یکصد و بیستمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و بیستمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “شبکه قدرت دولتی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی”(جلسه دوم) سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ به صورت مجازی برگزار می شود.