یکصد و بیست و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و بیست و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “بررسی مرکز تصمیم گیری -در دولت- از منظر فلسفه سیاسی اسلامی(جلسه دوم)” با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 22 تیر ساعت 21 به صورت مجازی برگزار می شود.