بیست و هشتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

تبیین اعتباریت وجود به معنای معقول ثانی فلسفی در نظام فلسفی شیخ اشراق و نفی اصالت ماهیت از ایشان / میثم زنجیرزن حسینی، احمد عابدی

بازخوانی دیدگاه صدرالمتألّهین درباره ادراک حسی / حبیب‌الله خالقی، عباس شیخ شعاعی

اعتبارسنجی مقولات فاهمه کانت در تناظر با معقولات ثانی فلسفی / رضا بخشایش

ترسیم ساختار شبکه‌ای فرآیند و ترابط کنش‌های معرفت‌شناسانه عقل / علی ابراهیم‌پور

بررسی اشکالات مطرح شده بر تبیین صدرایی قاعده «النفس فی وحدتها کل القوی» / مجتبی افشارپور

بررسی و نقد ملاک فعل اخلاقی (پرستش) نزد شهید مطهری / جمال سروش

بررسی تطبیقی رابطه مردم‌سالاری و صلح از منظر علامه طباطبایی و کانت / حسن عبدی

بررسی مقام احدیت در عرفان نظری از منظر ملاصدرا / حسام‌الدین شریفی

منتشر شد.