دویست و پانزدهمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و پانزدهمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “مبانی دینی(قرآنی و روایی) مشارکت سیاسی و انتخابات” با ارائه بحث حجت الاسلام دکترعلی اصغر فیضی پور سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی)برگزار می شود.