نشست علمی” فلسفه سیاسی امام خمینی (قدس سره) و انتخابات” برگزار می شود.

همزمان با ایام ارتحال امام خمینی (ره) نشست علمی” فلسفه سیاسی امام خمینی (قدس سره) و انتخابات”  از سوی گروه علمی فلسفه سیاسی با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان (به صورت مجازی) برگزار می شود.

زمان جمعه ۱۴ خرداد از ساعت ۲۱ لغایت ۲۳

لینک ورود به جلسه:

https://engage.shatel.com/b/wgz-fza-pxp-dws