اعلائی بنابی                   علی نهایه الحکمه (از ابتداء) پردیسان، هزاره نهم، مسجد امام سجاد۷ هرروز ۱۰-۹
۴ افشارپور                     مجتبی نهایه الحکمه (مرحله الثامنه) مدرسه صاحب الامر ۷، مدرس ۵ هرروز ۱۲-۱۱
۵ افشارپور                     مجتبی محاضرات فی الالهیات(نبوت) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۱۱ پنجشنبه ها ۱۲-۱۱
۶ افشاگر                  احمد زکی نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۳ هروز ۱۱-۱۰
۷ افشاگر                  احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۴ پنج شنبه ها ۱۲-۱۱
۸ امینی‌نژاد                      علی اسفار جلد ۳ (ادامه سال قبل) مدرسه سعادت هرروز ۱۰-۹
۹ امینی‌نژاد                      علی نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷ هرروز ۱۲-۱۱
۱۰ پارسانیا                       حمید اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۱۱ پارسانیا                       حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه ها ۸-۷
۱۲ تحریری                  محمد باقر شرح نهج البلاغه(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
۱۳ جوادی آملی                مرتضی اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۱۱-۱۰
۱۴ جوادی گیلانی          محمد هادی اشارات نمط ۹ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۱۵ جوادی گیلانی          محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ شنبه ها ۱۲-۱۱
۱۶ جولائی‌فر                   مجتبی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ سه شنبه و جهارشنبه ۱۱-۱۰
۱۷ جولائی‌فر                   مجتبی محاضرات فی الهیات با تطبیق محتوایی باب حادی عشر مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ شنبه‌ها ۱۱-۱۰
۱۸ حشمت‌پور              محمدحسین طبیعیات شفاء (بخش حیوان) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۸-۷
۱۹ حشمت‌پور              محمدحسین اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸
۲۰ حشمت‌پور              محمدحسین منطق شفاء(مدخل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۱۰-۹
۲۱ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منظومه (حکمت) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰
۲۲ حشمت‌پور              محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد ۲) مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۹ – ۷:۳۰
۲۳ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منازل السائرین مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۱۰
۲۴ ربانی‌گلپایگانی                 علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰
۲۵ ربانی‌گلپایگانی                 علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰
۲۶ رسالتی                       سعید بدایه الحکمه مصلی یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه ۱۲-۱۱
۲۷ رسالتی                       سعید محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) پردیسان، مسجد حضرت زینب۳ یکشنبه‌ها یک ساعت به غروب
۲۸ رضاپور                                          محمد شرح منظومه (حکمت) انلاین چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ها ۱۲-۱۱
۲۹ رمضانی                      حسن مصباح الانس مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب
۳۰ رمضانی                      حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه ۸-۷
۳۱ رمضانی                      حسن شرح الاسماء( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۸-۷
۳۲ زمانی قمشه‌ای                 علی اسفار جلد ۷ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۲۵ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء
۳۳ سخاوتیان                  سید امیر محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ پنج‌شنبه‌ها ۹-۸
۳۴ سخاوتیان                  سید امیر بدایه الحکمه (از ابتداء) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ روزهای زوج بعد از نماز ظهر و عصر
۳۵ سعیدی حسینی      سیدمحمدحسین نهایه الحکمه (مرحله نهم) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی، مدرس ۶ هرروز ۹-۸
۳۶ سلیمانی امیری              عسکری حکمت الاشراق (ادامه بحث نقد فلسفه مشاء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۸-۷
۳۷ سوری                     روح الله شرح اشارات و تنبیهات (نمط چهارم) مدرسه سعادت مدرس ۵ هرروز ۸-۷
۳۸ شاکری                         رضا شرح منظومه (معاد) مدرسه سعادت، مدرس ۴ هرروز ۹-۸
۳۹ شیروانی                                               علی اسفار جلد ۱(ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه شنبه ۱۴-۱۳
۴۰ طباطبایی                  سیدعلی اسفار جلد ۷ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء
۴۱ طباطبایی                 سیدمحمد نهایه الحکمه (مرحله نهم) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۸ هرروز ۱۰-۹
۴۲ طباطبایی                 سیدمحمد شرح اشارات و تنبیهات مدرسه حکمت، مجتمع امام خمینی طبقه دوم سه‌شنبه‌ها ۱۷-۱۵
۴۳ غفاری                    ابوالحسن اسفار جلد دوم مدرسه فیضیه ، مدرس ۱۱ هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء
۴۴ غفاری                    ابوالحسن شواهد الربوبیه(حکمت متعالیه۲) جامعه الزهرا۳ چهارشنبه‌          پنج‌شنبه ۱۲۱۰            ۱۰۸
۴۵ فاضل  گلپایگانی         محمدحسن تفسیر سوره بقره مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ مدرس ۲۵ چهارشنبه‌ها ۸-۷
۴۶ فاضل گلپایگانی          محمدحسن شرح نهج البلاغه(خطبه ۹۲) مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ چهارشنبه‌ها ۸-۷
۴۷ فاضل گلپایگانی          محمدحسن عرفان اهل بیتی مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء
۴۸ فریدونی                محمدمهدی بدایه‌الحکمه (از ابتدا) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۲ شنبه تا دوشنبه بعد از نماز مغرب وعشاء
۴۹ فیاضی                     غلامرضا اسفار جلد۲ (بحث واحد و کثیر) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹
۵۰ فیاضی                     غلامرضا مبانی حکمت متعالیه (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ چهارشنبه ها ۱۰-۹
۵۱ گرجیان                 محمدمهدی اسفار جلد ۳(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۵۲ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه ها ۸-۷
۵۳ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ چهارشنبه ها ۹-۸
۵۴ محمدی               مطلوب‌حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه مولی الموحدین، مدرس ۲ هرروز ۱۲-۱۱
۵۵ محمدی               مطلوب‌حسین کشف المراد (بحث امامت از روایات) – به زبان اردو مسجد اعظم، شبستان سوم هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء
۵۶ محمدی قاینی                 محمد اسفار جلد ۸ مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ هرروز ۱۱-۱۰
۵۷ محیطی اردکان           محمدعلی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه علمیه امام صادق۷ کوچه ۱۷ چهارمردان دوشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۰
۵۸ معلمی                        حسن الشواهد الربوبیه (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۱-۱۰
۵۹ معلمی                        حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۲-۱۱
۶۰ منصوری                      مهدی نفس شناسی در حکمت متعالیه مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۷:۱۰۶:۳۰
۶۱ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه(مبحث حرکت) مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۸۷:۱۵
۶۲ منصوری                      مهدی شرح توحید صدوق مرکز تخصصی فلسفه هرروز یک ساعت به اذان ظهر
۶۳ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه (مرحله اول و هشتم) مرکز تخصصی فلسفه، مدس ۵ هرروز یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر
۶۴ نائیجی                 محمدحسین حکمت الاشراق(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۸-۷
۶۵ نائیجی                 محمدحسین اسفار جلد۹ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸
۶۶ نائیجی                 محمدحسین الهیات شفاء(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۱۱-۱۰
۶۷ نبویان                    سید اباذر بدایه الحکمه(از ابتداء) دارالعلم امام حسن۷، جنب مسجد سلماسی هرروز ۱۲-۱۱
۶۸ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۱-۹
۶۹ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰
۷۰ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه ۸، فرعی اول یکشنبه، سه‌شنبه یک ساعت به مغروب
۷۱ یوسفی                   محمدتقی شواهد الربوبیه(مشهد دوم) مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۰-۸
۷۲ یوسفی                   محمدتقی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۳۰۵ دوشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۰
۷۳ یوسفی                   محمدتقی نفس مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه‌ها ۱۲-۱۰
۷۴ یوسفی                   محمدتقی اشارات مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۶-۱۴
ردیف آقایان اساتید ۹۸-۹۷ مکان زمان
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌زاده مجید نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۶ شنبه تا سه‌شنبه ۸-۷
۲ اسحاق‌نیا سیدرضا اسفار جلد ۹(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب
۳ اعلائی بنابی  علی توحید صدوق مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی سه شنبه وچهارشنبه ۱۱-۱۰
۴ افشار پور مجتبی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه صاحب الامر (پشت بیت امام) هرروز ۱۱-۱۰
۵ افشاگر احمد زکی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷ مدرس ۳ شنبه تا سه شنبه ۱۲-۱۱
۶ افشاگر احمد زکی محاضرات فی الهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم۷ مدرس ۱۲۳ پنج شنبه ها ۱۲-۱۰:۳۰
۷ امینی نژاد علی اسفار جلد ۳ مدرسه سعادت هرروز ۱۰-۹
۸ امینی نژاد علی نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه امام کاظم۷ هرروز ۱۲-۱۱
۹ پارسانیا حمید اسفار جلد ۶ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۱۰ پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه ها ۸-۷
۱۱ تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
۱۲ جوادی آملی مرتضی اسفار جلد ۹ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۱۰-۹
۱۳ جوادی گیلانی محمد هادی اشارات نمط ۳ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۱۴ جوادی گیلانی محمد هادی نهایه الحکمه(مرحله دوازدهم) مدرسه امام کاظم۷، ساختمان امام رضا۷ طبقه همکف مدرس ۲۴ پنج شنبه ها ۱۲-۱۰:۳۰
۱۵ حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء(السماء والعالم) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی ۱ (خان) هرروز ۸-۷
۱۶ حشمت‌پور محمدحسین اسفار جلد ۶ مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸
۱۷ حشمت‌پور محمدحسین منطق شفاء مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۱۰-۹
۱۸ حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه(حکمت) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰
۱۹ حشمت‌پور محمدحسین توحید صدوق(جلد ۲) مدرسه فیضیه، مدرس ۴ پنج‌شنبه‌ها ۳۰/۸-۷
۲۰ خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه جلد ۲ موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه و یکشنبه ۱۹-۱۷
۲۱ خزائلی حسنعلی نهایه الحکمه (مرحله یازدهم) مسجد حضرت زین‌العابدین۷ دوشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۱
۲۲ خزائلی حسنعلی بدایه الحکمه مدرسه حضرت آیت الله بروجردی۱ (خان)مدرس ۲۰ دوشنبه و سه شنبه یک ساعت به غروب
۲۳ خزائلی حسنعلی محاضرات فی الهیات مدرسه حضرت آیت الله بروجردی۱ (خان)مدرس ۲۰ شنبه و یکشنبه یک ساعت به غروب
۲۴ خزائلی حسنعلی شرح تجرید الاعتقاد مدرسه حضرت آیت الله بروجردی۱ (خان)مدرس ۲۰ چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
۲۵ ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰
۲۶ ربانی‌گلپایگانی علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰
۲۷ رسالتی سعید بدایه الحکمه مصلی قدس دوشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۲۸ رسالتی سعید بدایه الحکمه پردیسان مسجد حضرت زینب۳ هرروز دوساعت به غروب
۲۹ رمضانی حسن فصوص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب
۳۰ رمضانی حسن منتهی المدارک مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۸-۷
۳۱ رمضانی حسن شرح الاسماء مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه و چهارشنبه ۸-۷
۳۲ زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد ۷ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۳۱ هرروز بعد از نماز مغرب و عشاء
۳۳ دعاگو احمد نهایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷ هرروز ۱۲-۱۱
۳۴ سخاوتیان سیدامیر محاضرات فی الهیات (پایه ۷)  میدان روح الله, مدرس صاحب الزمان۷ پنج‌شنبه‌ها ۹-۸
۳۵ سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) نهایه الحکمه(از ابتداء)، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۸-۷
۳۶ سلیمانی امیری عسکری نهایه الحکمه(از ابتداء) میدان روح الله، کوچه ۱۷ مدرس علم الهدی هرروز ۹-۸
۳۷ سوری روح الله نهایه الحکمه(مرحله دوازدهم) مدرسه سعادت مدرس ۱۳ شنبه و یکشنبه ۸-۷
۳۸ شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد(المقصدپنجم ، امامت) مدرسه سعادت، مدرس۴ هرروز ۹-۸
۳۹ شهسواری حسین نهایه الحکمه(از ابتدا) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی هرروز ۹-۸
۴۰ شیروانی علی شواهد الربوبیه(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت،  مدرس۸ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۴۱ ضرابی کاظم علم الیقین فی اصول دین مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها دوساعت به غروب
۴۲ طباطبایی سید محمد نهایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۱۶ هرروز ۱۰-۹
۵۳ غفاری ابوالحسن اسفار جلد اول( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه ، مدرس ۱۱ هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء
۴۴ فربهی احمد مباحث فلسفی در منابع وحیانی مدرسه سعادت، مدرس ۵ چهارشنبه و پنج شنبه ۸-۷
۴۵ فقیه سیداحمد منطق جدید(فراقضایای منطق گزاره‌هاو معرفی منطق موجهات جدید) مدرسه سعادت، مدرس ۴ پنج‌شنبه‌ها دوساعت به غروب
۴۶ فقیه سیداحمد آموزش منطق جدید شهرک مهدیه، مجتمع شهید حقانی، ساختمان معاونت تهذیب پنج‌شنبه‌ها ۱۲-۱۰
۴۷ فیاضی غلامرضا اسفار جلد۲(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱ شنبه تا سه‌شنبه ۱۰-۹
۴۸ فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱ چهارشنبه‌ها ۱۰-۹
۴۹ گرجیان محمدمهدی اسفار جلد ۳(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه‌شنبه ۸-۷
۵۰ گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه ها ۸-۷
۵۱ گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ چهارشنبه ها ۹-۸
۵۲ محمدی آبادانی محمد بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم۷ ، مدرس ۲۰۶ هرروز ۸-۷
۵۳ محمدی آبادانی محمد محاضرات فی الهیات (پایه ۷) موسسه امام صادق ۷ پنج‌شنبه‌ها ۸-۷و۱۲-۱۱
۵۴ معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الرابع) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها ۱۱-۱۰
۵۵ معلمی حسن اشارات نمط ۴ مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها ۱۲-۱۱
۵۶ ممدوحی حسن الانسان(قبل الدنیا فی الدنیادبعد الدنیا ) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰
۵۷ منصوری مهدی اشارات نمط سوم مدرسه سعادت، مدرس ۱ هرروز یک ساعت بعد از نماز صبح
۵۸ منصوری مهدی نهایه الحکمه(مرحله دهم) مدرسه سعادت، مدرس ۱ هرروز ۸-۷
۵۹ مهدوی منصور نهایه الحکمه(مرحله هشتم) خ معلم کوچه ۱۷مدرسه علم الهدی مدرس ۴ هرروز ۹-۸
۶۰ نائیجی محمدحسین اسفار جلد۸ چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸
۶۱ یزدان‌پناه سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۶۲ یزدان‌پناه سیدید‌الله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی چهارشنبه ۱۱-۹
۶۳ یزدان‌پناه سیدید‌الله خارج نهایه الحکمه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰
۶۴ یزدان‌پناه سیدید‌الله اسفار جلد ۸ مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه و سه‌شنبه یک  ساعت به غروب
۶۵ یوسفی محمدتقی نهایه الحکمه(مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم۱، مدرس ۱/۳۱۷ هرروز ۹-۸
۶۶ یوسفی محمدتقی شواهد الربوبیه مدرسه معصومیه (خواهران) سه‌شنبه ۱۸-۱۵
ردیف آقایان اساتید موضوع مکان زمان
روز ساعت
۱ آخوندی حسین محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم۷ ، مدرس ۱۰۹ شنبه و یکشنبه ۱۰-۹
۲ ابوالقاسم‌زاده مجید بدایه الحکمه (مرحله هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۴۲ شنبه تا سه شنبه ۱۲-۱۱
۳ اسحاق نیا سید رضا اسفار جلد ۹ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب
۴ اعلائی بنابی  علی نهایه الحکمه (مرحله هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز ۱۲-۱۱
۵ افشار پور مجتبی بدایه الحکمه (از ابتداء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۱۲-۱۱
۶ افشاگر احمد زکی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷ مدرس ۲۰۷ شنبه تا سه شنبه ۱۲-۱۱
۷ افشاگر احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) مدرسه امام کاظم۷ پنج شنبه ها ۱۲-۱۱
۸ امینی نژاد علی اسفار جلد ۲(ادامه سال قبل) مدرسه لنگرودی مدرس ۲۴ هرروز ۱۰-۹
۹ امینی نژاد علی بدایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه معصومیه۳ هرروز ۱۲-۱۱
۱۰ پارسانیا حمید اسفار جلد ۴ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۱۱ پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه ها ۸-۷
۱۲ تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
۱۳ جوادی آملی مرتضی اسفار جلد ۸(فصل سوم از باب هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۹-۸
۱۴ جوادی گیلانی محمد هادی اشارات نمط ۴ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۱۵ جوادی گیلانی محمد هادی نهایه الحکمه(مرحله دوازدهم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۱۱۷ پنج شنبه ها ۱۲-۱۰
۱۶ حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (السماء والعالم) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی ۱ (خان) هرروز ۸-۷
۱۷ حشمت‌پور محمدحسین رساله الحمل مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸
۱۸ حشمت‌پور محمدحسین برهان شفا (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی ۱ (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۱۰-۹
۱۹ حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰
۲۰ حشمت‌پور محمدحسین توحید صدوق مدرسه فیضیه، مدرس ۴ پنج‌شنبه‌ها ۳۰/۸-۷
۲۱ خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه جلد ۲ موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه و یکشنبه ۱۹-۱۷
۲۲ خزائلی حسنعلی نهایه الحکمه (مرحله یازدهم) مسجد حضرت زین‌العابدین۷ دوشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۱
۲۳ خزائلی حسنعلی بدایه الحکمه مدرسه حضرت آیت الله بروجردی۱ (خان) دوشنبه تا چهارشنبه یک ساعت به غروب
۲۴ ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰
۲۵ ربانی‌گلپایگانی علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰
۲۶ رمضانی حسن فصوص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب
۲۷ رمضانی حسن نصوص مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه هرروز ۸-۷
۲۸ زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد ۷ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۳۱ هرروز بعد از نماز مغرب و عشاء
۲۹ زهادت عبدالمجید امامت در نهج البلاغه مدرسه آیت الله گلپایگانی۱، مدرس ۱ چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء
۳۰ سخاوتیان سید امیر بدایه الحکمه(از ابتداء) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی هرروز ۱۶-۱۵
۳۱ سربخشی محمد نهایه‌الحکمه متعاقبا اعلام می‌گردد هر روز ۹-۸
۳۲ سعیدی حسینی سید محمد حسین بدایه الحکمه ( مرحله دهم) مدرسه سعادت، مدرس ۴ سه شنبه و چهارشنبه بعد ازنماز مغرب وعشاء
۳۳ سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(از ابتداء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۸-۷
۳۴ سوری روح الله نهایه الحکمه(مرحله نهم) مدرسه سعادت مدرس ۶ هرروز ۸-۷
۳۵ شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد(المقصد الثالث ،عدل الهی) مدرسه سعادت، مدرس۴ هرروز ۹-۸
۳۶ شاکری رضا نهایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس ۶ هرروز ۱۰-۹
۳۷ شهسواری حسین نهایه الحکمه(از ابتدا) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۱۱-۱۰
۳۸ شیروانی علی شواهد الربوبیه(المشهد الاول) مدرسه سعادت،  مدرس۸ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۳۹ صمدی صمد بدایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۶ هرروز یک ساعت به غروب
۴۰ ضرابی کاظم علم الیقین فی اصول دین مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها دوساعت به غروب
۴۱ عباسی زنجانی محمد مسعود امام شناسی (با محوریت زیارت جامعه کبیره) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز یک ساعت به غروب
۴۲ عبد اللهی محمد علی دوره کلاسیک فلسفه تحلیلی مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها ۱۰-۸
۴۳ غفاری ابوالحسن اسفار جلد اول مدرسه فیضیه ، مدرس ۱۱ هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء
۴۴ فربهی احمد نهایه الحکمه (مرحله دوازدهم) مدرسه سعادت، مدرس ۵ هرروز ۸-۷
۴۵ فقیه سید احمد منطق جدید(گزاره ها، محمولات،موجهات) با رویکردتطبیقی مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی شنبه، دوشنبه،و چهارشنبه دوساعت به غروب
۴۶ فیاضی غلامرضا اسفار جلد۲(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹
۴۷ فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ چهارشنبه ها ۱۰-۹
۴۸ فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء(ادامه سال قبل) موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا۷ شنبه،یکشنبه،دوشنبه وچهارشنبه ۱۲-۱۱
۴۹ قلی پور محمود بدایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس ۱ هرروز ۹-۸
۵۰ گرجیان محمدمهدی اسفار جلد ۳(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه شنبه ۸-۷
۵۱ گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه ها ۸-۷
۵۲ محمدی آبادانی محمد محاضرات فی الالهیات –بخش اول پایه هفتم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه ویکشنبه ۱۷-۱۶
۵۳ محمدی آبادانی محمد بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم۷ ، مدرس ۲۰۶ هر روز ۸-۷
۵۴ محمدی آبادانی محمد نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم۷ ، مدرس ۲۰۶ هر روز ۹-۸
۵۵ معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الرابع) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها ۱۱-۱۰
۵۶ معلمی حسن اشارات نمط ۴ مدرسه فیضیه، مدرس ۲۲ پنج شنبه ها ۱۲-۱۱
۵۷ ممدوحی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰
۵۸ منصوری مهدی اشارات نمط سوم مدرسه سعادت، مدرس ۱ هرروز یک ساعت بعد از نماز صبح
۵۹ منصوری مهدی نهایه الحکمه(مرحله دوازدهم) مدرسه سعادت، مدرس ۱ هرروز ۸-۷
۶۰ مهدوی منصور نهایه الحکمه(از ابتداء) خ معلم کوچه ۱۷مدرسه علم الهدی مدرس ۴ هرروز ۹-۸
۶۱ مهدوی منصور بدایه الحکمه(از ابتداء) شهرک مهدیه ، مسجد امیر المومنین۷ هرروز دو ساعت به غروب
۶۲ نائیجی محمدحسین اسفار جلد۷ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸
۶۳ یزدان‌پناه سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی چهارشنبه ها ۱۱-۹
۶۴ یزدان‌پناه سیدید‌الله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱
۶۵ یزدان‌پناه سیدید‌الله خارج نهایه الحکمه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰
۶۶ یزدان‌پناه سیدید‌الله نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج شنبه ها ۱۲-۱۰
۶۷ یوسفی محمدتقی نهایه الحکمه(از ابتداء) مدرسه امام کاظم۱، مدرس ۱۰۹ هرروز ۹-۸
۶۸ یوسفی محمدتقی شواهد الربوبیه مدرسه معصومیه (خواهران) سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۷-۱۵
ردیف استاد آقای موضوع مکان ایام هفته ساعت تاریخ شروع
۱ ابوالقاسم زاده مجید بدایه الحکمه(مرحله هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۴۲ هرروز ۱۱-۱۲ ۹۵/۰۶/۲۱
۲ آخوندی حسین بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم، مدرس ۲ هر روز ۹-۱۰ ۹۵/۰۶/۱۵
۳ اسحاق‌نیا سیدرضا اسفارجلد۹ مدرسه فیضیه، مدرس امام هرروز دوساعت به غروب ۹۵/۷/۴
۴ اسماعیلی مسعود نهایه الحکمه(مرحله هشتم) مدرسه معصومیه۳، مدرس ۴۸ هر روز ۱۰-۱۱ ۹۵/۶/۲۰
۵ اعلائی بناب علی نهایه الحکمه (مرحله پنجم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام (ره) هرروز ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۱۵
۶ افشاگر احمد زکی بدایه الحکمه پردیسان مسجد حضرت زینب شنبه تا سه شنبه دو ساعت به غروب ۹۵/۰۶/۱۴
۷ افشاگر احمد زکی بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم، مدرس ۳ شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۲ ۹۵/۰۶/۱۴
۸ امینی نژاد اسفار جلد ۲ مدرسه لنگرودی هر روز ۹-۱۰ ۹۵/۶/۲۳
۹ پارسانیا حمید اسفار جلد ۴ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه شنبه تا سه ‌شنبه ۷-۸
۱۰ پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه چهارشنبه‌ ها ۷-۸
۱۱ پارسانیا حمید فصوص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه و یکشنبه ۹-۱۰ ۹۵/۸/۱
۱۲ ابوالقاسم زاده مجید بدایه الحکمه(مرحله هفتم) مجمع عالی حکمت اسلامی سه‌شنبه‌ها یک ساعت به مغرب ۹۵/۶/۲۳
۱۳ جوادی آملی مرتضی اسفار جلد ۸(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه هرروز ۹-۱۰ ۹۵/۶/۱۷
۱۴ جوادی گیلانی محمد هادی نهایه الحکمه (مرحله یازدهم) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ هر روز ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۲۷
۱۵ حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (السماء والعالم) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هرروز ۷-۸ ۹۵/۶/۱۴
۱۶ حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز ۱۰-۱۱ ۹۵/۶/۱۴
۱۷ حشمت‌پور محمدحسین شوارق جلد ۵ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هرروز ۸-۹ ۹۵/۶/۱۴
۱۸ حشمت‌پور محمدحسین برهان شفا (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۹-۱۰ ۹۵/۶/۱۴
۱۹ خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه، جلد ۱ (از ابتدا) مدرسه رشد ، خیابان گلستان یکشنبه و سه شنبه دو ساعت به غروب ۹۵/۰۶/۲۱
۲۰ خزائلی حسنعلی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مسجد حضرت زین‌العابدین دوشنبه تاچهارشنبه ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۱۵
۲۱ خزائلی  محمد علی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) دارالشفاء، مدرس ۱ هرروز ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۲۳
۲۲ دعاگو احمد نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه امام کاظم، مدرس ۱۰۴ هر روز ۱۱-۱۲
۲۳ ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام،مسائل جدیدکلامی (علم دینی) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۰-۱۱ ۹۵/۶/۲۰
۲۴ ربانی‌گلپایگانی علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه، چهارشنبه ۱۰-۱۱ ۹۵/۶/۲۳
۲۵ رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه هرروز ۷-۸ ۹۵/۶/۲۰
۲۶ رمضانی حسن فصو ص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب ۹۵/۶/۲۰
۲۷ زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد ۷ مدرسه فیضیه، حجره ۳۱ هرروز بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء ۹۵/۶/۲۰
۲۸ زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد (بحث امامت) (ادامه سال قبل) مدرسه آیت الله گلپایگانی(ره)، مدرس ۱ چهارشنبه‌ها بعد ازنماز مغرب وعشاء ۹۵/۶/۲۴
۳۰ سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها ۱۲-۱۰:۳۰ ۹۵/۷/۱
۳۱ شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس۴ هرروز ۸-۹ ۹۵/۷/۳
۳۲ شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس ۶ هر روز ۹-۱۰ ۹۵/۷/۳
۳۳ شهسواری حسین بدایه الحکمه(از ابتدا) مدرسه امام کاظم، مدرس ۳۰۴ هرروز ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۱۵
۳۴ شهسواری حسین بدایه الحکمه(از ابتدا) مدرسه امام کاظم، مدرس ۳۰۴ هر روز ۹-۱۰ ۹۵/۶/۱۵
۳۵ شیروانی علی اشارات (نمط اول) مدرسه فیضیه، مدرس ۳۱ هرروز ۷-۸ ۹۵/۶/۲۱
۳۶ صمدی صمد نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۶ هر روز یک ساعت به غروب ۹۵/۷/۳
۳۷ ضرابی کاظم علم الیقین فی اصول دین(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
۳۸ عبداللهی محمدعلی نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه امام کاظم،مدرس ۲ هر روز ۷-۸ ۹۵/۰۶/۲۰
۳۹ غفاری ابو الحسن الهیات شفاء (مقاله ششم) مدرسه فیضیه، مدرس اا هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء ۹۵/۰۶/۲۴
۴۰ فربهی احمد برهان شفاء(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت، مدرس ۵ شنبه تا سه‌شنبه بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء ۹۵/۶/۲۰
۴۱ فربهی احمد نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی هرروز ۷-۸ ۹۵/۶/۱۴
۴۲ فقیه سید احمد منطق جدید و ریاضیات جدید(از ابتدا) مسجد حضرت آیت‌ الله جوادی آملی هر روز ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۲۷
۴۳ فیاضی غلامرضا اسفار جلد ۲ موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی شنبه تا سه‌شنبه ۹-۱۰ ۹۵/۷/۳
۴۴ فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی چهارشنبه ها ۹-۱۰ ۹۵/۷/۳
۴۵ فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت، مدرس۱۱ شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ۸-۹ ۹۵/۷/۳
۴۶ قلی پور محمود بدایه الحکمه مدرسه سعادت، مدرس ۱ هرروز ۸-۹ ۹۵/۶/۲۴
۴۷ گرجیان محمدمهدی اسفار جلد ۳ (المرحله الثامنه) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ هرروز ۷-۸ ۹۵/۶/۲۰
۴۸ گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه‌ها ۷-۸ ۹۵/۶/۲۴
۴۹ محمدی  آبادانی محمد نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم، مدرس ۳۰۵ هرروز ۸-۹ ۹۵/۶/۲۰
۵۰ محمدی آبادانی محمد منطق کاربردی-کارگاهی (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه ودوشنبه ۱۰-۱۱
۵۱ محمدی منفرد بهروز نهایه الحکمه (از ابتدء) مدرسه الهادی،مدرس ۴ دوساعت به غروب دوشنبه تا چهارشنبه ۹۵/۶/۱۶
۵۲ معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الاول) (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۲ پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۲۵
۵۳ معلمی حسن الشواهد الربوبیه (از ابتدا)(به صورت تحقیق وکنفرانس) مدرسه امام کاظم، مدرس ۲۱ پنج‌شنبه‌ها ۹:۳۰-۸ ۹۵/۶/۲۵
۵۴ معلمی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۲ پنج‌شنبه‌ها ۱۰-۱۱ ۹۵/۶/۲۵
۵۵ ممدوحی حسن تمهید القواعد مدرسه حضرت آیت الله بروجردی(خان) هرروز ۱۰-۱۱
۵۶ منصوری مهدی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه سعادت، مدرس ۱ هر روز ۷-۸ ۹۵/۶/۲۰
۵۷ منصوری مهدی نهایه الحکمه (از ابتدا) کوچه ممتاز،دفتر آیت الله العظمی مظاهری هرروز ۸-۹ ۹۵/۶/۲۰
۵۸ مهدوی منصور بدایه الحکمه مدرسه سعادت، مدرس ۷ هر روز دوساعت به غروب ۹۵/۶/۲۳
۵۹ نائیجی محمدحسین اسفار ـ جلد ۶ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی هرروز ۸-۹ ۹۵/۶/۲۳
۶۰ نبویان سید اباذر بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم، مدرس ۱۰۵ هر روز ۱۰-۱۱ ۹۵/۶/۲۴
۶۱ یزدان‌پناه سید ید‌الله خارج نهایه الحکمه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۰-۱۱ ۹۵/۶/۲۷
۶۲ یزدان‌پناه سید ید‌الله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۲ ۹۵/۶/۲۷
۶۳ یزدان‌پناه سید ید‌الله نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها ۱۲- ۱۰:۱۵ ۹۵/۶/۲۲
۶۴ یزدان‌پناه سید ید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی چهارشنبه ۹-۱۱
۶۵ یوسفی محمد تقی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم، مدرس ۱۰۹ هر روز ۸-۹ ۹۵/۶/۲۰
ردیف استاد آقای موضوع مکان ایام هفته ساعت تاریخ شروع
۱ ابوالقاسم زاده مجید بدایه الحکمه(ازابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس آیت الله حائری(ره) هر روز یک ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۲ آذربایجانی مسعود بدایه الحکمه (مرحله۱۱) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هر روز ۸-۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۳ اسحاق‌نیا سیدرضا اسفارجلد۸(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس امام(ره) هر روز دوساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۴ اسماعیلی مسعود نهایه الحکمه(ازابتداء) مدرسه معصومیه(س)،مدرس ۴۸ هر روز ۱۰-۱۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۵ امینی نژاد علی بدایه الحکمه مدرسه معصومیه(س) هر روز ۱۱-۱۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۶ پارسانیا حمید اسفار جلد ۴ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) شنبه تا سه ‌شنبه ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
۷ پارسانیا حمید شرح اصول کافی(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) چهارشنبه‌ها ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۸ تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی سه‌شنبه‌ها یک ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
۹ جبرئیلی محمد صفر شرح تجریدالاعتقاد مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان)مدرس۳۵ هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۱۰ جوادی آملی مرتضی اسفار جلد ۸ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) هر روز ۹-۱۰ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
۱۱ جوادی گیلانی محمد هادی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ هر روز ۱۱-۱۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۱۲ خزائلی حسن علی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مسجد حضرت زین العابدین(ع) هر روز ۱۱-۱۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۱۳ خزائلی محمد علی نهایه الحکمه (مرحله هشتم) دارالشفاء مدرس یک سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۲ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۱۴ حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (مقاله چهارم)(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۱۵ خان بیگی مهدی آموزش فلسفه جلد۲(ازابتداء) مدرسه امام کاظم(ع) مدرس ۳۰۷ هر روز ۸-۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
۱۶ حشمت‌پور محمدحسین شوارق جلد ۵ مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز ۸-۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۱۷ دعاگو احمد نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم(ع) مدرس ۱۰۴ هر روز ۱۱-۱۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۱۸ ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام،مسائل جدیدکلامی (علم دینی)(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه هر روز ۱۰-۱۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۱۹ رضاپور محمد شرح اشارات(نمط ۷) (ویژه خواهران) مجمع عالی حکمت اسلامی دوشنبه ها ۹-۱۰:۳۰ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
۲۰ رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۲۱ رمضانی حسن فصوص الحکم(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۲۲ زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد ۶(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۳۱ هر روز بعد از نماز مغرب وعشاء ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۲۳ زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد (بحث امامت) مدرسه آیت الله گلپایگانی، مدرس ۱ چهارشنبه‌ها بعد ازنماز مغرب وعشاء ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
۲۴ سربخشی محمد نهایه الحکمه (مرحله ششم) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هر روز ۹-۱۰ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۲۵ سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها ۱۰:۳۰/۱۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
۲۶ شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس۳ هر روز ۸-۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۲۷ شاکری رضا نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس ۶ هر روز ۹-۱۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۲۸ شهسواری حسین بدایه الحکمه مدرسه امام کاظم(ع) مدرس۲۰۴ هر روز ۹-۱۰ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۲۹ شیروانی علی اشارات (نمط نهم) مدرسه فیضیه، مدرس آیت الله حائری(ره) هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
۳۰ صمدی صمد نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۶ هر روز یک ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۳۱ ضرابی کاظم شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی (حدیث ۲۲) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها دو ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۳۲ ضرابی کاظم علم الیقین فی اصول دین(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها یک ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۳۳ عبداللهی محمدعلی مباحث تطبیقی علم اصول وفلسفه تحلیلی بر اساس کفایه الاصول میدان روح الله، دفتر آیت الله تبریزی(ره) مدرس۲۱۰ یک شنبه و دوشنبه یک ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
۳۴ عبداللهی محمدعلی فلسفه تحلیلی مدرسه سعادت شنبه‌ها یک ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۳۵ فربهی احمد برهان شفاء مدرسه سعادت، مدرس ۵ دوشنبه وسه‌شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
۳۶ فربهی احمد نهایه الحکمه (ازابتداء) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
۳۷ فیاضی غلامرضا اسفار جلد (ادامه سال قبل)۱ موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی(ره) شنبه تا سه‌شنبه ۹-۱۰ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۳۸ فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی(ره) چهارشنبه ها ۹-۱۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۳۹ فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء مدرسه سعادت، مدرس۱۱ هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۴۰ قلی پور محمود بدایه الحکمه مدرسه سعادت، مدرس ۱ هر روز ۸-۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۴۱ گرجیان محمدمهدی اسفار جلد ۳ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
۴۲ گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه‌ها ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۴۳ محمدی  آبادانی محمد بدایه الحکمه مدرسه سعادت، مدرس ۱۱ هر روز ۱۰-۱۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
۴۴ محمدی  آبادانی محمد منطق کاربردی-کارگاهی مجمع عالی حکمت اسلامی سه شنبه‌ها دو ساعت به غروب ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
۴۵ معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الاول)(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۲ پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۱۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
۴۶ معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهدالثالث)(ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم(ع) مدرس۲۰۴ پنج‌شنبه‌ها ۸:۳۰-۹:۳۰ ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
۴۷ معلمی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۲ پنج‌شنبه‌ها ۱۰-۱۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
۴۸ ممدوحی حسن اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی(خان) هر روز ۱۰-۱۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۴۹ منصوری مهدی نهایه الحکمه (ازابتداء) مدرسه سعادت، مدرس ۱ هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
۵۰ نائیجی محمد حسین اسفار جلد ۶ اتقلاب(چهارمردان)مسجد امام حسن مجتبی(ع) هر روز ۸-۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
۵۱ یزدان پناه سیدیدالله خارج نهایه الحکمه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۰-۱۱ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۵۲ یزدان پناه سیدیدالله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۲ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
۵۳ یزدان پناه سیدیدالله نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها ۱۲- ۱۰:۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
۵۴ یوسفی محمد تقی نهایه الحکمه (ازابتداء) مدرسه دارالشفاء،  مدرس ۲ هر روز ۷-۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
ردیف استاد آقای موضوع مکان زمان تاریخ شروع ساعت
۱ ابوالقاسم‌زاده مجید بدایه الحکمه پ‍ردیسان، مسجد حضرت زینب (س) هر روز یک ساعت به غروب
۲ آخوندی حسین بدایه الحکمه مدرسه سعادت، مدرس ۱۱ هر روز ۸-۹
۳ آذربایجانی مسعود بدایه الحکمه به سبک نوین پ‍ردیسان، پ‍ژوهشگاه حوزه ودانشگاه هر روز ۸-۹
۴ اسحاق نیا سید رضا اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس امام(ره) هر روز دوساعت به غروب
۵ امینی‌نژاد علی بدایه الحکمه (المرحله الحادیه عشر) مدرسه معصومیه(س) هر روز ۱۱-۱۲
۶ پ‍ارسانیا حمید اسفار جلد ۳و۴ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) هر روز ۷-۸
۷ پ‍ارسانیا حمید شرح اصول کافی مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) چهارشنبه‌ها ۷-۸
۸ تحریری محمدباقر شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)
(حدیث سی وسه)
مجمع عالی حکمت اسلامی سه شنبه ها یک ساعت به غروب
۹ جوادی آملی مرتضی اسفار جلد ۷ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) هر روز ۹-۱۰
۱۰ جوادی گیلانی محمدهادی نهایه الحکمه (المرحله الخامسه) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۲
۱۱ حشمت پ‍ور محمد حسین طبیعیات شفاء جلد اول(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز ۷-۸
۱۲ حشمت پ‍ور محمد حسین شوارق الالهام‌‌ جلد ۴ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز ۸-۹
۱۳ خزائلی محمد علی نهایه الحکمه (المرحله الثامنه) دارالشفاء، مدرس ۱ هر روز ۱۱-۱۲
۱۴ دعاگو احمد الهیات شفاء(از ابتدا) مدرسه سعادت، مدرس ۱۱ یکشنبه،دوشنبه، سه شنبه یک ساعت به غروب
۱۵ دعاگو احمد نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه سعادت، مدرس۸ هرروز ۱۱-۱۲
۱۶ ربانی گلپ‍ایگانی علی خارج علم کلام؛ مسائل جدید کلامی
(علم دینی)
مدرسه فیضیه،  مدرس امام(ره) شنبه تا سه شنبه ۱۰-۱۱
۱۷ رضانژاد عزالدین کلام تحلیلی مقارن (معاد جسمانی و امامت) بلوار امین، مجتمع امین، بلوک ۳، طبقه ۳ دوشنبه‌ها ۱۰-۱۲
۱۸ رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس امام (ره) هر روز ۷-۸
۱۹ زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد ۶ مدرسه فیضیه،  حجره ۳۱ هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء
۲۰ زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد(بحث امامت) مدرسه حضرت آیت‌الله گلپ‍ایگانی(ره)، مدرس ۱ چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء
۲۱ سربخشی محمد نهایه الحکمه (از ابتدا) موسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه ۳، کلاس۴ هر روز ۸-۹
۲۲ سروش جمال بدایه الحکمه مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی شنبه یکشنبه دوشنبه ۸-۹
۲۳ سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها ۱۲:۳۰/۱۰
۲۴ سلیمانی امیری عسکری منطق شرح اشارات (مبحث حد وتعریف) مدرسه سعادت، مدرس۱۱ هر روز ۷-۸
۲۵ شیروانی علی شرح الاشارات (النمط السابعه) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت آیت الله حائری(ره) شنبه تا سه شنبه ۷-۸
۲۶ صمدی صمد نهایه الحکمه (از ابتدا) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۶ هر روز یک ساعت به غروب
۲۷ ضرابی کاظم شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)
(حدیث هفدهم)
مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها دو ساعت به غروب
۲۸ ضرابی کاظم علم الیقین فی اصول دین مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها بعد از نماز مغرب‌وعشاء
۲۹ عبداللهی محمدعلی مباحث تطبیقی علم اصول و  فلسفه تحلیلی بر اساس کفایه الاصول  (جلد اول) میدان روح‌الله، دفتر آیت الله تبریزی(ره)، مدرس۲۱۰ روزهای زوج یک ساعت به غروب
۳۰ فیاضی غلامرضا اسفار جلد۱ (ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی(ره) شنبه تا سه شنبه ۹-۱۰
۳۱ فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی(ره) چهارشنبه ها ۹-۱۰
۳۲ گرجیان محمدمهدی اسفار جلد۲ (بحث علیت) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ هر روز ۷-۸
۳۳ محمدی محمد بدایه الحکمه مدرسه سعادت، مدرس ۱۱ هر روز ۱۰-۱۱
۳۴ معلمی حسن الشواهد الربوبیه(المشهد الاول) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۲ پ‍نج شنبه‌ها ۱۱-۱۲
۳۵ معلمی حسن تمهید القواعد مدرسه فیضیه، مدرس۲۲ پ‍نج شنبه‌ها ۱۰-۱۱
۳۶ معلمی حسن الشواهد الربوبیه(المشهد الثالث) مجمع عالی حکمت اسلامی پ‍نج شنبه‌ها ۹:۳۰ – ۸:۳۰
۳۷ ممدوحی حسن اسفار جلد ۹ مدرسه حضرت آیت الله بروجردی(خان) هر روز ۱۰-۱۱
۳۸ نائیجی محمد حسین اسفار جلد۳ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن (ع) (جدّا) هر روز ۸-۹
۳۹ یزدان پ‍ناه سید یدالله خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی هر روز ۱۰-۱۱
۴۰ یزدان پ‍ناه سید یدالله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۲
۴۱ یزدان پ‍ناه سید یدالله نفس شفاء مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها ۱۲ – ۱۰:۳۰
۴۲ یوسفی محمد تقی نهایه الحکمه (المرحله الثامنه) مدرسه دارالشفاء، مدرس ۲ هر روز ۷-۸
جنسیت سال تحصیلی محل برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نام دوره ردیف
برادران ۹۱-۹۲ مجمع عالی حکمت اسلامی ۱۷-۱۸ ۱۳۹۱/۷/۵ حجت الاسلام و المسلمین کاظم ضرابی شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) ۱
برادران ۹۱-۹۲ مجمع عالی حکمت اسلامی ۱۸-۲۰ ۱۳۹۱/۷/۳ حجت الاسلام و المسلمین عسگری سلیمانی امیری منطق (جوهر النضید) ۲
برادران ۹۱-۹۲ مجمع عالی حکمت اسلامی ۱۷-۱۸ ۱۳۹۱/۷/۱ حجت الاسلام و المسلمین کاظم ضرابی شرح تجرید الاعتقاد ۳
برادران ۹۱-۹۲ مجمع عالی حکمت اسلامی یک ساعت به غروب ۱۳۹۱/۷/۴ حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر تحریری شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) ۴
برادران ۹۱-۹۲ مجمع عالی حکمت اسلامی یک ساعت به غروب ۱۳۹۱/۷/۲ حجت الاسلام و المسلمین حسن رمضانی فصوص الحکم ۵
برادران ۹۱-۹۲ فیضیه – مدرس امام دو ساعت به غروب ۱۳۹۱/۷/۲ حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اسحاق نیا اسفار جلد ۷ ۶
برادران ۹۱-۹۲ فیضیه -مدرس حضرت معصومه (س) ۷-۸ ۱۳۹۱/۷/۱ حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا اسفار (جلد۳) (مرحله دهم فصل هشتم) ۷
برادران ۹۱-۹۲ فیضیه -مدرس حضرت معصومه (س) ۹-۱۰ ۱۳۹۱/۷/۱  مرتضی جوادی اسفار جلد۶ و۷ ۸
برادران ۱۰۸ مدرسه آیت الله بروجردی (خان) ۷-۸ ۱۳۹۱/۷/۱  محمد حسین حشمت پور طبیعات شفاء سماع طبیعی ۹
برادران ۹۱-۹۲ مدرسه آیت الله بروجردی (خان) ۸-۹ ۱۳۹۱/۷/۱  محمد حسین حشمت پور شوارق الالهام (فصل چهارم جواهر مجرده) ۱۰
برادران ۹۱-۹۲ مدرسه آیت الله بروجردی (خان) مدرس ۱۶ دو ساعت به غروب ۱۳۹۱/۷/۱ حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خزائلی نهایه الحکمه ۱۱
برادران ۹۱-۹۲ فیضیه – مدرس امام ۱۰-۱۱ ۱۳۹۱/۷/۱ حجت الاسلام والمسلمین علی ربانی گلپایگانی کلام جدید (علم و دین) ۱۲
برادران ۹۱-۹۲ مسجد آیت الله العظمی جوادی آملی ۱۱-۱۲ ۱۳۹۱/۷/۲ حجت الاسلام والمسلمین محمد رضاپ‍ور الهیات شفاء ۱۳
برادران ۹۱-۹۲ مسجد آیت الله العظمی جوادی آملی ۱۱-۱۲ ۱۳۹۱/۷/۴ حجت الاسلام والمسلمین محمد رضاپ‍ور شواهد الربوبیه ۱۴
برادران ۹۱-۹۲ فیضه – حجره ۲۴ بعد از نماز مغرب وعشاء ۱۳۹۱/۶/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین آقای  زمانی قمشه ای اسفار (جلد۳) ۱۵
برادران ۹۱-۹۲ مدرسه حضرت آیت الله گلپ‍ایگانی (قدس سره) بعد از نماز مغرب وعشاء ۱۳۹۱/۷/۵ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید زهادت شرح تجرید الاعتقاد (بحث امامت ) ۱۶
برادران ۹۱-۹۲ مسجد آیت الله العظمی جوادی آملی ۸-۹ ۱۳۹۱/۷/۱ حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد سربخشی نهایه الحکمه (از ابتداء ) ۱۷
برادران ۹۱-۹۲ مسجد آیت الله العظمی جوادی آملی ۷-۸ ۱۳۹۱/۷/۲  علی شیروانی شرح اشارات (نمط ۴) ۱۸
برادران ۹۱-۹۲ مدرسه سعادت – مدرس ۲ ۷-۸ ۱۳۹۱/۶/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین مهدی  عبد اللهی نهایه الحکمه (از ابتداء ) ۱۹
برادران ۹۱-۹۲ موسسه امام خمینی (ره) ۹-۱۰ ۱۳۹۱/۷/۱ آیت الله غلامرضا فیاضی اسفار (جلد۱) ۲۰
برادران ۹۱-۹۲ مسجد آیت الله العظمی جوادی آملی ۱۱-۱۲ ۱۳۹۱/۷/۱ حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی آبادانی بدایه الحکمه (از ابتداء ) ۲۱
برادران ۹۱-۹۲ فیضیه – حجره ۲۲ ۱۰-۱۲ ۱۳۹۱/۷/۶ حجت الاسلام و المسلمین حسن معلمی شواهد الربوبیه ۲۲
برادران ۹۱-۹۲ مدرسه آیت الله بروجردی (خان) ۱۰-۱۱ ۱۳۹۱/۷/۱ آیت الله حسن ممدوحی اسفار جلد ۶ و۸ ۲۳
برادران ۹۱-۹۲ مسجد امام حسن (ع) (جدا) ۸-۹ ۱۳۹۱/۷/۱  محمد حسین نائیجی اسفار (ج ۲) ۲۴
برادران ۹۱-۹۲ مدرسه ولی عصر(عج ۱۱-۱۲ ۱۳۹۱/۷/۳ حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه حکمت متعالیه ۲۵
برادران ۹۱-۹۲ دارالشفاء مدرس ۲ ۷-۸ ۱۳۹۱/۷/۲ حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی یوسفی نهایه الحکمه (المرحله السابع ) ۲۶
برادران ۹۱-۹۲ فیضیه -مدرس حضرت معصومه (س) ۷-۸ ۱۳۹۱/۷/۵ حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا شرح اصول کافی ۲۷
برادران ۹۱-۹۲ مدرسه فیضیه – حجره ۱۴ ۷-۸ ۱۳۹۱/۷/۱  محمد مهدی گرجیان اسفار (جلد۱) ۲۸