“عدم تناهی خداوند بر پایه روایات اهل بیت” در جلسه گروه علمی فلسفه

دویست و دومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “عدم تناهی خداوند بر پایه روایات اهل بیت” با ارائه حجت الاسلام دکتر روح الله سوری چهارشنبه 16 تیر ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.