دویست  و دومین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود.

دویست  و دومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “عدم تناهی خداوند بر پایه روایات اهل بیت” با ارائه حجت الاسلام دکتر روح الله سوری چهارشنبه 16 تیر ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار می شود.